Szkoda całkowita zmorą kierowców. Zawyżane wartości, zaniżane odszkodowania

Zawyżanie wartości pojazdu po szkodzie może wpłynąć na wysokość odszkodowania
Zawyżanie wartości pojazdu po szkodzie może wpłynąć na wysokość odszkodowania (YAY Foto)

Przeczytaj pierwszą część artykułu »

2. Zawyżanie wartości pojazdu po szkodzie

Zakład ubezpieczeń szacuje wartość rynkową pozostałości pojazdu albo za pomocą symulacji specjalistycznego programu komputerowego, albo poprzez umieszczenie oferty sprzedaży wraku na portalu aukcyjnym (wartość wraku jest taka jak kwota, po jakiej gotowi ją kupić inni użytkownicy).

Ze zgłoszeń ubezpieczonych wynika, że efekty wyceny według każdej z tych metod bywają zawodne i wskazują na kwoty nieadekwatne do rzeczywistej wartości rynkowej. Przy programie komputerowym pojawia się możliwość ingerencji w dane (jak twierdzą specjaliści Biura Rzecznika  Finansowego – na przykład poprzez używany do wyceny ekspercki współczynnik zbywalności pozostałości pojazdu na rynku), z kolei kwoty pochodzące z aukcji bywają później nie do osiągnięcia na rynku przy faktycznej chęci zbycia wraku.

W związku z tym warto najpierw wystąpić do ubezpieczyciela o pomoc w zbyciu wraku, a w razie odmowy spróbować wystawić wrak na sprzedaż po określonej przez ZU cenie. Jeśli np. po 10 dniach nie znajdzie się kupiec albo pojawią się oferty zakupu, lecz za cenę niższą, ubezpieczony ma prawo przedłożyć umowę sprzedaży i żądać pokrycia różnicy pomiędzy kwotą z szacunków ubezpieczyciela a rynkową, za którą udało się wrak sprzedać.

3. Zawyżanie kosztów naprawy pojazdu

Praktyką zaobserwowaną szczególnie w przypadku starszych, zwykle kilkunastoletnich samochodów jest zawyżanie kosztów naprawy pojazdu, przez co z łatwością przewyższają one i tak niedużą wartość pojazdu sprzed szkody i dają podstawę do uznania szkody za całkowitą. Koszty naprawy stają się wyższe na skutek przyjmowania do kalkulacji:

  • cen nowych części oryginalnych (mimo że naprawy można by dokonać przy użyciu części alternatywnych o porównywalnej jakości),
  • najwyższych kosztów robocizny obowiązujących w ASO.

I w tym przypadku wycenę kosztów naprawy można zakwestionować, przedkładając dowody zawyżenia kalkulacji.

4. Pomniejszanie odszkodowania o hipotetyczną marżę

Z analizy skarg ubezpieczonych wynika, że oprócz niejasności przy ustalaniu trzech podstawowych dla kwoty odszkodowania wartości, ubezpieczeni napotykają również na praktykę obniżania kwoty rekompensaty. Robią to, dodając do wartości pojazdu po szkodzie hipotetyczną marżę, która ich zdaniem odpowiada zyskowi firm kupujących wraki na aukcjach po to, by następnie dalej je odsprzedawać. W rozumieniu TU: jeśli handlarz oferuje kwotę X, wlicza sobie w nią marżę, a skoro tak, kwota, jaką można by uzyskać za wrak od osoby indywidualnej, jest niższa (według towarzystw nawet o 10-15%). Doliczenie owej marży do wartości pojazdu po szkodzie w razie „całki” zmniejsza kwotę odszkodowania (zmniejszając różnicę pomiędzy wartością pojazdu sprzed i po szkodzie). 

Brak jednak dowodów zarówno na to, że kupującymi wraki są najczęściej pośrednicy, jak i na to, ile ich zarobek miałby wynosić. Zdaniem Biura Rzecznika Finansowego praktyka taka jest podstawą do stawiania zarzutów naruszenia zasady pełnego odszkodowania (art. 361 par. 2 k.c.).

Wytyczne wytycznymi, biznes biznesem

Świadomy takich praktyk, nadzorca rynku ubezpieczeniowego w 2014 roku skierował do branży zestaw wytycznych w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych. Jedną z nich (wytyczna 19.) w całości poświęcono szkodzie całkowitej i wspomnianym praktykom. Komisja Nadzoru Finansowego zwraca w nim uwagę, że towarzystwa ubezpieczeń nie powinny różnicować podejścia do szacowania wartości pojazdu i kosztów naprawy w zależności od tego, czy kwalifikują szkodę jako częściową, czy całkowitą (w tym nie przyjmować do szacowania kosztów naprawy najwyższych stawek za roboczogodzinę).

19. wytyczna dotycząca likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych [Komisja Nadzoru Finansowego]

Zakład ubezpieczeń nie powinien ustalać wysokości świadczenia skutkującej ograniczeniem uprawnionego do świadczenia z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów co do możliwości naprawy pojazdu, gdy nie wystąpiła szkoda całkowita.

Zakład ubezpieczeń powinien stosować identyczne kryteria ustalania kosztu naprawy pojazdu oraz jego wartości bezpośrednio przed powstaniem szkody, jak i po jej powstaniu, niezależnie od tego, czy ustala wysokość świadczenia w ramach szkody częściowej, czy też bada ewentualną zasadność uznania szkody za całkowitą."

W związku z praktykami zawyżania wycen wraków pojazdów KNF sugeruje, że ZU powinien albo zaproponować wykup po cenie odpowiadającej orzeczonej wartości po szkodzie, albo wskazać konkretny podmiot, który dokona zakupu po takiej cenie. A w przypadku, gdy to niemożliwie, wartość pojazdu powinna zostać skorygowana.

Sugestie KNF są dość precyzyjne i wprost odnoszą się do szczegółowych rynkowych praktyk. Nadal jednak pozostają sugestiami, dlatego nie ma pewności, że ubezpieczyciele się do nich zastosują. W odpowiedzi na prośbę o podsumowanie procesu wdrażania wytycznych w zakładach ubezpieczeń, Komisja nie podzieliła się żadnymi konkretnymi informacjami. – Po okresie wdrożenia Wytycznych przez zakłady ubezpieczeń, UKNF w ramach prowadzonych działań inspekcyjnych bada w trybie kontroli czy i w jaki sposób zakłady ubezpieczeń się do nich stosują – odpisuje Łukasz Dajnowicz, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej. Zaznacza jednak, że informacje o indywidualnych wynikach kontroli są chronione.

O to jak praktyki w zakresie szkód całkowitych oceniają sami ubezpieczyciele, pytamy w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. – Oczywiście każdy proces likwidacji szkody wymaga indywidualnej oceny, w oparciu o konkretny stan faktyczny, stąd nawet najlepsza standaryzacja czy praktyka nie wyeliminuje do zera wszystkich wątpliwości czy rozbieżności – odpowiada Marcin Tarczyński, analityk PIU.

Zaznaczyć należy, że szkoda całkowita nie musi być rozwiązaniem z gruntu złym – w przypadku auta zniszczonego na tyle, że nie nadaje się do jazdy, odszkodowanie może zaspokoić roszczenia kierowcy. „Całka” może jednak pokrzyżować plany temu właścicielowi pojazdu, który nie chce się go pozbywać, ale pokryć koszty często nie taniej rzetelnej naprawy. Z tego względu warto wiedzieć jak przebiega proces ustalania kwoty rekompensaty. Wiedząc łatwiej patrzeć ubezpieczycielowi na ręce.

Miałeś podobny przypadek, walczysz z ubezpieczycielem? Napisz »

Malwina Wrotniak

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 3 tomaszz1980

Tych grzechów uezpieczycieli jest tyle, że ksiądz by do rana musiał tego słuchać. Jak już za późno i odszkodowanie wypłacone pomimo próśb i gróźb to najłatwiej chyba sprzedać taką szkodę. W poznaniu jest dobra firma - beker polska ale w sumie wysłać dokumenty można i z warszawy jak ktoś chce...

! Odpowiedz
6 1 oepolisaplus

Dzień dobry,
według różnych szacunków około 92% odszkodowań za szkody komunikacyjne, rolnicze i osobowe jest zaniżanych przez ubezpieczycieli. W celu sprawdzenia, czy mogą się Państwo ubiegać o rekompensatę, zachęcam do skorzystania z szybkiej i bezpłatnej ekspertyzy, przeprowadzonej przez naszych ekspertów. W przypadku stwierdzenia zaniżenia odszkodowania, oferujemy odkup roszczenia. Po podpisaniu umowy dopłatę do odszkodowania wysyłamy w ciągu 7 dni

Po więcej informacji zachecam do kontaktu z infolinią pod numerem 781 000 781 lub porozmawiania z naszym konsultantem na stronie polisaplus.pl Gdyby pojawiły się pytania, jestem do dyspozycji.
Z poważaniem,
Online Ekspert Polisa Plus

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 0 iwi2002

Zawsze można też starać się o zadośćuczynienie, jeśli doznaliśmy krzywdy oraz odszkodowania za uszkodzoną odzież czy bagaż. Po pomoc można zgłosić się do EuCO.

! Odpowiedz
2 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 0 jaspers

Patrzcie tutaj - http://www.uniqueservicepartner.pl/2017/12/05/likwidacja-szkody-oc-sprawcy/ Jeśli faktycznie pojawia się zaniżona wypłata z OC, to radzę rozmawiać z nimi - powinni konkretnie pomóc i doradzić. Prawda jest taka, że w tym momencie wszystko jest do odzyskania - o ile temat nie jest przedawniony. Co istotne - oni na wnioski tego typu firm reagują, a papiery wysyłane osobiście przez nas nie dawały kompletnie nic...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 3 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
11 0 ~Alan

Ja skorzystalem z pomocy od odszkodowaniamotoryzacyjne.pl Dzięki nim odzyskałem należne pieniądze za odszkodowanie. Polecam serdecznie :)

! Odpowiedz
0 0 ~Agnieszka

Polecam artykuł w czasopiśmie Ubezpieczenia w Rolnictwie Materiały i Studia
Obowiązkowe ubezpieczenie posiadacza pojazdu mechanicznego a ochrona ubezpieczeniowa w przypadku szkód wyrządzonych przez pojazdy nietypowe w warunkach innych niż transport
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/UwR- 55-56.2015.pdf

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 1 ~miki

Calka to super biznes dla TU. Jak w przypadku OC jest im trudniej oszukać to w przypadku AC tylko czekają na okazje. Jakim cudem wyceny tej samej szkody moga sie tak dramatycznie roznic tylko od rodzaju polisy, nikogo to nie zastanawia?..W AC kluczowe przy ubezpieczeniu jest zastrzenie stalej wartosci pojazdu w ciagu trwania polisy! W moim przypadku TU po 3 mc od zawarcia polisy wycenilo moj pojazd o 30% mniej bo byla szkoda. Przedstawiajac sie jako nowy klient o takich samych paramertach do zawarcia polisy cena rożnila sie o kilka zlotych. Podwojne standardy to norma. Co do wspomnianych licytacji wrakow to czysta fikcja, ustala sie kto jaka ofete sklada i nikt z poza przyjacielskiego grona nie ma dostepu do licytacji. Ustalenie szkoky calkowitej AC jest poza jakakolwiek kontola i zależy tylko od ubezpieczyciela, nie mozna sie od tej decyzji odwolac bo to jest wew przepis towarzystwa i nikt ich za to nie pozwie! Mozna sie odwolywac tylko wyceny wartosci w celu podwyzszenia odszkodowania co zawsze wyjdzie gorzej dla ubezpieczonego niz naprawa. Dlatego zawsze wpychaja szkody w ten próg 70%. Żaden ubezpieczyciel nie dziala uczciwie bo tylko 10% ubezpieczonych sie odwoluje, dlatego.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne