OSR projektu: Koszt zniesienia PIT dla osób do 26 roku życia wynosi 25,5 mld zł w ciągu 10 lat

Koszt zniesienia PIT dla osób do 26 roku życia dla sektora finansów publicznych wynosi 25,5 mld zł w ciągu 10 lat - wynika z oceny skutków regulacji projektu. W 2019 r. koszt nowych regulacji to 0,9 mld zł, a w 2020 r. - to 2,45 mld zł.

(fot. Jacek Swierczynski / FORUM)

We wtorek na stronach RCL zaprezentowano projekt ustawy. Celem tej regulacji, jak wskazano w uzasadnieniu projektu jest zachęcenie do podejmowania zatrudnienia przez młode osoby.

W OSR do projektu napisano, że rozwiązania mają na celu: zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez zwolnienie od tego podatku przychodów ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej oraz z umów zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.

Zwolnienie będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r., z pewnymi zastrzeżeniami.

Kwota przychodów objętych zwolnieniem będzie ograniczona limitem rocznym w wysokości 85.528 zł, co odpowiada górnej granicy obecnego pierwszego przedziału skali podatkowej.

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85.528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35.636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (32 proc.)

Po raz pierwszy limit w tej wysokości będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r. limit będzie niższy i wyniesie 35.636,67 zł (5/12 z 85.528 zł).

"Niższy limit za 2019 r. jest konsekwencją planowanego wejścia w życie zwolnienia, tj. z dniem 1 sierpnia 2019 r. wraz z możliwością jego zastosowania już w odniesieniu do dochodów uzyskanych od tego dnia" - napisano.

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85.528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35.636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

W przypadku zastosowania przez podatnika zwolnienia – w odniesieniu do przychodów z pracy – nie będzie miał on prawa do kosztów uzyskania przychodów w preferencyjnej wysokości określonej dla pracowników-twórców lub artystów wykonawców, tj. według 50 proc. normy określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT.

Podatnik będzie mógł wybrać, czy stosować wobec niego proponowane zwolnienie.

"Możliwość złożenia wniosku przez podatnika w sprawie niestosowania zwolnienia przez płatnika (np. pracodawcę) jest istotne, gdy podatnik uzyskuje przychody od więcej niż jednego podmiotu (dwóch pracodawców, pracodawcy i zleceniodawcy). Stosowanie zwolnienia przez dwóch płatników mogłoby spowodować, że podatnik musiałby dokonywać w rocznym rozliczeniu podatku znacznej dopłaty. Podatnik będzie miał zatem możliwość kształtowania swojej sytuacji w trakcie roku podatkowego" - napisano w uzasadnieniu projektu. 

tus/ map/ osz/

Źródło: PAP Biznes
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
12 7 szlachta-nie-pracuje

zlikwidować podatki dochodowe a ramach strat znacjonalizować majątek wielkich korporacji !!

! Odpowiedz
1 2 sztos1

NO I POZOSTAŁE MAJĄTKI OPIEWAJĄCE NA SZACUNKOWE KWOTY ponad 1 milion .

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

Brak wydarzeń

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.