REKLAMA

Masz IKE w SKBank? To musisz wiedzieć

Michał Kisiel2015-11-23 09:24analityk Bankier.pl
publikacja
2015-11-23 09:24
YAY Foto

21 listopada Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie posługującego się marką SKBank. Nadzór wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku. Deponenci wkrótce dowiedzą się, gdzie i w jakich terminach realizowane będą wypłaty. Formalności czekają też posiadaczy IKE.

 SKBank należał do instytucji oferujących atrakcyjne warunki lokat terminowych i IKE. Instytucja zdołała przyciągnąć do siebie liczną grupę klientów indywidualnych i zgromadziła ok. 2 mld zł depozytów. Upadłość banku nie oznacza dla większości deponentów utraty oszczędności – są one objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Kłopoty czekają jednak na osoby, które zainwestowały w wyemitowane przez bank obligacje.

Wypłata gwarantowanych depozytów nastąpi w ciągu 20 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości banku (23 listopada). Zwrot w całości otrzymają osoby, których ulokowane oszczędności nie przekroczyły równowartości 100 tys. euro. W przypadku rachunków wspólnych kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego współposiadacza rachunku. Jeśli depozyty klienta przekraczały granicę 100 tys. euro, nadwyżkę ponad limit będzie można odzyskać z masy upadłości na zasadach podobnych jak inni wierzyciele, jednak o majątek banku upomną się zapewne różne podmioty, w tym BFG, który ma takie prawo.

Odsetki na rachunkach i lokatach terminowych naliczane są do dnia zawieszenia działalności banku, a więc do 21 listopada. Szczegóły dotyczące terminów i lokalizacji punktów obsługujących wypłaty gotówkowych zostaną podane do publicznej wiadomości przez BFG.

IKE – trzeba będzie założyć nowy rachunek

Upadający bank oferował także depozytowe Indywidualne Konta Emerytalne o wysokim oprocentowaniu. Posiadacze IKE, zgodnie z ustawą, otrzymają w ciągu 30 dni od zawieszenia działalności banku powiadomienie. W ciągu kolejnych 45 dni oszczędzający będą musieli:

  • Zawrzeć umowę o prowadzenie IKE z inną instytucją – np. bankiem lub towarzystwem ubezpieczeniowym.
  • Dostarczyć potwierdzenie zawarcia umowy wskazanemu podmiotowi – syndykowi lub instytucji do tej pory prowadzącej konto.

Jeśli klient otworzy IKE i poinformuje o tym wskazany w zawiadomieniu podmiot, Bankowy Fundusz Gwarancyjny dokona wypłaty transferowej w ciągu 14 dni na nowy rachunek. Instytucja prowadząca nowe IKE otrzyma także od SKBanku przewidziany ustawą zestaw informacji dotyczących historii rachunku, tak samo jak przy zwykłej wypłacie transferowej.

Jeśli klient nie dopełni obowiązków, otrzyma zwrot zgromadzonych w IKE środków, podobnie jak posiadacze lokat terminowych. Zwrot będzie traktowany analogicznie jak wypłata środków z IKE przed terminem ("zwrot" w terminologii ustawy), a więc naliczony zostanie podatek, chyba że posiadacz spełnia ustawowe warunki dotyczące wieku i okresu oszczędzania. W takim przypadku dokonana zostanie wypłata, od której nie jest pobierany podatek Belki.

BFG przygotowuje się do wypłat

W dniu 10 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 11 sierpnia 2015 r. zarządu komisarycznego w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie (posługującym się nazwą handlową „SK bank”) („Bank”). Z dniem 21 listopada 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Banku (decyzja z dnia 20 listopada 2015 r.), zaś w dniu 23 listopada 2015 r. wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Banku do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.

W związku z powyższym z dniem 23 listopada 2015 r. nastąpiło spełnienie warunku gwarancji w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z późn. zm.) wobec Banku.

W związku ze spełnieniem warunku gwarancji wobec Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wypłat środków gwarantowanych deponentom Banku.

Środki gwarantowane wypłacane będą w złotych, bez względu na walutę, w jakiej nominowane były depozyty, do równowartości w złotych 100.000 euro, tj. 423.950,00 zł
Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. z dnia 23 listopada 2015 r.

Informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych, terminach i miejscach ich dokonywania, Zarząd Funduszu poda do publicznej wiadomości.

W celu odebrania środków gwarantowanych deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się z dokumentem tożsamości w placówce wypłacającej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informację o numerze tego rachunku.

Wypłata środków gwarantowanych z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) lub indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), dokonywana jest w formie wypłaty transferowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z późn. zm.). Informacje o szczegółowym trybie postępowania oszczędzających na rachunku IKE lub IKZE przekaże deponentom Zarząd Komisaryczny Banku.

Deponenci nie muszą zgłaszać swoich wierzytelności ani Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, ani Zarządowi Komisarycznemu Banku. Informacje o należnościach deponentów, wynikające z ksiąg rachunkowych Banku, będą przekazane Funduszowi przez Zarząd Komisaryczny Banku.

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych mogą być dochodzone od Banku. W przypadku ogłoszenia jego upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Pełna treść informacji BFG

Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (12)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~niedoinformowany
czy ktoś wie, w którym momencie mogę założyć nowe IKE, tak aby nie złamać zasady posiadania jednego rachunku i jednocześnie wskazać BFG, gdzie mają wysłać pieniądze?
~opb
w dowolnym, PKO BP otwiera takie konta
~profesor
Niech BFG płaci kase i to szybko, za każdy dzień zwłoki od dziś pozwę go do sądu.
~234234
Oj tam oj tam. Bank z polskim kapitałem, nasz, taki piękny i prawdziwy :))))
~ByłyPracownik
Przecież SK nie emitował żadnych papierów wartościowych! IKE było zakładane tylko na zasadach lokat!
~plazowicz
Człowieku, ty chyba tam podłogi sprzątałeś albo stałeś w ochronie, bo jeśli obligacja nie jest dla ciebie pap. wart. a IKE w formie rachunku maklerskiego - tak, to w zasadzie nie mam więcej pytań.
~KArolus
W Polsce nie jest najgorzej! Historia zadłużonego raju – Cypru. EUROGOSPODARKA opisuje fakty.
Więcej: http://www.eurogospodarka.eu/cypr-zadluzony-raj
~as
naprawdę żaden bank albo instytucja typu PZU nie mógł przejąć tego banku, żeby nie robić problemów klientom?
~plazowicz
A czy to są jakieś instytucje charytatywne? Historia tego banku to kryminał, "wyparowała" z niego góra pieniądza i nikt nie chce mieć z tym nic wspólnego.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki