REKLAMA

PGNIG: Aktualizacja informacji w sprawie rekompensat dla PGNiG Obrót Detaliczny z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny

2022-09-29 13:44
publikacja
2022-09-29 13:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-29
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Aktualizacja informacji w sprawie rekompensat dla PGNiG Obrót Detaliczny z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG” lub „Spółka”), w nawiązaniu do Raportów Bieżących Spółki Nr 13/2022 z dnia 7 marca 2022 r., Nr 20/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. oraz 44/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. informuje, że spółka zależna PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. („PGNiG Obrót Detaliczny”) otrzymała w dniu 29 września 2022 r. transze w łącznej wysokości 906,7 mln zł z tytułu rekompensaty z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu („Rekompensata”).

W okresie od 7 marca 2022 r. do 29 września 2022 r. PGNiG Obrót Detaliczny otrzymało łącznie 6,455 mld zł z tytułu Rekompensaty.

PGNiG Obrót Detaliczny jest jednym z podmiotów uprawnionych do otrzymania wyżej wymienionej Rekompensaty.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Warsaw, September 29th 2022


Update of information regarding compensation from Price Difference
Payment Fund for PGNiG Obrót Detaliczny


Current Report No. 55/2022


Further to Current Reports: No. 13/2022 of March 7th 2022, No. 20/2022
of April 4th 2022 and No. 44/2022 of August 2nd 2022, The Management
Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (“PGNiG” or the
“Company”) announces that on September 29, 2022, its subsidiary PGNiG
Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (“PGNiG Obrót Detaliczny") received a total
of PLN 906.7m in tranches of compensation from the Price Difference
Payment Fund pursuant to Art. 8.1 of the Act of January 26th 2022 on
Special Solutions for the Protection of Gas Fuel Consumers in View of
the Situation on the Gas Market (the “Compensation”).


In the period from March 7, 2022 to September 29, 2022, PGNiG Obrót
Detaliczny received a total of PLN 6.455bn in tranches of Compensation.


As PGNiG Obrót Detaliczny is among the entities entitled to receive the
Compensation.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Przemysław Wacławski Wiceprezes Zarządu
2022-09-29 Artur Cieślik Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki