REKLAMA
PIT 2023

SKARBIEC HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2023-11-21 17:33
publikacja
2023-11-21 17:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SkarbiecHoldingSA_RaportKwartalny_30092023_SIGNED.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja_dodatkowa_sprawozdanie_kwartalne.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
I. Przychody ze sprzedaży usług 14 953 13 602 3 319 2 846
II. Koszty operacyjne (17 053) (16 207) ( 3 785) (3 392)
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 102) (2 683) (466) (562)
IV. Zysk (strata) brutto (57) (2 280) (13) (478)
V. Zysk (strata) netto 57 (3 654) 13 (766)
VI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (średnia ważona) – w PLN/EUR 0,01 (0,54) 0,00 (0,11)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 584 (13 093) 130 (2 740)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 380) 41 185 (1 860) 8 618
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (294) (426) (65) (89)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SkarbiecHoldingSA_RaportKwartalny_30092023_SIGNED.pdfSkarbiecHoldingSA_RaportKwartalny_30092023_SIGNED.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ
informacja_dodatkowa_sprawozdanie_kwartalne.pdfinformacja_dodatkowa_sprawozdanie_kwartalne.pdf Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-21 Piotr Szulec Prezes Zarządu
2023-11-21 Marek Wędrychowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki