REKLAMA

NETIA: Pozytywna ocena Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2020

2021-05-24 18:05
publikacja
2021-05-24 18:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
NETIA
Temat
Pozytywna ocena Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), nawiązując do raportu bieżącego numer 12/2021 z dnia 21 maja 2021 roku, informuje, że w dniu 24 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeniesienia całości zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 w kwocie 39.371.760,92 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), w całości na kapitał zapasowy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Andrzej Abramczuk Prezes Zarządu
2021-05-24 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki