REKLAMA

OPEN FINANCE S.A.: Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Open Finance S.A.

2022-08-23 10:05
publikacja
2022-08-23 10:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
obwieszczenie-20220822-00067.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-23
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Open Finance S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 19/2022 z dnia 4 maja 2022 roku, Syndyk masy upadłości Open Finance S.A. w upadłości informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2022 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych dokonał w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Open Finance S. A. w upadłości (sygn. postępowania WA1M/GU/1/2022). Postanowienie jest prawomocne z dniem 2 sierpnia 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
obwieszczenie-20220822-00067.pdfobwieszczenie-20220822-00067.pdf Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-23 Paweł Głodek Syndyk Paweł Głodek
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki