REKLAMA

Powstała Rada Edukacji Finansowej

2019-04-17 15:19
publikacja
2019-04-17 15:19

Z inicjatywy Ministerstwa Finansów powołana została w środę Rada Edukacji Finansowej. Rada ma budować świadomość na temat tego, co to są finanse publiczne, a także upowszechniać wiedzę na temat szeroko rozumianych finansów.

fot. / / Ministerstwo Finansów

Minister finansów Teresa Czerwińska wręczyła nominacje. Szefową Rady została dyrektor generalna MF Barbara Brodowska-Mączka.

Minister wyjaśniła, że zadaniem nowo powołanej Rady jest m.in. popularyzacja tematyki finansowej. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jak uczynić tę tematykę dostępną i zrozumiałą dla obywatela, jak ją pokazać, żeby była atrakcyjna dla odbiorcy.

Jak mówiła Czerwińska, resort otrzymuje wiele zapytań, które wynikają z tego, że ludzie czytający informacje resortu finansów po prostu nie rozumieją tej tematyki. "Pytają o to, co jest dostępne na stronie; dlaczego pytają, bo widocznie nie potrafimy im tego wytłumaczyć" - powiedziała.

Utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej oraz Rady Edukacji Finansowej zakłada ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Środkami Funduszu dysponować będzie Rzecznik Finansowy, na wniosek Rady Edukacji Finansowej. Zadaniem Funduszu będzie przeznaczanie środków na finansowanie edukacji finansowej, m.in. na: organizację kampanii edukacyjnych i informacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości finansowej społeczeństwa; opracowywanie strategii edukacji finansowej i monitorowanie jej realizacji; opracowywanie programów edukacyjnych i wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz podmiotów na nim działających.

Środki Funduszu będą pochodziły głównie ze wskazanych w ustawie kar pieniężnych nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rada Edukacji Finansowej odpowiedzialna jest za wyznaczanie kierunków i sposobów realizacji zadań Funduszu. Regulamin pracy Rady zostanie określony w rozporządzeniu ministra finansów.

Pierwsze formalne posiedzenie Rady Edukacji Finansowej będzie mogło być zwołane po wejściu w życie ww. rozporządzenia, które reguluje m.in. sposób zwoływania posiedzeń Rady i podejmowania przez nią decyzji.

Rada Edukacji Finansowej będzie podejmować uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 6 członków. W przypadku równej liczby głosów decydować będzie głos Przewodniczącego Rady Edukacji Finansowej. Obsługę Rady Edukacji Finansowej będzie prowadzić Biuro Rzecznika Finansowego.

Rada Liczy 12 członków reprezentujących instytucje sektora finansowego. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ je/

Źródło:PAP
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (1)

dodaj komentarz
karbinadel
Zwyczajne poszerzanie koryta

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki