REKLAMA

NAVIMOR-INVEST: Otrzymanie pisma w sprawie dokonania wypłaty sumy gwarancyjnej

2017-07-25 15:26
publikacja
2017-07-25 15:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-25
Skrócona nazwa emitenta
NAVIMOR-INVEST
Temat
Otrzymanie pisma w sprawie dokonania wypłaty sumy gwarancyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 58/2012 z dnia 5 października 2012 roku i raportu bieżącego nr 16/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku, informuje, że w dniu 25 lipca 2017 roku wpłynęło do siedziby Emitenta pismo od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. („ERGO Hestia”), w którym poinformowano Emitenta, że w dniu 18 lipca 2017 roku na żądanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ERGO Hestia dokonała wypłaty sumy gwarancyjnej w kwocie 2 164 500,44 zł z tytułu nienależytego wykonania przez Emitenta umowy na realizację zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będących w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej", natomiast z dniem 20 lipca 2017 roku ERGO Hestia zrealizowała swoje uprawnienia wynikające z umowy o ustanowienie kaucji i uzyskane tym sposobem środki pochodzące od Emitenta w kwocie 500.000 zł zaliczyła na zaspokojenie roszczenia związanego z wypłatą z tytułu gwarancji.
Jednocześnie Emitent informuje, że podejmie stosowne kroki celem ustosunkowania się do otrzymanego pisma.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-25 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki