REKLAMA
ZAGŁOSUJ

TK: kilkanaście zapisów noweli o TK - niekonstytucyjnych

2016-03-09 13:57
publikacja
2016-03-09 13:57

Kilkanaście zapisów nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS jest niekonstytucyjnych - orzekł w środę niejednogłośnie Trybunał Konstytucyjny. Uznał też, że cała nowela jest sprzeczna m.in. z konstytucyjną zasadą poprawnej legislacji.

fot. Krystian Maj / / FORUM

12-osobowy skład TK zakwestionował m.in. określenie pełnego składu jako co najmniej 13 sędziów; wymóg większości 2/3 głosów dla jego orzeczeń; nakaz rozpatrywania wniosków przez TK według kolejności wpływu; wydłużenie terminów rozpatrywania spraw przez TK; możliwość wygaszania mandatu sędziego TK przez Sejm oraz brak w noweli vacatio legis.

Według TK nowela uniemożliwiła TK "rzetelne i sprawne działanie" i ingerowała w jego niezależność. TK odrzucił zarzut, że rozstrzygał we własnej sprawie, bo nie ma innego organu, który by to zbadał.

TK nie uznał zaś za niekonstytucyjny trybu uchwalenia noweli. Uznał, że nowela jest zgodna z art. 186 konstytucji.

Zdania odrębne do wyroku złożyli sędziowie TK Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski (wybrani w grudniu ub.r. przez obecny Sejm).

O uznanie niekonstytucyjności noweli wnieśli posłowie PO, posłowie Nowoczesnej i PSL oraz RPO, I prezes SN i KRS. We wtorek 12-osobowy skład TK przez cały dzień słuchał skarżących, którym zadawał też pytania. W TK nie stawił się nikt z Sejmu, Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego. Według nich sprawa powinna być rozpoznana - tak jak stanowi nowela - w składzie 13-osobowym i według kolejności wpływu. TK oddalił wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o odroczenie rozprawy.

Premier Beata Szydło mówiła we wtorek, że jej obowiązkiem jest publikowanie w Dzienniku Ustaw tych orzeczeń TK, które podjęto na mocy obowiązującego prawa. "W związku z czym nie mogę łamać konstytucji, nie mogę takiego dokumentu publikować" - dodała. Politycy PiS uważają, że zebranie się TK w12-osobowym składzie oznacza, że orzeczenie będzie nieważne. Według rządu jakakolwiek decyzja nie będzie orzeczeniem w myśl obowiązującego prawa, a rozprawa to tylko "spotkanie sędziów".

TK: ograniczenie możliwości funkcjonowania TK naruszeniem istoty ustroju

Drastyczne ograniczenie możliwości rzetelnego i niezależnego funkcjonowania TK oznacza naruszenie istoty ustroju Rzeczypospolitej i nie może być tolerowane - powiedział sędzia Stanisław Biernat w uzasadnieniu środowego wyroku TK.

Sędzia Biernat podkreślił, że "nie trzeba nikogo przekonywać, że rozstrzygana sprawa ma doniosłe znaczenie i wielką wagę". "Naród, czyli suweren, przyjął konstytucję w 1997 r., która wyznacza podstawowe wartości, wolności i prawa jednostek oraz gwarancje ich ochrony, a także normuje organizację i kompetencje władz, a także relacje między władzami oparte na zasadzie podziału, równowagi i współdziałania władz" - przypomniał.

"Władza ustawodawcza jest demokratycznie legitymowana do tworzenia prawa, ale jest zobowiązana czynić to w granicach konstytucji. Gwarantem przestrzegania konstytucji przez władzę ustawodawczą jest Trybunał Konstytucyjny" - podkreślił.

"Trybunał zatem jest niezbędnym składnikiem ustroju demokracji konstytucyjnej w Polsce" - mówił sędzia. Dodał, że jego podstawową funkcją jest czuwanie nad konstytucyjnym ładem państwa.

"Nie jest dopuszczalne pozbawienie, albo zastępowanie Trybunału w tej roli. Drastyczne ograniczenie możliwości rzetelnego i niezależnego funkcjonowania TK oznacza naruszenie istoty ustroju Rzeczypospolitej i nie może być tolerowane" - zaznaczył sędzia Biernat.

Jak ocenił "sytuacja określana w publicystyce jako sparaliżowanie, czy unieruchomienie Trybunału jest niestety nieodległa od prawdy, powoduje, że naruszone zostały podstawowe pryncypia ustrojowe", czyli - jak dodał - zasada państwa prawa, podziału władz, niezależności władzy sądowniczej i ochrony praw i wolności jednostek.

Biernat: Sędziowie TK są niezawiśli, mogą odmówić stosowania przepisu ustawy

Sędziowie TK są niezawiśli, mogą odmówić zastosowania przepisu ustawy lub zastosować ją z wyłączeniem niektórych przepisów - mówił w uzasadnieniu wyroku TK sędzia sprawozdawca Stanisław Biernat. Niedopuszczalne, by przepis były jednocześnie podstawą i przedmiotem orzekania - zaznaczył.

Wyjaśnił, że wyłączone przepisy nowelizacji to te, które zostały zaskarżone, dotyczące trybu postępowania przed Trybunałem, i mogły mieć zastosowanie w tej sprawie.

"Nie jest bowiem dopuszczalne, aby te same przepisy były jednocześnie podstawą i przedmiotem orzekania" - zaznaczył sprawozdawca. Sama w sobie taka decyzja nie wzrusza domniemania ich konstytucyjności, dopóki przed TK nie zostanie udowodnione, że jest inaczej.

"Ani sam Trybunał ani żaden organ zewnętrzny nie może uchylić ani zmienić kończącego postępowanie orzeczenia wydanego przez skład orzekający Trybunału, nawet jeżeli to orzeczenie zostało wydane na podstawie przepisów, które później zostały ocenione jako niezgodne z konstytucją" wskazał sędzia Biernat.

Jak podkreślił, nie jest dopuszczalne odpowiednie zastosowanie do wyroków Trybunału Konstytucyjnego przepisów procedury cywilnej o trybie stwierdzania nieważności postępowania.

"Ze względu na nieodwracalność wad proceduralnych wyroków Trybunału jest istotne, by wszelkie ewentualne wątpliwości konstytucyjne odnośnie do podstaw jego orzekania zostały wyjaśnione zanim przepisy zostaną stosowane" - dodał Biernat uznając, że w tym sensie środowe orzeczenie "jest wydawane w sytuacji nadzwyczajnej, jest ono niezbędne dla przełamania wątpliwości dotyczących ustawy o Trybunale Konstytucyjnym".

(PAP)

sta/ mja/ itm/ malk/ ago/

Źródło:PAP
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (379)

dodaj komentarz
~żart
Ogłosić w Polsce system "prezydencki".
Ktoś musi wziąc za"pysk" ten Trójpodział władzy (w/g Monteskiusz'a).
Ciągną tą "kołdrę" (Polskę) kazdy w swoją stronę (władza wykonawcza,sądownicza,ustawodawcza), aż ją rozerwią.
Czym się "przykryją" Obywatele (kocami
Ogłosić w Polsce system "prezydencki".
Ktoś musi wziąc za"pysk" ten Trójpodział władzy (w/g Monteskiusz'a).
Ciągną tą "kołdrę" (Polskę) kazdy w swoją stronę (władza wykonawcza,sądownicza,ustawodawcza), aż ją rozerwią.
Czym się "przykryją" Obywatele (kocami Urbana ?).
Skończyć z "gierkami" (zabawą) i filozofami.
Nie liczyć na pomoc "sąsiadów" (zaborców).
Prezydent (jak Ojciec,Matka) ma rzadzić w Rodzinie (Polsce).
Dzieci nie "podskakiwać" (władza wykonawcza,sądownicza,ustawodawcza).
~dziadek_franek
Farsa z polskim Trybunałem Konstytucyjnym dobiega końca, a jedyne pytanie pozostąjące bez odpowiedzi to, czy Rzepliński wyląduje w szpitalu psychiatrycznym, czy w zakładzie karnym?

--Fakt, że panowie i panie z PO znali już wcześniej i to dużo wcześniej, treść werdyktu, potwierdza jedynie opinię, że Polską
Farsa z polskim Trybunałem Konstytucyjnym dobiega końca, a jedyne pytanie pozostąjące bez odpowiedzi to, czy Rzepliński wyląduje w szpitalu psychiatrycznym, czy w zakładzie karnym?

--Fakt, że panowie i panie z PO znali już wcześniej i to dużo wcześniej, treść werdyktu, potwierdza jedynie opinię, że Polską rządziła mafia i jeśli włoską nazywamy Camorrą, to rodzima posiada bardziej swojską nazwę - Platforma Obywatelska. Nie jest to oczywiście jedyny dowód na to, iż PO jest organizacją o charakterze mafijnym, ale fakt, że uczyniła ona z Trybunału Konstytucyjnego narzędzie nacisku politycznego i politycznej manipulacji, służące w tym przypadku do obalenia legalnie wybranego rządu, wieści nam, iż mamy do czynienia z organizacją ze wszech miar niebezpieczną, która jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju.
~flex
Hej, już po siódmej. Zapomniałeś zażyć lekarstwa!
~seba
-Można by się zastanawiać, dlaczego nowy rząd zwlekał aż do tej pory z tym, co niebawem się stanie, a że stać się musi, to widać gołym okiem.

-Pozornie nic takiego się nie dzieje, jednak mamy tu do czynienia z próbą obalenia legalnej władzy w kraju, co oznacza ni mniej ni więcej, jak to, że ktoś wciela
-Można by się zastanawiać, dlaczego nowy rząd zwlekał aż do tej pory z tym, co niebawem się stanie, a że stać się musi, to widać gołym okiem.

-Pozornie nic takiego się nie dzieje, jednak mamy tu do czynienia z próbą obalenia legalnej władzy w kraju, co oznacza ni mniej ni więcej, jak to, że ktoś wciela w polską rzeczywistość uniwersalny scenariusz napisany przez ekspertów z Langley przy współpracy z.... No właśnie, nie wiem gdzie Mosad ma siedzibę, ale chyba w Tel Avivie. W jakich okolicznościach realizowany jest ów scenariusz, to mogliśmy się niedawno przekonać na Ukrainie, choć precyzyjniej zabrzmi - na Majdanie, gdyż to Majdan właśnie doprowadził do krwawej wojny domowej, która zbiera swoje śmiertelne żniwo na wschodzie Ukrainy do dzisiaj i nie ma żadnych przesłanek, aby można było przypuszczać, że ta wojna skończy się w najbliższej dekadzie.
~misiu
Kilku ludzi przebranych w suknie rządzi we współczesnych państwach, w razie czego pomagają im partyjki płynące z głównym nurtem, a społeczeństwa idą jak barany na rzeź
~flex
Też się dziwię, że w XXI wieku ludzie wciąż wierzą, że od chodzenia do kościoła i klękania przed pedofilami w sukienkach będę mieli miejsce przy oknie w raju.
~niezalezny
a dlaczego nie zrobił tego w pełnym składzie?
czy dlatego że wtedy PO zabrakło by głosów w TK do przeforsowania swojego stanowiska?
~flex
Może przeczytaj wyrok, to się dowiesz.
Poza tym nie wiem czy sobie z tego zdajesz sprawę, ale część sędziów TK jest tam z rekomendacji i poparcia konusa (i nie chodzi tylko o tych dwóch kapusiów dokoptowanych ostatnio). Problem polega na tym, że u prezesa od miłości do nienawiści jest bardzo blisko - albo wylizujesz
Może przeczytaj wyrok, to się dowiesz.
Poza tym nie wiem czy sobie z tego zdajesz sprawę, ale część sędziów TK jest tam z rekomendacji i poparcia konusa (i nie chodzi tylko o tych dwóch kapusiów dokoptowanych ostatnio). Problem polega na tym, że u prezesa od miłości do nienawiści jest bardzo blisko - albo wylizujesz konusowy tyłek z uśmiechem i apetytem, albo prezes cię zniszczy.
~Marta
Art. 186.

Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Krajowa Rada Sądownictwa może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości
Art. 186.

Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Krajowa Rada Sądownictwa może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

do tego trzeba utrzymywac tylu kolesi? Zeby powiedzieli, ze cos jest zgodne albo nie z artykulem, ktory nie ma nic wspolnego z ustawa? Cala konstytucja jest jak napisana przez dziecko ze szkoly podstawowej, nie trzeba zbyt wielu analiz ani wielkich głow.
~flex
No tak, wystarczy Ziobro i jego wybitne opinie. Nie odkrywasz niczego nowego - Putin, Łukaszenko, wcześniej Hitler też już to odkryli.

Powiązane: Polityka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki