REKLAMA

R22 S.A.: wyniki finansowe

2021-05-25 19:44
publikacja
2021-05-25 19:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
R22_2021_Q1_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
R22_2021_Q1_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_R22_Q1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 67 279 49 489 14 715 11 257
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej 12 682 9 410 2 774 2 140
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem 10 014 5 936 2 190 1 350
IV. Zysk/strata netto 8 518 5 303 1 863 1 206
V. Liczba akcji 14 100 000 14 100 000 14 100 000 14 100 000
VI. Strata netto na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 0,49 0,28 0,11 0,06
VII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 19 747 15 882 4 319 3 613
VIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 384 -29 218 -740 -6 646
IX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -10 425 15 052 -2 280 3 424
X. Przepływy pieniężne netto ogółem 5 939 1 716 1 299 390
XI. Stan na dzień 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XII. Aktywa trwałe 326 828 323 885 70 130 70 184
XIII. Aktywa obrotowe 56 791 51 106 12 186 11 074
XIV. Aktywa ogółem 383 619 374 991 82 316 81 258
XV. Kapitał podstawowy 284 284 61 62
XVI. Kapitał własny 92 846 84 481 19 923 18 307
XVII. Zobowiązania razem 290 773 290 510 62 394 62 952
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 201 197 204 547 43 173 44 324
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 89 576 85 963 19 221 18 628
XX. Kapitał własny i zobowiązania razem 383 619 374 991 82 316 81 258
XXI. Liczba akcji 14 100 000 14 100 000 14 100 000 14 180 000
XXII. Wartość ksiegowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 5,30 4,81 1,14 1,04
XXIII. Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych 4,6603 4,6148
XXIV. Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych 4,5721 4,3963
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
R22_2021_Q1_SSF.pdfR22_2021_Q1_SSF.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy R22
R22_2021_Q1_JSF.pdfR22_2021_Q1_JSF.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe R22
Raport R22_Q1_2021.pdfRaport R22_Q1_2021.pdf Raport Kwartalny Grupy R22
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe.pdfWybrane_skonsolidowane_dane_finansowe.pdf Wybrane Skonsolidowane Dane Finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-25 Jakub Dwernicki Prezes Zarządu Jakub Dwernicki
2021-05-25 Robert Stasik Wiceprezes Zarządu Robert Stasik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki