REKLAMA

NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy dzierżawy nośników reklamowych ze spółką Synergic sp. z o.o.

2020-09-11 17:18
publikacja
2020-09-11 17:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-11
Skrócona nazwa emitenta
NEXTBIKE POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy dzierżawy nośników reklamowych ze spółką Synergic sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (”Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku (dot. zawarcia umowy dzierżawy nośników reklamowych ze spółką Synergic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dalej: „Synergic”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji o podpisaniu przez Synergic Aneksu nr 1 (dalej: „Aneks nr 1”) do umowy dzierżawy nośników reklamowych zawartej między Emitentem i Synergic w dniu 13 lutego 2020 roku (dalej: „Umowa dzierżawy”).

Na mocy zawartego Aneksu nr 1 strony postanowiły o wprowadzeniu zmian do Umowy dzierżawy polegających na usunięciu postanowień o wyłączności. W wyniku wprowadzonych Aneksem nr 1 zmian Emitent będzie miał możliwość zawierania umów dot. reklamy na nośnikach reklamowych objętych Umową dzierżawy z podmiotami trzecimi.

Zgodnie z dotychczas obowiązującym brzmieniem Umowy dzierżawy, Emitent był zobowiązany w czasie trwania Umowy dzierżawy nie zawierać, ani nie oferować zawarcia jakichkolwiek umów dotyczących wykorzystania nośników reklamowych objętych Umową dzierżawy, jakimkolwiek podmiotom lub osobom trzecim, z zastrzeżeniem podmiotów wskazanych w Umowie, z pominięciem Synergic.

Pozostałe warunki Umowy dzierżawy pozostały bez zmian.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-11 Tomasz Wojtkiewicz Prezes Zarządu Tomasz Wojtkiewicz
2020-09-11 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu Konrad Kowalczuk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki