REKLAMA

Jak wypełnić PIT-37 za 2012 rok? Instrukcja krok po kroku

Łukasz Piechowiak2013-04-26 06:00główny ekonomista Bankier.pl
publikacja
2013-04-26 06:00
Polaku, nie bój się PIT-u za 2012 rok! Dzięki naszemu poradnikowi wypełnisz go samodzielnie, korzystając z bezpłatnego programu do rozliczania PIT-ów rocznych.

Pokażemy, jak łatwe jest złożenie typowej deklaracji podatkowej PIT-37. Przyjmijmy, że rozlicza się przykładowe małżeństwo Joanny i Jana Kowalskich. Pan Jan przez cały 2011 rok pracował na podstawie umowy o pracę u jednego pracodawcy – w firmie X. Pani Joanna, podobnie jak jej mąż, pracowała przez cały rok na podstawie umowy o pracę, ale w firmie Y. Państwo Kowalscy mają jedno dziecko w wieku 8 lat oraz chcą odliczyć ulgę na internet. Małżonkowie planują wspólne rozliczenie na formularzu PIT-37.

Pokażemy, jak łatwe jest złożenie typowej deklaracji podatkowej PIT-37. Przyjmijmy, że rozlicza się małżeństwo Joanny i Jana Kowalskich. Pan Jan przez cały 2012 rok pracował na podstawie umowy o pracę u jednego pracodawcy – w firmie X. Pani Joanna, podobnie jak jej mąż, pracowała przez cały rok na podstawie umowy o pracę, ale w firmie Y. Państwo Kowalscy mają jedno dziecko w wieku 8 lat oraz chcą odliczyć ulgę na internet.

Uwaga: ulgę za rok 2012 odliczymy na starych zasadach. Ulga na dzieci uległa modyfikacji, ale zasada składania deklaracji jest niezmieniona.

Małżonkowie planują wspólne rozliczenie na formularzu PIT-37.

Film "Rozlicz PIT-37 krok po kroku"
Źródło: e-pity 2012

Krok 1 – wybór programu do obsługi PIT-37 za 2012 rok


Na wstępie należy wyszukać w sieci i pobrać jeden z wielu dostępnych programów do wypełniania deklaracji. Nie ma wielkiego znaczenia, z którego skorzystamy – Bankier.pl poleca e-pity 2012. Koniecznie sprawdźmy, by oprogramowanie było aktualne, czyli przeznaczone do składania deklaracji podatkowych za 2012 rok.

Następnie należy przygotować wszystkie potrzebne dokumenty (ich wykaz znajduje się tutaj). W przypadku państwa Kowalskich będą to dowody osobiste, druki PIT-11 otrzymane od pracodawcy, PESEL dziecka oraz rachunki za internet. Jeżeli chcemy złożyć deklarację przez internet, konieczne będzie odszukanie kwoty dochodu z deklaracji złożonej za 2011 rok.

Krok 2 – rozpoczęcie pracy z programem e-pity


Uruchamiamy program e-pity 2012. Klikamy sekcję „kreator” i wybieramy sposób opodatkowania. W przypadku państwa Kowalskich będzie to rozliczenie wspólnie z małżonkiem. Po wybraniu tej opcji klikamy „dalej”, po czym kreator prosi nas o podanie danych osobowych podatnika, m.in. numeru PESEL (od 2011 roku nie jest już potrzebny NIP). Po poprawnym wypełnieniu danych podatnika klikamy „dalej” i w analogiczny sposób podajemy dane współmałżonka.

Krok 2. Wybierz formę opodatkowania
jak rozliczyć pit-37
Źródło: Program e-pity2012

Krok 3 – wprowadzenie przychodów podatnika


Po wprowadzeniu danych osobowych program kieruje nas do sekcji „przychody podatnika”. Zarówno Jan, jak i jego żona Joanna otrzymali od swoich pracodawców formularze PIT-11 (pracodawca ma obowiązek przekazać te deklaracje pracownikom do końca lutego). Kreator prosi o wybranie dokumentu świadczącego o źródle przychodu. W naszym wypadku należy kliknąć przycisk „PIT-11” i przepisać dane z dokumentu otrzymanego od pracodawcy.

Na pulpicie wyświetli się „pusty PIT-11”. Program poprosi o podanie nazwy firmy. Ponieważ Jan otrzymywał dochód tylko od jednego pracodawcy, zaznacza opcję „z jednego stosunku pracy”. Następnie należy przepisać kwoty podane na przekazanej przez pracodawcę deklaracji PIT-11, czyli:
  • przychód (poz. 36),
  • koszty uzyskania przychodu (poz. 37),
  • zaliczka pobrana przez płatnika (poz. 40),
  • składki na ubezpieczenia społeczne (poz. 76),
  • składki na ubezpieczenia zdrowotne (poz. 78).

Dochód (poz. 37) wypełni się automatycznie.

Program z powrotem skieruje nas do sekcji „przychody podatnika”. Pan Jan otrzymał tylko jeden PIT-11, ponieważ otrzymuje dochody tylko od jednego pracodawcy. Nie musi dodawać kolejnych deklaracji, dlatego klika „dalej” i w analogiczny sposób wypełnia deklarację otrzymaną od pracodawcy żony.

Krok 3. Przychody podatnika
Źródło: e-pity 2012

Krok 4 – ulga za internet 2012


Po poprawnym wprowadzeniu danych z deklaracji PIT-11 program kieruje nas do sekcji „ulgi i odliczenia”. Państwo Kowalscy mają ośmioletnie dziecko i chcą odliczyć wydatki poniesione na internet. Powinni zatem zaznaczyć dwie pierwsze opcje: „wydatki na internet” i „ulga z tytułu wychowania dzieci”, a następnie kliknąć „dalej”.

Program poprosi o podanie kwoty wydatków poniesionych na internet w 2012 roku. Trzeba pamiętać, że liczy się data zapłaty rachunku. Umowa na internet jest podpisana na pana Jana, który zawsze płacił rachunki w terminie. Jego abonament wynosił 50 zł miesięcznie, a pan Kowalski każdej płatności dokonywał 15. dnia miesiąca. Stąd w rubryce „styczeń” należy wpisać kwotę 50 zł, a program już samodzielnie wypełni pozostałe miesiące. Pani Joanna nie miała podpisanej umowy na internet, zatem nie wpisujemy żadnej kwoty w kolumnie „współmałżonek”. Po upewnieniu się, że wpisana przez pana Jana kwota zgadza się z zapłaconymi rachunkami, klikamy „dalej”.

Krok 5 – ulga z tytułu wychowania dziecka 2012


Program skieruje podatnika do sekcji „ulga z tytułu wychowania dzieci”. Tutaj wybieramy opcję „dodaj dziecko”, gdzie program poprosi o podanie jego imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz daty urodzenia. Po poprawnym wypełnieniu danych klikamy przycisk „zapisz”. Program automatycznie skieruje nas z powrotem do sekcji „ulga z tytułu wychowania dzieci”. Ponieważ państwo Kowalscy mają tylko jedno dziecko, klikamy „dalej”, w przeciwnym razie należałoby wprowadzić dane kolejnego dziecka.

Krok 4. i 5. Ulgi na internet i dziecko
ulga na internet i dziecko
Źródło: e-pity 2012

Krok 6 – jak przekazać 1 procent podatku


W kolejnym kroku program odsyła do sekcji „Przekazanie 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego”. Program domyślnie zaznacza opcję „chcę przekazać 1% podatku dla OPP” oraz „wyrażam zgodę na przekazanie danych osobowych do OPP”. Program losowo wybiera OPP i automatycznie wypełnia deklarację, ale mamy możliwość zmiany organizacji na inną z listy. Po dokonaniu wyboru klikamy „dalej”. W tym momencie program informuje, że zakończyło się wypełnianie formularza PIT-37.

Krok 7 – korekta deklaracji PIT-37


Program w oknie głównym pokazuje kwotę dochodu, kwotę podatku naliczonego oraz kwotę należną do zapłaty w urzędzie skarbowym. Jednak zanim wydrukujemy lub złożymy deklarację przez internet, należy ją dokładnie sprawdzić pod kątem prawidłowości wprowadzonych danych. Klikamy zatem przycisk „zobacz deklarację”. Jeśli zauważymy błąd, na przykład w podanej kwocie przychodu, to należy cofnąć się do punktu edytowalnego w programie za pomocą przycisku „wstecz”.

Jeśli w 2012 roku pracowaliśmy w tym samym zakładzie pracy i osiągnęliśmy podobny dochód, to warto porównać właśnie wypełnioną deklarację z zeszłoroczną. Jeśli zaś w 2012 roku nie mieliśmy znaczącej podwyżki, a program naliczył nam na przykład dużo wyższy podatek do zapłacenia, należy cofnąć się do miejsca, w którym wprowadzaliśmy dane z PIT-11. Być może przy kwocie przychodu dodano o jedno zero za dużo lub zapomniano wypełnić którąś rubrykę zgodnie z tym, co jest zawarte w PIT-11 od pracodawcy.

Jeżeli wszystko się zgadza, a wciąż uważamy, że podatek naliczony jest zbyt wysoki, to warto sprawdzić, czy przy wypełnieniu przesłanej do nas deklaracji błędu nie popełnił pracodawca. Kwoty podatku i składki można policzyć samodzielnie, np. korzystając z tego poradnika.

Warto też zastanowić się, czy podatnik nie miał prawa do innych ulg i rozliczeń, na przykład z dochodów uzyskanych zza granicy, ulgi budowlanej lub na pomoc domową. Jeżeli tak było, to klikamy „dalej”. Program zapyta, jaką ulgę chcemy rozliczyć, a następnie poprosi nas o wprowadzenie w odpowiednie rubryki kwot wyliczonych na podstawie zgromadzonych dokumentów.

Krok 8 – wysłanie deklaracji PIT-37 do urzędu skarbowego


Jan i Joanna Kowalscy nie mają w tym roku prawa do rozliczenia żadnych dodatkowych ulg. Mogą więc zakończyć wypełnianie deklaracji i ją wydrukować. Powinni to zrobić nawet w przypadku, gdy chcą ją złożyć przez internet. Zarchiwizowany dokument należy trzymać przez 5 pełnych lat. Przez taki czas fiskus może zażądać jego przedstawienia podczas kontroli. Nie zapominajmy, że podatnik rozliczający ulgi, np. za internet, powinien przez taki sam okres przechowywać zapłacone rachunki.

Krok 8. Wysłanie deklaracji
wysłanie deklaracji pit-37
Źródło: e-pity 2012

Deklarację można wydrukować i osobiście złożyć ją we właściwym urzędzie skarbowym. W tym wypadku pamiętajmy o złożeniu podpisu przez obydwoje małżonków – brak podpisów to chyba najczęstszy błąd na deklaracjach.

Wypełniony PIT można także wysłać przez internet. W tym celu należy wybrać opcję „eDeklaracja”. Potrzebny będzie zeszłoroczny PIT, z którego przepisujemy kwotę przychodu podatnika za rok podatkowy 2011 jako potwierdzenie wiarygodności wysyłającego.

Klikamy „dalej”. Program kieruje nas do sekcji wysyłania deklaracji. Jeżeli mamy pewność, że jest ona wypełniona poprawnie, klikamy przycisk „wyślij” i czekamy na plik UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Gdy operacja przebiegnie pomyślnie, należy zapisać UPO i – do czego zachęcamy – wydrukować go, a następnie zakończyć pracę z programem. PIT-37 za 2012 rok właśnie został złożony.

Aktualizacja 4.04.2013 r.Łukasz Piechowiak
Bankier.pl
Źródło:

Do pobrania

pitpng
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (11)

dodaj komentarz
~Mikolaj Krakow
1% domyslnie na Greenpeace?! Wolne żarty, zasmieciliscie mi dysk!
~abcde
Najlepiej to cyba wypełnić jakimś programem. Ja w tym roku rozliczyłam się z pitax. I jestem zadowolona.;-)
~Des
Proponuję nie pobierać tego programu. Jest pomocny, ale jeśli chcecie przekazać 1% to nie z tym programem, bo można wybrać tylko z kilku organizacji. Są inne formy pobierania opłat niż żerowanie na fundacjach.
~Czesław
Jeśli ZUS jest jedynym płatnikiem, to internet, leki, 1% ... trzeba odliczyć formą papierową.
PIT 37 i PIT 0.
~Gosia
Przed wysłaniem zeznania PIT37 pojawia się okno weryfikacji - polecenia nakazują wpisanie w to pole przychodu ale we wskazówkach jest odniesienie do pola 62 czyli dochodu - którą kwotę należy wpisać?
~Freaky Misfit
Też mnie to właśnie zastanawia!
Coś mi się zdaje, że ktoś spieprzył sprawę, skoro jesteśmy odsyłani do pola 62, które jest DOCHODEM !
~cv
Tylko w jakim celu używać programu, jak na e-deklaracje masz gotowy PDF, który potem automatycznie idzie internetem do urzędu skarbowego. O tym piszcie a nie jakieś przedpotopowe rozwiązania.
lukasz.piechowiak
Na e-deklaracje.gov.pl może Pan skorzystać formularza interaktywnego, gdzie również będzie Pan mógł sprawdzić jego poprawność. Programy komputerowe zwykle zawierają odpowiednie wartości gotowe do wpisania np. kup-y i nie musi ich Pan szukać. To samo dotyczy maks. ulg itd. Oznacza to, ze nie musi Pan praktycznie nic liczyć samodzielnie Na e-deklaracje.gov.pl może Pan skorzystać formularza interaktywnego, gdzie również będzie Pan mógł sprawdzić jego poprawność. Programy komputerowe zwykle zawierają odpowiednie wartości gotowe do wpisania np. kup-y i nie musi ich Pan szukać. To samo dotyczy maks. ulg itd. Oznacza to, ze nie musi Pan praktycznie nic liczyć samodzielnie a PIT-a wypełnia Pan krok po kroku. Na e-deklaracje.gov.pl jest podobnie więc spokojnie można korzystać z obydwóch rozwiązań zamiennie. Jednak np. używając programu komputerowego może Pan wprowadzić dane większej liczby rozliczanych podatników, a za rok po prostu zaktualizować program. Wówczas wypełnienie deklaracji będzie jeszcze szybsze bo nie będzie Pan musiał 10 razy wpisywać danych osobowych. Ogólnie nie jest to przedpotopowe rozwiązanie, zupełnie komplementarne, również dające możliwość wysłania bezpośrednio do MF wypełnionej deklaracji. Celem artykułu było napisanie jakie to proste i że nie ma się czego obawiać przy korzystaniu z każdego zweryfikowanego wcześniej programu lub strony MF.
lukasz.piechowiak
Deklarację zawsze można wypełnić ręcznie. Proszę ja wypełnić normalnie na razie tylko z wybranymi ulgami. Praktycznie pod koniec kreator zada pytanie, czy chce się odliczyć jeszcze inne nie wymienione wcześniej ulgi (przed ostatni krok po wypełnieniu PIT-a ale przed wysłaniem). Wtedy należy zaznaczyć odpowiednią opcję i wszystko Deklarację zawsze można wypełnić ręcznie. Proszę ja wypełnić normalnie na razie tylko z wybranymi ulgami. Praktycznie pod koniec kreator zada pytanie, czy chce się odliczyć jeszcze inne nie wymienione wcześniej ulgi (przed ostatni krok po wypełnieniu PIT-a ale przed wysłaniem). Wtedy należy zaznaczyć odpowiednią opcję i wszystko dalej będzie już proste. Mam nadzieję. Zachęcam do skorzystania z e-porad dostępnych na pit.pl oraz zajrzenie na stronę producenta programu - jest tam bardzo dobrze opracowany FAQ.

~oszukany
Jak w kratkę nr 101 wpisać kwotę mniejszą, niż wynika z podanego dla tej kratki opisu, a którą to kwotę program wylicza i wpisuje sam? Kwotę mniejszą chcę wpisać, by zwiększyć obliczony podatek tak, aby starczyło go na odliczenie składki zdrowotnej, zaś wygospodarowaną w ten sposób kwotę odliczeń mieszkaniowych przenieść i wykorzystać Jak w kratkę nr 101 wpisać kwotę mniejszą, niż wynika z podanego dla tej kratki opisu, a którą to kwotę program wylicza i wpisuje sam? Kwotę mniejszą chcę wpisać, by zwiększyć obliczony podatek tak, aby starczyło go na odliczenie składki zdrowotnej, zaś wygospodarowaną w ten sposób kwotę odliczeń mieszkaniowych przenieść i wykorzystać w następnych latach.

Powiązane: Dzieci

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki