MONNARI TRADE S.A.: wyniki finansowe

2020-05-15 19:32
publikacja
2020-05-15 19:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Raport_Roczny_2019_-_List_Prezesa_MONNARI_TRADE_SA_do_Akcjonariuszy_Jednostka.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_do_Jednostkowego_sprawozdania_finansowego_MONNARI_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_MONNARI_TRADE_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_SF_2019_MONNARI_TRADE_SA_wg_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_MONNARI_TRADE_za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Grupy_Kapitalowej_MONNARI_TRADE_na_temat__informacji_niefinasnowych_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Monnari_Trade_S.A._31.12.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2019
I. Przychody ze sprzedaży 280 309 244 015 65 161 57 188
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 046 11 651 243 2 731
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 173 11 854 273 2 778
IV. Zysk (strata) netto 201 7 553 47 1 770
V. Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 1 154 (21 810) 268 (5 111)
VI. Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (4 816) (5 523) (1 120) (1 294)
VII. Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej (14 706) 12 302 (3 419) 2 883
VIII. Przepływy pieniężne netto (18 368) (15 032) (4 270) (3 523)
IX. Średnioważona liczba akcji w okresie 28 132 644 29 015 911 28 132 644 29 015 911
X. Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent) 1 26 0 6
XI. Stan na 2019-12-31 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-12-31 Stan na 2018-12-31
XII. Aktywa razem 243 246 241 258 57 120 56 106
XIII. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 3 623 - 851 -
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 85 581 80 275 20 096 18 669
XV. Kapitał własny 153 146 158 172 35 962 36 784
XVI. Liczba akcji na koniec okresu 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent) 501 518 118 120
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent) - - - -
XIX. Kursy EUR/PLN na dzień bilansowy 4,2585 4,3000
XX. Średni kurs EUR/PLN w okresie 4,3018 4,2669
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport Roczny 2019 - List Prezesa MONNARI TRADE SA do Akcjonariuszy Jednostka.pdfRaport Roczny 2019 - List Prezesa MONNARI TRADE SA do Akcjonariuszy Jednostka.pdf
Oświadczenia Zarządu do Jednostkowego sprawozdania finansowego MONNARI za 2019 rok.pdfOświadczenia Zarządu do Jednostkowego sprawozdania finansowego MONNARI za 2019 rok.pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej MONNARI TRADE SA.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej MONNARI TRADE SA.pdf
Jednostkowe SF 2019 MONNARI TRADE SA wg MSSF.pdfJednostkowe SF 2019 MONNARI TRADE SA wg MSSF.pdf
Sprawozdanie z działalności GK MONNARI TRADE za rok 2019.pdfSprawozdanie z działalności GK MONNARI TRADE za rok 2019.pdf
Oświadczenie Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE na temat informacji niefinasnowych 2019.pdfOświadczenie Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE na temat informacji niefinasnowych 2019.pdf
Sprawozdanie z badania Monnari Trade S.A. 31.12.2019.pdfSprawozdanie z badania Monnari Trade S.A. 31.12.2019.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Mirosław Misztal Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Jadwiga Łęcka Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki