REKLAMA

PEPEES: Akcjonariusze wykonujący powyżej 5% głosów na ZWZ 29 czerwca 2021 r.

2021-06-30 11:05
publikacja
2021-06-30 11:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
PEPEES
Temat
Akcjonariusze wykonujący powyżej 5% głosów na ZWZ 29 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku ("ZWZ"), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ:
Michał Skotnicki: 21.399.174 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 21.399.174 głosy na ZWZ, które stanowiły 38,85% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 22,52 %.
Maksymilian Skotnicki: 20.703.282 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 20.703.282 głosy na ZWZ, które stanowiły 37, 59% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 21,79 %.
Epsilon Fiz AN: 27.759.032 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 6.356.799 głosów na ZWZ, które stanowiły 11,54% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 6,69%
Hubert Malinowski: 4.566.793 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 4.566.793 głosów na ZWZ, które stanowiły 8,29% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 4,81%
W dniu odbycia ZWZ całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosiła 95.000.000 głosów. W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 55.074.462 głosów, tj. 57,97% ogólnej liczby głosów w dniu odbycia ZWZ.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2021-06-30 Tomasz Rogala Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki