REKLAMA
WEBINAR

P2CHILL: Podsumowanie subskrypcji akcji serii C

2021-08-26 20:49
publikacja
2021-08-26 20:49
Zarząd Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii C:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
data rozpoczęcia: 26 sierpnia 2021;
data zakończenia: 26 sierpnia 2021;

2) daty przydziału instrumentów finansowych: 26 sierpnia 2021 (subskrypcja prywatna);

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 286.999;

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: nie wystąpiła redukcja zapisów;

5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 286.999;

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 9,50 zł;

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: wkłady pieniężne;

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 1;

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 1;

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Wojciech Klecha – Członek Zarządu Emitenta;

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy;

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł ;
d) promocji oferty: 0 zł .

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki