REKLAMA

ML SYSTEM S.A.: Zawarcie znaczącej umowy

2022-09-06 18:54
publikacja
2022-09-06 18:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-06
Skrócona nazwa emitenta
ML SYSTEM S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu w 6 września 2022 r. Spółka zawarła z Panem Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SERVITECH, umowę na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie nowego systemu przygotowania krawędziowych warstw absorbujących. Umowa została zawarta w związku z realizacją przez Spółkę projektu pn. „Active Glass – innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.03.02-18-0017/19-00) w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.
Wartość przedmiotu umowy wynosi w przeliczeniu na PLN 44,2 mln netto i przekracza wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-06 Dawid Cycoń Prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki