Status bezrobotnego a umowa zlecenia

Czy podejmując pracę zarobkową na umowę zlecenie, a będąc zarejestrowanym w pośredniaku bez prawa do zasiłku, utracę status osoby bezrobotnej? - pyta Krzysztof Z. ze Starogardu Gd. Mieszkaniec dodaje, że interesuje się tym, bo ma świadomość, iż w wyniku wyrejestrowania z urzędu pracy straci ubezpieczenie zdrowotne.

O odpowiedź poprosiliśmy Annę Jelińską, zastępcę dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim. - Bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy nie może wykonywać pracy, określanej prawnie jako inna praca zarobkowa, czyli zawartej na przykład na umowę o dzieło. Nawet jeżeli dotyczyłaby ona zlecenia jednodniowego, bezrobotny musi nas powiadomić o tym fakcie w ciągu siedmiu dni. Po zakończeniu umowy bezrobotny może oczywiście zarejestrować się ponownie. Dodam, że zarejestrowana osoba bezrobotna może uzyskiwać dochody, lecz nie mogą one miesięcznie wynosić więcej niż połowa minimalnego wynagrodzenia, które obecnie jest ustalone na poziomie 849 zł brutto. Mogą to być jednak tylko określone dochody, na przykład z tytułu wynajmowania komuś garażu, z tytułu posiadanej lokaty bankowej, czy też renty rodzinnej. Taka osoba musi złożyć w naszym urzędzie co miesiąc oświadczenie o wysokości osiąganych z tych tytułów dochodów. Oświadczenie to składają także osoby bezrobotne, które mają prawo do zasiłku.

Dziennik Bałtycki
(M.J.)
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 ~ZM

Wszystko jest Jasne dla ludzi inteligentnych . Przepis prawny o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art.2 litera h << obecnie mamy 2016r) podany przez ,, HRM '' z 2008-19-26 '' mówi wszystko . A w Oleśnicy Dolnośląskie Urząd Pracy twierdzi że nie ma takiego prawa . Ba mało tego wojewoda i starosta rżną głupa , Udają że w Polsce ten przepis nie istnieje . Mamy dziś 04.03.2016r. Samodzielne Rządy PIS a urzędnicy dalej zachowują się jakby to obywatel został stworzony dla urzędnika do zabawy a nie aby mu pomagać . Cóż Georg Orwell chyba też Był Polakiem , bo to tylko tam takie cyrki .

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~HRM

Odsyłam do ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Art. 2.
nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów
uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków
pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

Pokaż cały komentarz !

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl