REKLAMA
NIE PRZEGAP

Blisko 165,5 tys. zł na dziecko. Sprawdź, jak dostać dodatkowe pieniądze

Dominika Florek2022-06-29 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2022-06-29 06:00
Blisko 165,5 tys. zł na dziecko. Sprawdź, jak dostać dodatkowe pieniądze
Blisko 165,5 tys. zł na dziecko. Sprawdź, jak dostać dodatkowe pieniądze
fot. matimix / / Shutterstock

Nawet 165,5 tys. zł na każde dziecko mogą otrzymać rodzice w ramach świadczeń wychowawczo-socjalnych z budżetu państwa – wynika z analizy Bankier.pl. Pod uwagę wzięliśmy rządowe programy: 500+, 400 zł na żłobek, 300 zł na wyprawkę szkolną, bon turystyczny, becikowe, rodzinny kapitał opiekuńczy oraz ulgę prorodzinną w rozliczeniu rocznym PIT. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy można otrzymać na dziecko. 

W ostatnich miesiącach w życie weszło kilka nowych programów prorodzinnych, w ramach których rodzice mogą otrzymać dodatkowe środki pieniężne na swoje pociechy. W związku z tym może pojawić się pytanie, ile pieniędzy łącznie można dostać na dziecko? Szczegóły przedstawiamy w tabeli poniżej. 

Ile pieniędzy można dostać na dziecko? – 2022 r.

Program

na 1 dziecko

na 2 dziecko

na 3 dziecko

na 4 dziecko

300+

       3 600,00 zł

       3 600,00 zł

       3 600,00 zł

       3 600,00 zł

500+

  108 000,00 zł

  108 000,00 zł

  108 000,00 zł

  108 000,00 zł

400+

       9 200,00 zł

       9 200,00 zł

       9 200,00 zł

       9 200,00 zł

bon turystyczny

          500,00 zł

          500,00 zł

          500,00 zł

          500,00 zł

ulga w PIT*

     20 016,72 zł

     20 016,72 zł

     25 344,72 zł

     31 158,54 zł

becikowe

       1 000,00 zł

       1 000,00 zł

       1 000,00 zł

       1 000,00 zł

RKO

                   -   zł

     12 000,00 zł

     12 000,00 zł

     12 000,00 zł

SUMA

  142 316,72 zł

  154 316,72 zł

  159 644,72 zł

  165 458,54 zł

* przy trzecim i czwartym dziecku liczona jest średnia na jedno dziecko

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Blisko 165,5 tys. zł na dziecko mogą otrzymać rodzice posiadający czwórkę pociech, wynika z analizy Bankier.pl. Natomiast rodzice jedynaków dostaną w ponad 142,3 tys. zł z budżetu państwa. 

300+ na wyprawkę szkolną

Już wkrótce rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry start". W ramach rządowego programu można otrzymać 300 zł na skompletowanie wyprawki szkolnej dla dziecka. Tzw. 300+ przeznaczone jest dla rodziców dzieci uczących się w szkole mających nie więcej niż 20 lat. Dzieci z niepełnosprawnościami, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia.

Dodatek z rządowego programu "Dobry start” wypłacany jest jeden raz w roku. Zakładając, że dziecko uczy się od 7. do 19. roku życia, to w ciągu 12 lat jego edukacji rodzice w ramach programu "300+" otrzymają 3600 zł na każdą pociechę.

Wnioski o dofinansowanie w programie "Dobry start" można składać online od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Proces składania dokumentów o 300 zł na wyprawkę szkolną będzie w pełni zautomatyzowany, podkreśla resort rodziny i polityki społecznej. Rodzice, którzy złożą wniosek w lipcu lub sierpniu, mają zagwarantowaną wypłatę świadczenia do 30 września 2021 r. Natomiast w przypadku składających wniosek w kolejnych miesiącach (tj. we wrześniu, październiku lub listopadzie) czas oczekiwania na pieniądze będzie dłuższy – przelew środków nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od jego złożenia.

500+ na dziecko miesięcznie

Kolejną opcją na dodatkowe środki pieniężne na dziecko jest świadczenie wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”. Rodzice otrzymują 500 zł co miesiąc od momentu urodzenia dziecka do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w rodzinie bez względu na wysokość dochodu osiąganego przez rodzinę.

Zgodnie z założeniami programu „Rodzina 500+” co miesiąc rodzice otrzymują 500 zł na dziecko, w ciągu roku daje sumę 6000 zł (500 zł * 12 miesięcy). Natomiast do 18. roku życia w ramach 500+ wypłacone zostanie 108 000 zł na dziecko (6000 zł * 18 lat).

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Warunkiem otrzymania pieniędzy w ramach tzw. programu 500 plus jest złożenie wniosku w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia. Przesłanie formularzu w tym terminie zapewnia zachowanie ciągłości wypłacania świadczenia. Dokumenty można składać elektronicznie korzystając z PUE ZUS, bankowości elektronicznej oraz portalu [email protected]

400+ na żłobek

Pozostając przy programach „z plusem”, warto wspomnieć o jednym z najnowszych rodzajów dofinansowania na dziecko, czyli tzw. żłobkowym. Świadczenie w wysokości 400 zł miesięcznie można otrzymać na każde dziecko w wieku od 12. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia, pod warunkiem że dziecko uczęszcza do instytucji opieki.

Pieniądze w ramach 400+ przekazywane są bezpośrednio do żłobka lub innego podmiotu sprawującego opiekę na nad najmłodszym członkiem rodziny. Wnioski można składać od 1 kwietnia 2022 r. za pośrednictwem:

  • portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS,
  • bankowości elektronicznej.

Zakładając, że rodzice będą pobierać świadczenie na pokrycie kosztów opieki w żłobku od 12. do 35. miesiąca życia dziecka w wysokości 400 zł miesięcznie, to łącznie otrzymają 9200 zł (400 zł * 23 miesiące) na dziecko.

12 tys. zł na dziecko

Wraz ze świadczeniem żłobkowym od tego roku weszły w życie przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym wprowadzające dodatek dla rodziców, który wynosi 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Pieniądze są wypłacane niezależne od dochodów rodziny, środki nie podlegają opodatkowaniu.

Nowy program "Rodzinny kapitał opiekuńczy" obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. W jego ramach rodzice najmłodszych dzieci mogą liczyć na nawet 12 tys. zł dodatkowego wsparcia – wypłacane w kwocie 1000 zł miesięcznie przez rok lub w ratach po 500 zł przez dwa lata. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć między 9. a 13. miesiącem życia dziecka.

1000 zł na dziecko, czyli becikowe

Mówiąc o środkach pieniężnych, które przysługują na dzieci w ramach programów rządowych, nie sposób nie wspomnieć o tzw. becikowym. To jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł uregulowane przepisami o zasiłkach rodzinnych. Dodatek z tytułu urodzenia się bliźniaków wynosi 2000 zł, czyli po 1000 zł na każdego dziecko.

Becikowe wypłacane jest rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe. To kolejne po podatkowej uldze na dziecko świadczenie, w którym wysokości dochodu wpływa na jego wypłatę. Zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymają rodziny, w których dochód nie przekracza 1922 zł netto na osobę. Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od momentu urodzenia dziecka.

Alternatywną dla becikowego jest tzw. kosiniakowe, które wynosi również 1000 zł. To jednorazowe świadczenie przysługuje osobom zatrudnionym na "umowach śmieciowych", bezrobotnym, studentom, rolnikom oraz osobom, które nie korzystają z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.

Ulga na dziecko w rozliczeniu PIT

Oprócz stosunkowo nowych programów rządowych uprawniających rodziców do otrzymania miesięcznie lub jednorazowo określonych sum pieniędzy na dziecko, dostępne są również innego rodzaju preferencje. Jedną z nich jest ulga podatkowa prorodzinna w rocznym rozliczeniu PIT. Jej kwota uzależniona jest od liczby dzieci w rodzinie:

  • 1112,04 zł – na pierwsze i drugie dziecko,
  • 2000,04 zł – na trzecie dziecko,
  • 2700,00 zł – na czwarte i każde kolejne dziecko.

Ulga na dziecko przysługuje na pociechę poniżej 18 r.ż., dorosłych uczących się i mających nie więcej niż 25 lat oraz dzieci z niepełnosprawnościami niezależnie od wieku. Pierwszym ograniczeniem w stosowaniu ulgi podatkowej jest kryterium dochodowe dotyczące pieniędzy zarobionych przez dziecko. Jeżeli w danym roku dziecko otrzymało wynagrodzenie wyższe niż 3089 zł, to rodzice tracą możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Kolejne ograniczenie w korzystaniu z ulgi podatkowej dotyczy wysokości dochodów osiąganych przez rodziców. W tym przypadku limit ma zastosowanie jedynie dla jedynaków. Ulga na dziecko w 2022 r. przysługuje jedynie tym małżonkom, których dochód podatkowy nie przekroczył łącznie 112 tys. zł. Oznacza to, że miesięczny dochód (po odjęciu zapłaconych składek ZUS) uprawniający do otrzymania ulgi na dziecko nie może przekroczyć 9 333,33 zł.

Do 18. roku życia rodzice mogą skorzystać z preferencji podatkowych w wysokości blisko 20017 zł w przypadku jedynaka (po spełnieniu kryteriów dochodowych). Natomiast rodzice posiadający trójkę dzieci w ramach ulgi podatkowej będą mogli średnio na jedno odliczyć 25 344 zł.

500 zł na wakacje z bonu turystycznego

Innym rodzajem świadczenia, które można otrzymać na dziecko, jest bon turystyczny. Jednorazowa dotacja przeznaczona jest na opłacenie wakacji dla najmłodszych członków rodziny. Pieniądze przeznaczyć można m.in. na opłacenie noclegów, kolonii, półkolonii, biletów do ZOO, aquaparku czy muzeum. Bon jest formą wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19.

Wysokość bonu turystycznego to 500 zł na każde dziecko. Rodzice mogą wykorzystać jednorazowe świadczenie maksymalnie do 30 września 2022 r. Po tym terminie bon turystyczny nie będzie już aktywny.

Bon turystyczny przyznawany jest na każde dziecko poniżej 18 r. ż., podobnie jak świadczenie 500+. Rząd przewidział jednorazowe uzupełnienie bonu o dodatkowe 500 zł dla dzieci z niepełnosprawnościami, czyli łącznie 1000 zł. Świadczenie dostępne jest na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Aby je otrzymać, rodzice nie muszą składać żadnego wniosku. Pieniędzy nie trzeba wykorzystać w jednej płatności – można sfinansować nim kilka aktywności dla dziecka.

Dominika Florek

Źródło:
Dominika Florek
Dominika Florek
redaktor Bankier.pl

Redaktor Bankier.pl. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się tematyką konsumencką, śledzi także nowości w sektorze MSP. Monitoruje ofertę produktów bankowych dla firm, przygotowując rankingi kont dla przedsiębiorców. Tel.: +48 71 748 95 13

Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (13)

dodaj komentarz
websterdxb
Problem jest taki ze rzad kupuje tym socjalem grupe wyborcza bez znaczenia że pracujaca klasa srednia i mali przedsiebiorcy - ledwo ciagna ze wzgledu na ciagle finansowanie swiadczen socjalnych dla innych
niederfurzdorf
Ulga w PIT to prezent? Może Polacy woleliby rozliczać swoje dochody razem z dziećmi dzieląc przychód na ilośc osób w rodzinie tak jak to jest w Czechach ????
solbox
Błąd w artykule! Ulga w PIT jest roczna, a nie miesięczna. Czyli 1112 zł rocznie, a nie miesięcznie.
nolimit2022
Kreatywna księgowość, zatacza coraz większe kręgi. Chyba bankier stara się o reklamy z rządowego programu media plus.

Proponuję zamianę nazwę tych programów na Niepracującą Karyna+
Za wsparcie dziękuje producent papierosów LD

Jeśli cokolwiek ma się zmienić w demografii... to warto posłuchać specjalistów
xiven
koszty wychowania dziecka nieupośledzonego emocjonalnie są ogromne

wyżywienie i pieluchy to tylko wierzchołek góry lodowej dzisiejszych potrzeb rozwoju młodzieży
vacarius
Lepiej gdyby dziecko dostawało mieszkanie gdy kończy 18 lat a nie rodzice. Bo to biedne dziecko gdy dorośnie to będzie musiało spłacać nieróbstwo swoich rodziców.
inwestor.pl
A skąd te 165 000 zł? Z nieba, z Unii czy z naszych podatków? Na pudelku to taki artukuł można dać, ale na bankier.pl to powinno być podane kto to finansuje, żeby ciemny lud został oświecony, że sam sobie to finansuje, a po drodze połowa z naszych podatków ginie w niewyjasnionych okolicznościach.
marek1992
Błąd w artykule. Dziecko, które korzysta z RKO nie może korzystać z żłobkowego.
szprotkafinansjery
Dwoje dzieci i małe mieszkanko jest.
po_co
To mieszkanie sfinansujesz po 18 latach. W tym czasie pracujący rodzice, zarabiających minimalną krajową oddadzą państwu w podatkach 758866,76 zł bez uwzględnienia wzrostu wynagrodzenia , oraz z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu wynagrodzenia o 3% - 1004586 zł.

Powiązane: 500 zł na dziecko

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki