REKLAMA
PILNE

ONICO S.A.: Złożenie do Sądu Restrukturyzacyjnego zaktualizowanych Propozycji Układowych Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

2022-08-05 16:47
publikacja
2022-08-05 16:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022-08-04_-_propozycje_ukladowe_-_ONICO.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-05
Skrócona nazwa emitenta
ONICO S.A.
Temat
Złożenie do Sądu Restrukturyzacyjnego zaktualizowanych Propozycji Układowych Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent", „Onico”) w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 2 maja 2022 r. oraz Raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 20 maja 2022 r. niniejszym informuje, iż Spółka przedłożyła w dniu 5 sierpnia 2022 r. do Sądu Restrukturyzacyjnego zaktualizowane Propozycje Układowe.

Zarząd informuje, iż zmiana dotychczasowych Propozycji Układowych jest wynikiem uwag zgłaszanych przez Wierzycieli, a także wynikiem analizy aktualnej sytuacji rynkowej.

Zarząd Onico podkreśla, iż złożone obecnie Propozycje Układowe przewidują, że na rzecz Wierzycieli z Grup II i IV w I kwartale realizacji Układu zostanie uregulowana pierwsza rata w kwocie odpowiadającej 20% całości sumy wierzytelności do spłaty, co jest propozycją zdecydowanie korzystniejszą od dotychczasowych propozycji złożonych przez Spółkę.

Podział na grupy oraz propozycje zaspokojenia Wierzytelności zaliczonych do poszczególnych Grup, dokonany został przy zastosowaniu jasnych kryteriów, które nie dyskryminują żadnego z Wierzycieli, a tym samym mieszczą się w ramach zasady jednolitego traktowania Wierzycieli.

W załączeniu do raportu Emitent przekazuje zaktualizowane Propozycje Układowe.

Postępowanie restrukturyzacyjne Onico toczy się pod sygnaturą akt: XVIII GRs 2/20.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd
Załączniki
Plik Opis
2022-08-04 - propozycje układowe - ONICO.pdf2022-08-04 - propozycje układowe - ONICO.pdf Propozycje układowe

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-05 Katarzyna Tarłowska Operator ESPI Katarzyna Tarłowska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki