REKLAMA

KNF wnioskuje o upadłość SK Banku. Co powinni wiedzieć klienci?

Wojciech Boczoń2015-11-21 12:03analityk Bankier.pl
publikacja
2015-11-21 12:03

KNF zawiesiła działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, czyli SK Banku. Nadzór zamierza wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Co taka decyzja oznacza dla oszczędności klientów?

Komisja poinformowała dziś, że aktywa SK Banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań. W związku z tym zawiesiła jego działalność i poinformowała, że złoży wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości. Przypomnijmy, że SK Bank od sierpnia znajdował się pod  zarządem komisarycznym. W dniu 19 listopada upłynął termin zgłaszania się chętnych do przejęcia SK Banku, ale nie zgłosił się zainteresowany. Komisja podała, że kondycję finansową badały dwa banki, ale ostatecznie żaden z nich nie zdecydował się na przejęcie. W tym kontekście nieoficjalnie wymieniano Alior Bank, który mówił o planach przejęcia dwóch małych banków. Najwidoczniej jednak SK Bank nie leżał w orbicie jego zainteresowań. 

W oficjalnym komunikacie KNF możemy przeczytać:

„Statutowe władze SBRzR funkcjonujące do czasu wprowadzenia zarządu komisarycznego dopuściły się nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem kredytowym ujawnionych przez inspekcje KNF. Nieprawidłowości te znalazły odzwierciedlenie w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonym przez KNF w dniu 23 marca 2015 r. do prokuratury, tj. organu dysponującego – w odróżnieniu od KNF – uprawnieniami dochodzeniowo–śledczymi (…).  

W przygotowanym programie poprzedni zarząd ukrył występujące w banku ryzyko i nie przedstawił adekwatnych środków zaradczych, mogących wpłynąć na trwałą poprawę sytuacji ekonomiczno–finansowej banku. Jednocześnie sprawozdawczość przekazywana do KNF przez poprzedni zarząd SBRzR nie odzwierciedlała rzeczywistej sytuacji banku, a opinie biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe SBRzR za 2013 r. i 2014 r. nie zawierały zastrzeżeń co do prawidłowości przygotowanych przez władze banku sprawozdań finansowych.

Według ostatniego sprawozdania miesięcznego przekazanego przez poprzedni zarząd SBRzR do KNF, na koniec czerwca 2015 r. bank miał wykazywać łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 12,44%, fundusze własne na poziomie 408,6 mln złotych oraz dodatni wynik finansowy za I półrocze 2015 r. na poziomie 9,2 mln złotych (…).

Z ustaleń zarządu komisarycznego wynika, że bilans banku wykazywał na dzień 10 sierpnia 2015 r. ujemne kapitały własne oraz odpisy na należności od sektora niefinansowego w wysokości około 1,44 mld złotych (wartość wszystkich należności od sektora niefinansowego wyniosła około 2,8 mld złotych). Poprzedni zarząd SBRzR dopuścił do nadmiernej koncentracji kredytów, nie ujawniał pośrednich powiązań pomiędzy finansowanymi przez bank kredytobiorcami i przyjmował jako podstawę pomniejszeń podstawy tworzenia koniecznych rezerw na pokrycie ryzyka kredytowego nieadekwatne zabezpieczenia.

Skala koniecznych odpisów spowodowała, że wskutek ich utworzenia aktywa banku spółdzielczego nie wystarczają na pokrycie jego zobowiązań, co oznacza, że w świetle obowiązujących przepisów prawa SBRzR posiada głęboko ujemne fundusze własne i jest niewypłacalny.”

Oszczędności klientów są bezpieczne

Klienci banku nie powinni mieć powodów do obaw, bo ich oszczędności do 100 000 euro gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku rachunków wspólnych kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego współposiadacza rachunku. Jeśli oszczędności są większe niż 100 tys. euro, klient musi dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych prawa upadłościowego i naprawczego. W takim przypadku stosowana jest standardowa procedura upadłościowa, a roszczenia zaspokajane są m.in. z wyprzedawanego majątku.

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości banku. Wypłat może dokonywać inny bank, który ma w okolicy siedziby bankrutującego banku swoje placówki. Ta informacja zostanie podana do publicznej wiadomości. Klienci muszą się wówczas zgłosić do wyznaczonego oddziału z dowodem tożsamości i odebrać swoje pieniądze w gotówce lub wskazać numer konta, na które mają zostać przelane środki. Na odebranie pieniędzy klient ma 20 dni, ale w uzasadnionych przypadkach KNF może przedłużyć procedurę wypłat jeszcze o 10 dni. Później pieniądze można odebrać w kasie BFG przez 5 lat. Po tym terminie roszczenia ulegają przedawnieniu.

Źródło:
Wojciech Boczoń
Wojciech Boczoń
analityk Bankier.pl

Ekspert z zakresu bankowości. Autor komentarzy, poradników, artykułów i raportów o bankowości skierowanych zarówno do branży, jak i jej klientów. Redaktor prowadzący branżowego serwisu PRNews.pl. Autor cyklu raportów "Polska bankowość w liczbach". Dziennikarz Roku 2013 według Kapituły Konkursu IX Kongresu Gospodarki Elektronicznej przy Związku Banków Polskich. Dwukrotnie nominowany do nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka oraz laureat tej nagrody w 2014 r. Finalista Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Clubu Polska za 2019 r.

Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (103)

dodaj komentarz
~ryzyk
To dopiero początek upadłości banków. Prezesi banków przeżyją i przeżyje prezes jarek. Jak zwykle stracą zwykli ludzie.
~Pablo
PIS znowu wyprowafził kasę z banku. Najpier SKOK Wołomin i "senator" Bierecki a teraz po dorwaniu się do władzy zarąbali fajny polski bank. Dalej głosujcie na tych łobuzów
~Blu
Doinformuj się, z którego ugrupowania siedzi w strukturach BPS "ktoś" z PO, i ma wpływ na KNF..., i nie pleć o PISach... nudaaaa
~Gidc odpowiada ~Blu
Co za brednie, przecież to właśnie "ktoś" z PiS w nich siedzi.
~krasnal
No chyba jeszcze na to goowno nie dałeś się nabrać ?
~Marcin
Ja sprawdzam ratingi banków na stronie agencji ratingowej EuroRating (www.eurorating.com), a u nich banki spółdzielcze (zwłaszcza grupa BPS, do której należał SK Bank) mają kiepskie ratingi. Więc trzymałem się od tego banku (a szczególnie od jego obligacji) z daleka i teraz nie muszę się martwić o swoje pieniądze.
~Grzechu_comeback
No, czyli kolejna odsłona RYZYKA SYSTEMOWEGO. W tym konkretnym przypadku dotyczy ona gałęzi kontrolnej instytucji finansowych. Jest ona totalnie do D....Y.
Inspekcja się wydarzyła. A kiedy była poprzednia? Gdzie był audyt wewnętrzny/zewnętrzny?
Coś mi się zdaje, że to nie tylko zasługa "byłego zarządu" to ukrycie
No, czyli kolejna odsłona RYZYKA SYSTEMOWEGO. W tym konkretnym przypadku dotyczy ona gałęzi kontrolnej instytucji finansowych. Jest ona totalnie do D....Y.
Inspekcja się wydarzyła. A kiedy była poprzednia? Gdzie był audyt wewnętrzny/zewnętrzny?
Coś mi się zdaje, że to nie tylko zasługa "byłego zarządu" to ukrycie "koncentracji i powiązań"... Ciekawe z KIM będą zdjęcia... Zarząd i wierchuszka PEŁO???
Czy ten temat będzie tak samo grzany jak SKOK BULL Gajowego????
~Piotr
Co ty bredzisz? Przecież SKOKI i tego typu banki dostały zielone światło do PISu. Tu szukaj oszustów i aferzystów.
~Paweł odpowiada ~Piotr
Piotrze, to Ty bredzisz od rzeczy. SK Wołomin to bank spółdzielczy, który ze skokami nie ma nic wspólnego. Nawiasem mówiąc inny bank z Wołomina, SKOK Wołomin był prowadzony przez byłych oficerów WSI, którzy ponoć bywali u poprzedniego prezydenta.

Powiązane: Sektor bankowy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki