REKLAMA

ONE MORE LEVEL S.A.: Rozwiązanie umowy wydawniczej dla Cyber Slash

2022-07-19 12:55
publikacja
2022-07-19 12:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-19
Skrócona nazwa emitenta
ONE MORE LEVEL S.A.
Temat
Rozwiązanie umowy wydawniczej dla Cyber Slash
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 19 lipca 2022 r. Spółka zawarła z All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „AIG”) porozumienie ws. rozwiązania umowy wydawniczej (dalej: „Porozumienie”) dla projektu Cyber Slash (dalej: „Cyber Slash”). Porozumienie reguluje prawa i obowiązki Spółki i AIG związane z zakończeniem współpracy, w tym zasady wzajemnych rozliczeń.

Zgodnie z porozumieniem Spółka pozostanie wyłącznym właścicielem praw intelektualnych do projektu. Spółka zapłaci AIG 1,4 mln zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy 0/100 zł) z tytułu wynagrodzenia za zgodę na rozwiązanie umowy wydawniczej. Kwota ta zostanie rozliczona w całości poprzez potrącenie zobowiązań i należności między Spółką a AIG. Pozostałe zapisy Porozumienia nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych w analogicznych porozumieniach.

Zarząd Spółki wskazuje, że zawarcie Porozumienia jest zgodnie ze strategią Spółki, zakładającą, w średnim terminie, realizację projektów gier opartych o własne IP Spółki. Intencją Zarządu jest zawarcie, w perspektywie najbliższych 6 miesięcy, umowy wydawniczej dla Cyber Slash (lub projektu w istotnym stopniu wykorzystującego aktywa niematerialne wytworzone w ramach realizacji projektu Cyber Slash), m.in. zabezpieczającej finansowanie dla projektu, w ramach realizacji której Spółka pozostanie właścicielem IP projektu.

Zarząd Spółki informuje, że wraz z zawarciem Porozumienia Spółka oraz AIG porozumiały się ws. zasad i harmonogramów wzajemnych rozliczeń, wynikających m.in. z realizacji projektu Ghostrunner. Strony ustaliły, że zobowiązania AIG wobec Spółki, w wysokości 3,8 mln zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy 0/100 zł) zostaną rozliczone, w ratach, w terminie do 30 czerwca 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-19 Szymon Bryła Prezes Zarządu
2022-07-19 Radosław Ratusznik Wiceprezes Zarządu
2022-07-19 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki