Prezydent podpisał ustawę ws. ograniczenia nieuczciwych praktyk w handlu żywnością

Ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych między rolnikami, handlem i przetwórcami - to - cel ustawy, którą w piątek popisał prezydent Andrzej Duda. Według nowych przepisów nieuczciwe praktyki będzie mógł zgłosić każdy, a nie tylko zainteresowana firma.

Chodzi o znowelizowaną ustawę z 4 października 2019 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Poprawia ona funkcjonowanie obecnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym związanym z wykorzystywaniem przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Dotychczas obowiązujące przepisy (ustawy z 15 grudnia 2016 r.) są zawężone do przypadków umów zawieranych pomiędzy nabywcami a dostawcami, jeżeli łączna wartość obrotów między nimi przekracza 50 tys. zł, oraz obrót nabywcy albo dostawcy, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową, w roku poprzedzającym rok wszczęcia postępowania przekracza 100 mln zł. Ze względu na brak spełniania powyższej przesłanki, duża grupa przedsiębiorców jest wyłączona spod reżimu ustawy, co znacznie ogranicza możliwość działania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku podejrzenia stosowania nieuczciwych praktyk - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta

W nowelizacji zmodyfikowano i uproszczono definicję przewagi kontraktowej przesądzając, że przewagą kontraktową będzie już samo wystąpienie znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy, bez względu na to, czy istnieje faktyczna możliwość zbycia produktów innym nabywcom bądź nabycia produktów od innych dostawców.

Poszerzono krąg podmiotów uprawnionych do zgłoszenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Nowe przepisy regulują, że zawiadomienie będzie mogła zgłosić każda osoba lub podmiot, a nie tylko zainteresowana firma. Poza tym zgłoszenie nie będzie musiało mieć formie pisemnej, jak obecnie. Ponadto nowe przepisy zapewniają anonimowość stronie zgłaszającej.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ mmu/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Do rozliczenia PIT 2018 zostało:

WCZYTAJ TWÓJ E-PIT

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

    Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.