REKLAMA

PLASTBOX: wyniki finansowe

2021-04-19 19:07
publikacja
2021-04-19 19:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
PTS_Plast_Box_31122020_SSF_sprawozdanie_z_badania.XHTML  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PTS_Plast_Box_31122020_SSF_sprawozdanie_z_badania.XHTML.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_rzetelnosc.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
plx_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
plx_2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PTS_Plast_Box_S.A..xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PTS_Plast_Box_S.A..xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_do_sprawozdania_rocznego_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Plast_Box_ocena_Rady_Nadzorczej_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Plast_Box_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
wybrane_dane_finansowe_skonsolidowane_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 205 779,00 213 109,00 45 992,00 49 539,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 951,00 11 926,00 5 353,00 2 772,00
III. Zysk (strata) brutto 19 166,00 11 105,00 4 284,00 2 581,00
IV. Zysk (strata) netto 15 353,00 8 816,00 3 431,00 2 049,00
V. Całkowity dochód za okres 11 151,00 12 140,00 2 492,00 2 822,00
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 26 065,00 19 224,00 5 826,00 4 469,00
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -9 382,00 -7 126,00 -2 097,00 -1 657,00
VIII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -19 045,00 -11 331,00 -4 257,00 -2 634,00
IX. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 362,00 767,00 -528,00 178,00
X. Aktywa razem 215 690,00 208 467,00 46 739,00 48 953,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 52 149,00 44 720,00 11 300,00 10 501,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 69 450,00 76 504,00 15 049,00 17 965,00
XIII. Kpitał własny 94 091,00 87 243,00 20 389,00 20 487,00
XIV. Kapitał zakładowy 41 941,00 41 941,00 9 088,00 9 849,00
XV. Liczba akcji w tys. szt. 41 941,00 41 941,00 41 941,00 41 941,00
XVI. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki dominującej 0,37 0,21 0,08 0,05
XVII. Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,24 2,08 0,49 0,42
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PTS_Plast_Box_31122020_SSF_sprawozdanie_z_badania.XHTMLPTS_Plast_Box_31122020_SSF_sprawozdanie_z_badania.XHTML
PTS_Plast_Box_31122020_SSF_sprawozdanie_z_badania.XHTML.xadesPTS_Plast_Box_31122020_SSF_sprawozdanie_z_badania.XHTML.xades
oswiadczenie_rzetelnosc.xhtmloswiadczenie_rzetelnosc.xhtml
plx_2020-12-31.zipplx_2020-12-31.zip
plx_2020-12-31.zip.xadesplx_2020-12-31.zip.xades
List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_2020.xhtmlList_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_2020.xhtml
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PTS_Plast_Box_S.A..xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PTS_Plast_Box_S.A..xhtml
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PTS_Plast_Box_S.A..xhtml.xadesSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PTS_Plast_Box_S.A..xhtml.xades
Informacja_Zarzadu_do_sprawozdania_rocznego_2020.xhtmlInformacja_Zarzadu_do_sprawozdania_rocznego_2020.xhtml
Plast_Box_ocena_Rady_Nadzorczej_2021.xhtmlPlast_Box_ocena_Rady_Nadzorczej_2021.xhtml
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Plast_Box_2021.xhtmlOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Plast_Box_2021.xhtml
wybrane_dane_finansowe_skonsolidowane_2020.xhtmlwybrane_dane_finansowe_skonsolidowane_2020.xhtml
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki