6,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
ONICO SA (ONC)

Komunikaty spółki - ONICO

Wstępne wybrane dane finansowe Spółki
Informacja Emitenta o kontynuowaniu działalności po nieprzegłosowaniu układu przez Radę Wierzycieli
Informacja o nieprzyjęciu układu przez Zgromadzenie Wierzycieli Onico S.A. w restrukturyzacji
Korekta raportu bieżącego ESPI nr 6/2022 z dnia 2 września 2022 r.
Korekta raportu bieżącego ESPI nr 5/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
Złożenie do Sądu Restrukturyzacyjnego w dniu 31 sierpnia 2022 r. zaktualizowanych Propozycji Układowych Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Złożenie do Sądu Restrukturyzacyjnego zaktualizowanych Propozycji Układowych Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
Informacja o zwołaniu Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem w postępowaniu sanacyjnym Onico S.A. w restrukturyzacji
Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki
Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta
Podpisanie przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych
Złożenie do Sądu Restrukturyzacyjnego zaktualizowanych Propozycji Układowych Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.
Zawarcie aneksu do umowy z firmą audytorską w celu dokonania ponownego badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2019.
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.