REKLAMA

PIT 2011: Jak skorzystać z ulgi na krew?

Barbara Sielicka2012-04-24 07:33
publikacja
2012-04-24 07:33

Podatnicy, którzy oddają krew na cele krwiodawstwa, mogą skorzystać ze specjalnie dla nich przygotowanej ulgi. Honorowy krwiodawca może odliczyć od dochodu maksymalnie 3601 zł (mężczyzna) i 3484 zł (kobieta).

To, jaką kwotę odliczymy, zależy od ilości oddanej krwi i osocza. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 l krwi, a kobieta 1,8 l. Osocza można oddać więcej, bo aż 25 litrów.

Ulga ta jest rozpatrywana razem z darowizną na cele kultu religijnego oraz darowiznami na rzecz pożytku publicznego. Łączna suma tych darowizn nie może być wyższa niż 6 proc. dochodów podatnika. Kolejnym obostrzeniem przy tej darowiźnie jest przekazanie krwi określonemu podmiotowi. Ulga nie będzie bowiem przysługiwała podatnikowi, który swoją krew sprzeda.

Ile można zyskać tytułem ulgi na krew

W teorii litr krwi wyceniony jest na 130 zł, a litr osocza na 170 zł. Jednak w praktyce urzędy skarbowe nie robią takiego rozróżnienia i stosują jedną stawkę: 130 zł za litr. Nie przysługuje także dodatkowe odliczenie za rzadkie grupy krwi. Aby podatnik mógł odliczyć sobie maksymalną ulgę, musi mieć dochód nie niższy niż 60017 zł. W przeciwnym wypadku wysokość ulgi nie może przekroczyć 6% dochodu (gdy nie korzysta z odliczeń z tytułu innych darowizn).

Krew należy oddać bezpłatnie jako honorowy dawca w odpowiedniej jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi. Jeżeli więc podatnik wyjechał za granicę i tam sprzedał krew, to ulga mu już nie przysługuje. To samo stanie się w przypadku, gdy krew zostanie oddana bezpośrednio potrzebującemu, bez pośrednictwa publicznej służby krwi.

Dokumenty potwierdzające prawo do ulgi na krew

Od rozliczeń za 2011 rok nie ma już wymogu posiadania oświadczenia stacji krwiodawstwa o przyjęciu darowizny. Wystarczy zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi, w którym będzie wskazana ilość krwi lub jej składników bezpłatnie oddanej przez krwiodawcę. Nie ma też konieczności wskazywania przez stację krwiodawstwa wartość ekwiwalentu za krew.

Ulgę na krew wpisujemy w załączniku PIT/O (należy w nim ująć kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres), a następnie przepisujemy sumę darowizn do właściwej deklaracji podatkowej.

Uwaga! Prawo do ulgi nie przysługuje tym, którzy rozliczają się podatkiem liniowym lub kartą podatkową.

Więcej na temat ulgi na krew szukaj na www.pit.pl/darowizny-krew/

Barbara Sielicka
Bankier.pl
b.sielicka@bankier.pl

 

Źródło:
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2011

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki