1,3400 zł
0,00% 0,0000 zł
Miraculum SA (MIR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_za_Q3_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 16 294 17 103 3 782 4 021
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 662) (2 321) (850) (546)
III. Zysk (strata) brutto (3 825) (2 683) (888) (631)
IV. Zysk (strata) netto (1 595) (2 809) (370) (661)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 068) (3 709) (944) (872)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (238) 106 (55) 25
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 809 7 132 652 1 677
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (1 497) 3 529 (347) 830
IX. Liczba akcji (w szt.) 33 650 000 30 000 000 33 650 000 30 000 000
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję (0,0474) (0,0936) (0,0110) (0,0220)
XI. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XII. Suma Aktywów 51 193 50 502 11 705 11 745
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem 28 616 28 054 6 543 6 524
XIV. Zobowiązania długoterminowe 15 738 16 445 3 598 3 824
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 12 878 11 609 2 945 2 700
XVI. Kapitał własny 22 577 22 448 5 162 5 220
XVII. Kapitał zakładowy 43 745 48 750 10 002 11 337
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 33 650 000 32 500 000 33 650 000 32 500 000
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,6709 0,6907 0,1534 0,1606


Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EUR. Dla wyliczenia


wielkości w EUR zastosowano następujące kursy:


- dla pozycji bilansowych 4,3736 PLN/EUR, kurs z dnia 30.09.2019 roku


(dla danych porównywalnych na dzień 31.12.2018 roku: 4,3000 PLN/EUR),


- dla pozycji rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia - 30 września


2019 roku - 4,3086 PLN/EUR kurs wyliczony jako średnia z kursów na


koniec miesięcy objetych sprawozdaniem (dla danych


porównywalnych za okres 1 stycznia - 30 września 2018 roku - 4,2535


PLN/EUR).


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe za Q3 2019 roku.pdfSprawozdanie finansowe za Q3 2019 roku.pdf Raport za Q3 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 Tomasz Sarapata Członek Zarządu
2019-11-20 Sławomir Ziemski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.