REKLAMA

Nazwy funduszy inwestycyjnych to czasem nie wszystko

2019-07-25 16:44
publikacja
2019-07-25 16:44

„Nie oceniaj książki po okładce” – uczy porzekadło. Mądrość ta znajduje zastosowanie również w przypadku inwestowania w fundusze inwestycyjne. Sama nazwa i marketingowa kreacja to nie wszystko.

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Nazwy funduszy to jeden z parametrów, które Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych starają się wykorzystać po to, aby wyróżnić się na tle licznej konkurencji. Jak łatwo sprawdzić w tabeli notowań funduszy inwestycyjnych, zazwyczaj w nazwie funduszu znajdziemy nazwę TFI (np. PKO, Pekao, Skarbiec czy Quercus) oraz element mający przybliżyć politykę inwestycyjną danego funduszu (np. „akcji małych i średnich spółek”, „obligacji skarbowych”, „akcji rynków rozwiniętych”).

Nie zawsze jednak sytuacja jest tak oczywista. Konia z rzędem temu, kto od razu po przeczytaniu nazwy będzie wiedział, w co inwestują fundusze Rubinowy, Diamentowy i Szafirowy (zaznaczmy od razu – nie chodzi o kamienie szlachetne!).

Jeszcze większym problemem jest to, jak sama polityka inwestycyjna współgra z nazwą funduszu. Zdarza się bowiem, że fundusze, które w nazwie eksponują „małe i średnie spółki” w rzeczywistości posiadają akcje giełdowych gigantów. Analogicznie, wśród funduszy teoretycznie skoncentrowanych na spółkach dywidendowych znaleźć możemy wzrostowe, a w funduszach lokacyjnych (kojarzących się z bezpiecznymi lokatami) ryzykowne obligacje korporacyjne. Na całe szczęście zjawiska te mają raczej marginalny charakter, tym niemniej świadomy inwestor powinien być ich świadomy.

 „O charakterze funduszu nie rozstrzyga jego nazwa, a sam podział ma charakter umowny i nie doczekał się jak dotąd regulacji w przepisach prawa (wyjątkiem jest fundusz rynku pieniężnego)” – można przeczytać w dokumencie opisującym prawa uczestnika funduszu inwestycyjnego.

Inne aniżeli wynikałoby to z nazwy aktywa w portfelu danego funduszu często wynikać mogą z decyzji zarządzających, chcących osiągnąć wyższą stopę zwrotu. Na takie działanie pozwolić musi jednak status funduszu.

- Chcą zatem uniknąć takiej sytuacji, w której zarządzający funduszem stanie się praktycznie bezsilny wobec zdarzeń zachodzących na rynku papierów wartościowych, statuty funduszy stanowią często, że w przypadku czasowej nieopłacalności w określone w statucie podstawowe kategorie lokat, fundusz będzie dokonywał inwestycji w inne, wskazane w statucie kategorie lokat (np. fundusz akcyjny będzie dokonywał lokat w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego). W ten sposób być może uda się wypracować większe zyski, ale jednocześnie praktycznie niemożliwe będzie jednoznaczne określenie charakteru funduszu – czytamy we wspomnianym dokumencie.

Warto o tym wszystkim pamiętać w momencie porównywania wyników funduszy, ponieważ ze względu na politykę inwestycyjną odmienną od nazwy, mogą one wypracowywać lepsze stopy zwrotu. Dziać się tak będzie jednak nie ze względu na to, że zarządzający lepiej odnajdują się w inwestowaniu w dany segment rynku niż konkurencja, lecz dlatego, że „grają w innej lidze”.

Zmiany funduszy wcale nie należą do rzadkości. Jak wynika z naukowych wyliczeń, między listopadem 2008 a grudniem 2016 r. doszło do 248 zmian nazw funduszy inwestycyjnych otwartych. Oznacza to, że szyld zmieniła blisko jedna trzecia funduszy, choć warto dodać, że w wielu wypadkach były to zmiany kosmetyczne. Co ciekawe, niektóre fundusze zmieniały nazwę kilkukrotnie.             

Bywa, że zmiany nazw funduszy są wynikiem dostosowania do zmieniającego się prawa. Tak było w ubiegłym roku, kiedy w życie weszło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie funduszy rynku pieniężnego (FRP). W całej wspólnocie wprowadzone zostały jednolite przepisy, które objęły także kwestie nazewnictwa. W efekcie fundusze, które wcześniej klasyfikowano jako pieniężne (i takie określenie miały w swojej nazwie) musiały zmienić nazwę. Najczęściej usunięte słowo „pieniężny” czy „gotówkowy” zastępowane było określeniami „oszczędnościowy”, „oszczędny” czy „konserwatywny”.

Zmiana nazwy funduszu może również wynikać ze zmiany jego zarządzającego lub z rebrandingu. Z tym drugim przypadkiem mieliśmy do czynienia w przypadku funduszy Pioneera, które zostały przechrzczone na Pekao. Warto też pamiętać, że określeniem „fundusz inwestycyjny” zgodnie z prawem posługiwać mogą się tylko podmioty posiadające zezwolenie KNF. Mimo to na rynku spotkać można nieuczciwe podmioty, które nie stosują się do tych zasad.

Na koniec dobra wiadomość. Inwestor wcale nie jest bezradny wobec miszmaszu wprowadzanego przez nazwy funduszy. Wystarczy, że zapoznamy się z informacjami zawartymi w dokumentach udostępnianych inwestorom. Znajdziemy wśród nich m.in. największe pozycje, w które inwestuje dany fundusz czy też pełne sprawozdania za dany okres.

Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki