1,0750 zł
5,91% 0,0600 zł
Soho Development SA (SHD)

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną Mińska - Development sp. z o.o.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-27
Skrócona nazwa emitenta
SOHO DEVELOPMENT
Temat
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną Mińska - Development sp. z o.o.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia spółki Soho Development S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółką zależna Mińska - Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25; KRS: 247365 NIP: 1132593925 REGON: 140418946 („Spółka Przejmowana”)
.

Połączenie Spółek nastąpi, stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

Plan Połączenia Spółek przyjęty w dniu 13 lutego 2019 r. został ogłoszony raportem bieżącym Soho Development S.A. nr 04 /2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

Zgodnie z art. 500 § 21 KSH Plan Połączenia udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronach internetowych wskazanych w Planie Połączenia od dnia 13 lutego 2019 r. aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Ponadto nieprzerwanie od dnia 13 lutego 2019 r., Akcjonariusze/Wspólnicy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej mogą zapoznać się w siedzibie Soho Development S.A. oraz Spółek Przejmowanych w Warszawie przy ulicy Mińskiej 25 (budynek 44) z następującymi dokumentami:
1. plan połączenia wraz z załącznikami,
2. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się spółek wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli była sporządzana) za trzy ostatnie trzy lata obrotowe.

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i dlatego w związku z połączeniem nie przewidziano zmian statutu Soho Development S.A.

Stosownie do art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, Zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH.

Stosownie do art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, dlatego też stosowna opinia biegłego nie została sporządzona.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-27 Maciej Wandzel Prezes Zarządu
2019-02-27 Mariusz Omieciński Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.