Minister rozwoju będzie mógł zmienić krajowe programy operacyjne

Minister rozwoju będzie mógł dokonywać zmian w krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020, co przyspieszy i uprości ich realizację - wynika z informacji CIR. Ma to umożliwić przyjęta we wtorek przez rząd uchwała.

We wtorek rząd przyjął uchwałę ws. upoważnienia ministra rozwoju do przyjmowania zmian w programach służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"Przyjęto rozwiązania, które przyspieszą i uproszczą realizację krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków polityki spójności" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu po po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. "Minister rozwoju będzie mógł dokonywać zmian w programach operacyjnych na lata 2014-2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności" - wskazało CIR.

Chodzi o programy operacyjne: Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia, Pomoc Techniczna.

W komunikacie wskazano, że zmiany (których będzie mógł dokonywać minister rozwoju - PAP) mają dotyczyć tych elementów programów, na które "nie będzie wymagana decyzja Komisji Europejskiej".

Chodzi o zmiany w obszarach wymienionych w unijnym rozporządzeniu takich jak m.in.: wykaz dużych projektów zaplanowanych do realizacji w latach 2014-2020; identyfikacja instytucji zaangażowanych w realizację programu; wykaz obszarów najbardziej dotkniętych ubóstwem, poważnymi i trwale niekorzystnymi warunkami naturalnymi lub demograficznymi oraz grup najbardziej zagrożonych dyskryminacją - ze wskazaniem, jak dany program wychodzi naprzeciw ich potrzebom; identyfikacja instytucji zaangażowanych w realizację programu; wskazanie mechanizmów zapewniających koordynację między funduszami polityki spójności; redukcja obciążeń administracyjnych beneficjentów.

Wśród obszarów, w których minister rozwoju będzie mógł dokonywać zmian, wymieniono również opis konkretnych przedsięwzięć wymagających uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju, a także opis przedsięwzięć mających na celu promowanie równości szans i zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas opracowania i wdrażania programu operacyjnego.

"Pozostałe zmiany w programach operacyjnych, wymagające decyzji Komisji Europejskiej, takie jak np. zmiany w Planie Finansowym, cele szczegółowe w osiach priorytetowych, opis przedsięwzięć planowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego czy lista wskaźników rezultatu strategicznego - podlegają zwykłej procedurze przyjęcia przez Radę Ministrów, która obejmuje również proces uzgodnień międzyresortowych. Wszelkie zmiany w programach operacyjnych wymagają akceptacji komitetów operacyjnych" - czytamy.

Na lata 2014-2020 Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. To więcej niż w poprzedniej perspektywie - 2007-2013. Wówczas było to ok. 68 mld euro.

W nowej perspektywie UE wsparcie funduszy unijnych obejmie te dziedziny, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki. Pieniądze mają trafić m.in. na badania naukowe, budowę dróg, koleje, transport publiczny, rozwój przedsiębiorczości czy infrastruktury szerokopasmowego internetu oraz aktywizację zawodową bezrobotnych. Ok. 40 proc. funduszy polityki spójności będą zarządzały samorządy województw. To ponad 31 mld euro. (PAP)

jzi/ gma/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,5% X 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VIII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 084,56 zł IX 2019
Produkcja przemysłowa rdr 5,6% IX 2019

Znajdź profil