REKLAMA

SIMPLE: Nabycie udziałów w spółce zależnej Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

2019-07-24 22:22
publikacja
2019-07-24 22:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-24
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Nabycie udziałów w spółce zależnej Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2017 z 27 stycznia 2017 dotyczących nabycia udziałów Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. [Medinet] Zarząd SIMPLE S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 24 lipca 2019 r. zawarł z czterema osobami fizycznymi będącymi stroną sprzedającą wcześniejszych umów nabycia przez Emitenta udziałów w Medinet [łącznie Sprzedający] umowy nabycia od każdej z tych osób po 40 udziałów w Medinet tj. łącznie 160 udziałów w tej spółce.

Cena nabycia każdego pakietu 40 udziałów Medinet wynosi 0,136 mln zł i łącznie za 160 udziałów odpowiada kwocie 0,544 mln zł. Płatności z tytułu zapłaty ceny będą realizowane przez Emitenta w sześciu miesięcznych ratach. Przeniesienie własności nabytych udziałów nastąpiło w dniu zawarcia umów.

Zawarte umowy są tożsame co do istoty oraz kluczowych postanowień. Umowy nie zawierają postanowień w zakresie kar umownych a ich pozostałe postanowienia nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Zawarcie ww. umów związane jest z wykonaniem zobowiązania Emitenta do nabycia od Sprzedających docelowo wszystkich udziałów w Medinet.

W związku z zawarciem ww. umów Emitent posiada bezpośrednio 320 udziałów w Medinet a z uwzględnieniem pośredniego stanu posiadania tj. za pośrednictwem spółki zależnej Simple Invest sp. z o.o. [która posiada 680 udziałów Medinet] Emitent posiada łącznie 1000 udziałów w Medinet, które stanowią 100% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów w tej spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-24 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2019-07-24 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
2019-07-24 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki