REKLAMA

Przedsiębiorcy mają ostatnie dni na wysłanie formularza PIT-16A

2021-01-26 10:02
publikacja
2021-01-26 10:02
fot. H_Ko / Shutterstock

Firmy mają ostatnie dni na przesłanie formularza PIT-16A. Przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej mogą miesięcznie odliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z końcem stycznia mija czas na przesłanie deklaracji potwierdzającej odliczenia lub ich brak.

Darmowy program do rozliczania
PIT 2020/2021
Pobierz e-pity 2020 Uruchom on-line

Do 31 stycznia przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej mają czas na przesłanie deklaracji PIT-16A. Formularz, składany jeden raz w roku, potwierdza miesięczne odliczenia (od podatku płaconego w 2020 r.) składki na ubezpieczenie zdrowotne lub jego brak.

Karta podatkowa 2021 – PIT 16A

Karta podatkowa jest uproszczoną formą rozliczania się z fiskusem przeznaczoną dla przedsiębiorców zatrudniających maksymalnie do 5 pracowników (w zależności od branży limit może być niższy). Sposób regulowania zobowiązań podatkowych za pomocą karty polega na opłacaniu stałej miesięcznej kwoty podatku niezależnej od wysokości uzyskanego w tym czasie dochodu.

Wpływ na wysokość podatku ma liczba mieszkańców w miejscowości, w której jest prowadzona, rodzaj prowadzonej działalności oraz liczba zatrudnianych osób. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się w formie karty podatkowej zobowiązane są do złożenia dwóch formularzy w trakcie każdego roku podatkowego:

  • PIT-16,
  • PIT-16A.

Deklarację PIT-16A przedsiębiorca składa z tytułu odliczenia składki zdrowotnej lub braku korzystania z tej możliwości w 2020 r. Formularz składany jest  jeden raz w ciągu roku. 

Chcesz rozliczyć PIT za 2020 rok?
Uruchom on-line

Karta podatkowa 2021 – kto korzysta?

Nie każda osoba prowadząca własny biznes może skorzystać z tej opcji. Karta podatkowa przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność usługową, wytwórczo-usługową, gastronomiczną, transportową, rozrywkową, polegającą na sprzedaży domowych posiłków lub świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi lub usługi edukacyjne, polegające na udzielaniu lekcji na godziny. Z karty podatkowej mogą skorzystać także osoby wykonujące wolny zawód.

Kiedy zwrot podatku z rozliczenia PIT 2021. Ważne daty

Zbliża się czas rozliczeń PIT 2021. Jednak podatnicy dopiero od 15 lutego będą mogli zalogować się do platformy "Twój e-PIT" i rozliczyć się zdalnie z fiskusem. Sprawdzamy ważne daty dotyczące regulowania podatku dochodowego za 2020 rok.

Dodatkowo, w zależności od branży, ustawa przewiduje ograniczenia w liczbie pracowników. Przykładowo z karty podatkowej może skorzystać przedsiębiorca prowadzący salon fryzjerski zatrudniający 5 osób. Natomiast ślusarz maksymalnie może zatrudnić 3 pracowników. Powyżej limitu naczelnik urzędu skarbowego odrzuci wniosek o kartę podatkową.

Bankier.pl – fr. tabeli miesięcznych stawek karty podatkowej w zależności od branży

Lp.

Zakres działalności

Liczba pracowników

Liczba mieszkańców w miejscowości

poniżej 5 tys.

5 – 50 tys.

powyżej 50 tys.

1.

Usługi ślusarskie

0

397 zł

467 zł

512 zł

1

693 zł

749 zł

865 zł

2

885 zł

1 019 zł

1 159 zł

3

1 111 zł

1 274 zł

1 415 zł

2.

usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych

0

282 zł

308 zł

355 zł

1

552 zł

593 zł

638 zł

2

679 zł

749 zł

841 zł

3.

usługi w zakresie mechaniki

maszyn

0

331 zł

373 zł

416 zł

1

609 zł

652 zł

708 zł

2

774 zł

885 zł

1 000 zł

3

933 zł

1 067 zł

1 198 zł

4

1 136 zł

1 295 zł

1 432 zł

4.

Usługi krawieckie

0

130 zł

152 zł

175 zł

1

282 zł

331 zł

373 zł

2

467 zł

531 zł

581 zł

3

593 zł

638 zł

693 zł

4

638 zł

693 zł

749 zł

5

722 zł

819 zł

933 zł

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2021 r.

Karta podatkowa nie jest domyślną formą rozliczania się z fiskusem. Oznacza to, że osoby prowadzące własną działalność, aby skorzystać z tej formuły, muszą złożyć wniosek (PIT-16) do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy mają czas na zgłoszenie się do rozliczenia za pomocą karty podatkowej do 20 stycznia w każdym roku podatkowym. Z kolei osoby, które dopiero otwierają własny biznes, muszą wystąpić z wnioskiem przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Ulga na osocze ozdrowieńców. Sprawdzamy, co można odliczyć w PIT 2020

Darowizna na cele walki z COVID-19, możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej z 2020 r. do 5 mln zł, ulga B+R oraz 5-procentowa stawka podatku – nowe ulgi i zwolnienia dla podatników. Sprawdzamy, kto z nich skorzystać podczas rozliczenia PIT 2020.

Do 30 dni po złożeniu wniosku urząd ustali wysokość podatku oraz przekaże wiadomość przedsiębiorcy. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji w terminie 14 dni osoba prowadząca działalność gospodarczą może się jej zrzec. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przedsiębiorca może odwołać się do Dyrektora Izby Administracyjnej w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymają decyzję odmowną muszą płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Z karty podatkowej mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski.

Limit dochodu w PIT przy rozliczaniu ulgi na dziecko

Ulga na dziecko nie dla wszystkich. Obowiązuje limit dochodu podatkowego za 2020 r. oraz ograniczenie związane z dochodami dziecka za ubiegły rok. Warto o nich pamiętać podczas wypełniania rozliczenia PIT.

Zaletą korzystania z karty podatkowej jest zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, składania zeznań podatkowych PIT oraz wpłacania miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorcy korzystający z tej formy rozliczenia z fiskusem są zobowiązani do wydawania na żądanie klienta faktur oraz rachunków stwierdzających sprzedaż towarów lub wykonanie usług. Do obowiązków osób stosujących kartę podatkową należy również przechowywanie kopii wystawionych dokumentów.

DF

Źródło:
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2020

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki