REKLAMA

Program "Maluch Plus". Jak dostać pieniądze na żłobek?

Dominika Florek2020-08-03 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2020-08-03 06:00
fot. Oksana Kuzmina, Da Antipina, Katarzyna Mikolajczyk / Shutterstock

Program „Maluch Plus” skierowany jest do osób prywatnych oraz samorządów. Ze środków uzyskanych w ramach dotacji sfinansować można miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi.

7 września rusza nabór wniosków do rządowego programu „Maluch Plus" 2021. Maksymalnie można dostać 33 tys. zł na jedno miejsce w żłobku. W budżecie jest 450 mln zł, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie placówek opiekuńczych dla dzieci do trzeciego roku życia.

- Większa dostępność miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym; to danie przede wszystkim mamom wyboru i możliwości powrotu do pracy bez obaw o to, kto zajmie się dzieckiem - mówi o istocie programu Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Program „Maluch Plus” ma na celu zwiększenie dostępności miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u opiekunów dziennych dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki, czytamy w komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dla kogo pieniądze z programu „Maluch Plus” 2021?

Środki pochodzące z rządowego programu mogą otrzymać zarówno osoby prywatne, jak i jednostki samorządu terytorialnego (JST). Pieniądze można wykorzystać na stworzenie nowych oraz dofinansowanie istniejących już placówek opiekuńczych dla dzieci do 3. roku życia. Program przewiduje również objęcie opieką dzieci, które nie ukończyły czterech lat w sytuacji, gdy niemożliwe lub utrudnione jest zapewnienie mu opieki przedszkolnej.

Rodzaje dofinansowania podzielone są na cztery moduły, w tym pierwsza grupa podzielona jest na dwie części:

 • moduł 1a - na tworzenie miejsc w gminach, gdzie nie funkcjonują żłobki/kluby dziecięce (dla jst),
 • moduł 1b - na tworzenie miejsc w gminach, gdzie funkcjonują żłobki/kluby dziecięce (dla jst),
 • moduł 2 - na istniejące placówki z wcześniejszych edycji programu (dla jst),
 • moduł 3 - na tworzenie i funkcjonowanie miejsc (dla osób prywatnych),
 • moduł 4 - na funkcjonowanie miejsc (dla osób prywatnych).

W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach modułów 1a, 1b oraz 2. Pozostałe pieniądze będą przyznawane podmiotom innym niż JST, podkreśla resort.

Ile można dostać w programie "Maluch Plus"?

Budżet programu wynosi 450 mln zł. Maksymalnie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 80 proc. wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki oraz nie więcej niż 80 proc. wartości kosztów realizacji zadania polegającego na funkcjonowaniu miejsc opieki.

Przy określaniu wysokości dotacji pod uwagę będzie brana: liczba złożonych ofert, liczba zgłoszonych do dofinansowania miejsc, wskazanych w ofercie kosztów funkcjonowania miejsc oraz wysokość środków na program "Maluch Plus".

- W przyszłorocznej edycji programu będzie to ponownie 450 mln zł. Od 2018 r. budżet programu jest trzy razy większy niż w latach poprzednich. Wiemy, jak ważne jest wspieranie rozwoju sieci instytucji opieki nad maluchami i zależy nam, by takich miejsc systematycznie przybywało - podkreśla Marlena Maląg.

Na jedno miejsce w żłobku, w przypadku dotacji z modułu 1a, przypada maksymalnie 33 tys. zł. Z kolei na jednego opiekuna dziennego przeznaczona może być kwota nie większa niż 5 tys. zł. Odpowiednio dla grupy 2 sumy te wynoszą do 25 tys zł oraz 5 tys. zł. W module drugim maksymalna kwota dotacji zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. Dla segmentu 2 przewidziane jest do 10 tys. zł na 1 miejsce z żłobku oraz nie więcej niż 5 tys zł dla opiekuna dziennego.

Rządowy program "Maluch Plus" finansowany jest ze środków budżetu państwa (250 mln zł) oraz środków Funduszu Pracy (150 mln zł). Na pierwszy moduł przeznaczona została kwota 200 mln zł, która w razie potrzeby ma ulec zwiększeniu. W takiej sytuacji pieniądze przeznaczone na pozostałe grupy zostaną zmniejszone.

"Maluch Plus" - do kiedy złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 7 września 2020 roku. Czas przewidziany na wypełnienie formularzy uzależniony jest od modułu, w ramach którego dana jednostka chce otrzymać świadczenie. Odpowiednio:

 • dla modułu 1: od 7 września do 16 października 2020 r.,
 • dla modułów 2-4: od 7 września do 6 listopada 2020 r..

Wyniki konkursu zostaną przedstawione odpowiednio: dla modułu pierwszego do 27 listopada tego roku, natomiast pozostali wnioskodawcy otrzymają informację do 15 stycznia 2021 roku.

Na co można wydać środki z programu "Maluch Plus"?

Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na:

 • zakup nieruchomości,
 • budowę obiektu i roboty budowlane,
 • zakup i montaż wyposażenia (meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki itp.),
 • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
 • koszty szkolenia, naboru i ubezpieczeń personelu,
 • koszty certyfikacji i pozwoleń,
 • koszty szkolenia i ubezpieczeń wolontariuszy,
 • koszty obsługi,
 • koszty związane z wynagrodzeniami.

Część kosztów, na które można przeznaczyć otrzymane pieniądze, uzależniona jest od modułu, w jakim wnioskodawca składa pismo o dofinansowanie.

Jak wypełnić wniosek "Maluch Plus"?

Oferty można składać na dwa sposoby.

 1. W formie pisemnej - do właściwego urzędu wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na której terenie prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji.
 2. W formie elektronicznej - za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego urzędu wojewódzkiego, czytamy w komunikacie resortu Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło:
Dominika Florek
Dominika Florek
redaktor Bankier.pl

Redaktor Bankier.pl. Zajmuje się tematyką konsumencką, śledzi także nowości w sektorze MSP. Monitoruje ofertę produktów bankowych dla firm, przygotowując rankingi kont osobistych dla przedsiębiorców. Studiuje finanse i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Polityka rodzinna

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki