REKLAMA

OLYMP: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta

2023-11-23 18:27
publikacja
2023-11-23 18:27
Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął w dniu 23 listopada 2023 r. informację o rejestracji w dniu 23 listopada 2023 r. przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany statutu Spółki.
Niniejsza zmiana statutu Emitenta została przyjęta uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 4 września 2023 r.
Zmianie uległ § 7 ust. 1 statutu Emitenta.
Dotychczasowe brzmienie:
„ §7.
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.330.000 zł (trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:
1)800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A000001 do A800000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja uprawnia do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
2)4.360.000 (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B4360000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
3)550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C550000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
4)550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D000001 do D550000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
5)400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E400000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”

Nowe brzmienie:
„§7
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.249.831,50 zł (siedem milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i 50/100 groszy) i dzieli się na:
1)800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A000001 do A800000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja uprawnia do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
2)4.360.000 (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B4360000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
3)550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C550000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
4)550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D000001 do D550000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
5)400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E400000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
6)7.839.663 (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F00000001 do F07839663, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”


Aktualna wersja jednolita treści statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki
20231123_182755_0000150414_0000155580.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki