REKLAMA

MI powoła fundusz rozwoju przewoźników autobusowych przy BGK

2019-03-13 10:34
publikacja
2019-03-13 10:34
fot. Agencja Wschód / FORUM

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publ., który utworzony zostanie w BGK - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Limit wydatków z budżetu państwa na fundusz szacuje się corocznie na 0,5 mld zł. Dodatkowo budżet państwa dofinansuje zadania wynikające z ustawy.

Wśród ostatnich propozycji programowych Prawa i Sprawiedliwości znalazło się przywrócenie połączeń autobusowych, głównie dla małych miast i wsi. Koszt odbudowy połączeń rząd oszacował na 800 mln zł rocznie.

Przedstawiciele rządu poinformowali na początku marca, iż prace w parlamencie nad tą ustawą w tej sprawie mają zakończyć się w połowie kwietnia, a ustawa ma wejście w życie na przełomie kwietnia i maja 2019 r.

"Mając na uwadze potrzebę wsparcia rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw umożliwiających sprawne uruchamianie przewozów o charakterze użyteczności publicznej Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o opracowaniu projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" - napisano w wykazie prac RM.

"Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej będzie utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu będą przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej" - dodano.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej szacuje się corocznie na 0,5 mld zł. Dodatkowo zaproponowano wydatki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy dla wojewodów i ministra właściwego do spraw transportu.

Dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Organizator będzie finansował część ceny usługi ze środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 30 proc.

W wykazie prac RM przedstawiono także zarys funkcjonowania funduszu.

Minister właściwy do spraw transportu będzie dokonywał podziału środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu w danym roku budżetowym. Podział będzie dokonywany w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego podziału środków Funduszu.

Wojewoda będzie zamieszczał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Wojewódzkiego informacje o maksymalnej kwocie dopłaty do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewidzianej dla danego województwa.

Kwota dofinansowania będzie wynikała z podziału środków zaplanowanych na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w danym województwie przez liczbę wozokilometrów określonych w planie transportowym danego województwa. Środki z Funduszu będą przekazywane po zawarciu umowy pomiędzy wojewodą a organizatorem.

Wojewoda będzie kontrolował sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie. Przedmiotem kontroli będzie prawidłowość wykorzystania dopłaty środków z Funduszu pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania. (PAP Biznes)

tus/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Nowa piątka PiS

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki