PZ CORMAY S.A.: wyniki finansowe

2020-04-24 17:06
publikacja
2020-04-24 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1._Pismo_Prezesa_Zarzadu_PZ_CORMAY_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Sprawozdanie_finansowe_GK_CORMAY_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._Sprawozdanie_Zarzadu_GK_CORMAY_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._Oswiadczenie_RN_PZ_CORMAY_S.A._KA_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._Sprawozdanie_z_badania_GK_CORMAY_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6._Ocena_RN_PZ_CORMAY_S.A._sprawozdania_GK_CORMAY_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG 68410 69793 15903 16357
II. ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -34238 -27349 -7959 -6410
III. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO PRZED OPODATKOWANIEM -41130 -24872 -9561 -5829
IV. ZYSK (STRATA ) NETTO -40974 -24978 -9525 -5854
V. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -4390 -1561 -1021 -366
VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 19369 -4194 4503 -983
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -8724 6896 -2028 1616
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM 6255 1141 1454 267
IX. SUMA BIALNSOWA (KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2019 / KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2018) 102475 161498 24064 37558
X. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2019 / KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2018) 3432 12771 806 2970
XI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2019 / KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2018) 25225 30027 5923 6983
XII. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM (KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2019 / KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2018) 73818 118700 17334 27605
XIII. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2019 / KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2018) 84205 84205 19773 84205
XIV. LICZBA AKCJI (SZT.) (KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2019 / KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2018) 84205 84205 84205 84205
XV. ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ -0,481 0,319 -0,112 -0,075
XVI. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2019 / KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2018) 0,88 1,41 0,21 0,33
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1. Pismo Prezesa Zarządu PZ CORMAY S.A._2019.pdf1. Pismo Prezesa Zarządu PZ CORMAY S.A._2019.pdf
2. Sprawozdanie_finansowe_GK CORMAY_2019.pdf2. Sprawozdanie_finansowe_GK CORMAY_2019.pdf
3. Sprawozdanie_Zarządu_GK CORMAY_2019.pdf3. Sprawozdanie_Zarządu_GK CORMAY_2019.pdf
4. Oświadczenie RN PZ CORMAY S.A._KA_2019.pdf4. Oświadczenie RN PZ CORMAY S.A._KA_2019.pdf
5. Sprawozdanie z badania_GK CORMAY_2019.pdf5. Sprawozdanie z badania_GK CORMAY_2019.pdf
6. Ocena_RN PZ CORMAY S.A._sprawozdania_GK CORMAY_2019.pdf6. Ocena_RN PZ CORMAY S.A._sprawozdania_GK CORMAY_2019.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-24 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2020-04-24 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
2020-04-24 Flavio Finotello Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-24 Witold Rębacz Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki