REKLAMA

TEN SQUARE GAMES S.A.: wyniki finansowe

2023-03-28 17:05
publikacja
2023-03-28 17:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
TSG_JSF_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TSG_SDZ_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TSG_SDZ_lad_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TSG_oswiadczenie_RN_dot._komitetu_audytu_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TSG_oswiadczenie_RN_dot._sprawozdan_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
podpisy_JSF.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_TSG_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Przychody 499 926,54 617 446,47 106 632,80 134 887,27
II. Koszt własny sprzedaży 50 215,98 48 766,12 10 710,91 10 653,44
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 70 593,62 160 544,11 15 057,40 35 072,44
IV. Zysk (strata) brutto 64 046,19 158 457,31 13 660,86 34 616,56
V. Zysk (strata) netto 55 247,13 138 261,31 11 784,04 30 204,55
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 123 937,83 206 903,22 26 435,56 45 200,05
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -53 037,30 -244 248,26 -11 312,69 -53 358,44
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -92 486,17 -72 802,72 -19 727,02 -15 904,47
IX. Aktywa trwałe 322 104,97 304 648,85 68 680,56 66 236,65
X. Aktywa obrotowe 176 390,71 200 056,22 37 610,76 43 496,16
XI. Kapitał własny 328 947,15 341 008,74 70 139,48 74 142,01
XII. Zobowiązania długoterminowe 65 893,03 62 355,12 14 049,99 13 557,23
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 103 655,50 101 341,21 22 101,86 22 033,57
XIV. Liczba akcji (w szt) 7 334 822,00 7 301 783,00 7 334 822,00 7 301 783,00
XV. Średniważona liczba akcji (w szt) 7 312 645,14 7 276 566,50 7 312 645,14 7 276 566,50
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR) 7,56 19,00 1,61 4,15
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
TSG_JSF_2022-12-31_pl.xhtmlTSG_JSF_2022-12-31_pl.xhtml JSF
TSG_SDZ_2022-12-31_pl.xhtmlTSG_SDZ_2022-12-31_pl.xhtml SDZ
TSG_SDZ_lad_2022-12-31_pl.xhtmlTSG_SDZ_lad_2022-12-31_pl.xhtml SDZ ład
TSG oświadczenie RN dot. komitetu audytu_final.pdfTSG oświadczenie RN dot. komitetu audytu_final.pdf oświadczenie RN 1
TSG oświadczenie RN dot. sprawozdań_final.pdfTSG oświadczenie RN dot. sprawozdań_final.pdf oświadczenie RN 2
podpisy JSF.zippodpisy JSF.zip podpisy paczka
SzB_TSG_2022-12-31_pl.xhtmlSzB_TSG_2022-12-31_pl.xhtml raport audytora
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki