REKLAMA

PYLON: Pylon S.A. - podwyższenie kapitału zakładowego emitenta w granicach kapitału docelowego.

2018-08-31 18:47
publikacja
2018-08-31 18:47
Zarząd emitenta podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego emitenta w granicach kapitału docelowego.

Najważniejsze informacje dotyczące podwyższenia:

1. kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie większą niż 761.750,20 (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy).

2. Cena emisyjna akcji serii J wynosi 22 gr (dwadzieścia dwa grosze) za każdą poszczególną akcję. Wpłaty na akcje mogą być wyłącznie gotówkowe.

3. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii J w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 13 lutego 2019 roku.

4. Emisja ma charakter emisji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Pozbawienie prawa poboru uzasadnione jest planami rozwojowymi Pylon S.A., w związku z którymi niezbędne jest wyposażenie Spółki w dodatkowe kapitały w celu sfinansowania kolejnych etapów projektu w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00). Emisja akcji Spółki w oparciu o postanowienie §8b statutu Spółki (tj. w ramach instytucji kapitału docelowego) służyć ma ograniczeniu kosztów emisji oraz zamknięciu emisji w możliwie najkrótszym terminie. Cena emisyjna akcji została ustalona zgodnie z postanowieniem §8b ust. 3 statutu Spółki.

5. Wniosek o wprowadzenie akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) może zostać złożony później niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii J.

W załączeniu uchwała.

Podstawa prawna
Paragraf 3 punkt 4, Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Załączniki
20180831_184718_0000115549_0000106801.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki