REKLAMA

Pointpack planuje nabyć udziały w spółce P2A BOX

2022-05-20 07:52
publikacja
2022-05-20 07:52
Pointpack planuje nabyć udziały w spółce P2A BOX
Pointpack planuje nabyć udziały w spółce P2A BOX
/ Pointpack

Pointpack zawarł umowę, zgodnie z którą ma nabyć udziały w spółce P2A BOX, stanowiące ok. 51 proc. kapitału zakładowego - podał Pointpack w komunikacie.

Jak podano, zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej spółka będzie zobowiązana do dofinansowania działalności P2A BOX poprzez przejęcie jej dotychczasowego zadłużenia w postaci obligacji wyemitowanych na rzecz jednego ze wspólników, a także, w późniejszym okresie, do dalszego finansowania działalności w sposób pośredni lub bezpośredni.

Łączna kwota zobowiązań w tym zakresie nie przekroczy kwoty 30 mln zł powiększonej o odsetki, w tym 10 mln zł z tytułu obligacji.

P2A BOX ma przeznaczyć otrzymane finansowanie na działalność bieżącą, w tym na realizację kontraktu na dostawę technologii na rzecz podmiotu działającego na rynku przesyłek pocztowych i kurierskich. Pointpack podał, że szacunkowa wartość przychodu z realizacji tego kontraktu szacowana jest na około 240 mln zł, przy założeniu stuprocentowej realizacji.

Umowa sprzedaży udziałów i umowa inwestycyjna zawarte są pod warunkiem rozliczenia transakcji nabycia obligacji przez Poinpack.

"(...) zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej emitent będzie miał prawo, po upływie 3 lat od dnia zawarcia umowy inwestycyjnej, do nabycia pozostałych udziałów podmiotu nabywanego od wspólników, którzy są stronami umowy inwestycyjnej na zasadzie opcji call lub put, przy czym rozliczenie ceny nabycia w ramach opcji może być dokonane w formie pieniężnej lub papierami wartościowymi emitenta. Cena nabycia ww. udziałów będzie uzależniona od wyników finansowych podmiotu nabywanego i wartości akcji emitenta na dzień dokonania transakcji" - napisano.

Pointpack oferuje rozwiązania informatyczne wspomagające nadawanie i odbieranie przesyłek.

P2ABox dostarcza technologię w obszarze nadawczo odbiorczym na rzecz podmiotów działających w branży pocztowej i kurierskiej. (PAP Biznes)

doa/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki