REKLAMA

NETWISE: Ogłoszenie o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A.

2020-08-11 13:27
publikacja
2020-08-11 13:27

Zarząd Netwise S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku z niedopełnieniem przez Spółkę formalności związanych z terminową rejestracją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w KDPW, o zwołaniu którego Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., Zarząd Spółki mając na celu dochowanie procedur związanych ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjął decyzję o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 września 2020 r.

Zarząd Spółki informuje przy tym, że porządek obrad i treść projektów uchwał wraz z załącznikami, przekazanych przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 5/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. nie uległy zmianie, z zastrzeżeniem jedynie uwzględnienia nowej daty odbycia Zgromadzenia. Zaktualizowane w zakresie daty odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokumenty:

1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 16 września 2020 roku;
2.Projekty uchwał ZWZ;
3.Informacja o liczbie akcji i głosów Netwise S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ;
4.Wzory pełnomocnictw;
stanowią załącznik do niniejszego Raportu.

W związku z powyższym Zarząd Spółki zmienia termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego pierwotnie na dzień 27 sierpnia 2020 roku i jednocześnie, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych ustala nowy termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 września 2020 roku na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Adam Suchta, przy ulicy Siennej 39 w Warszawie.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1), 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki