REKLAMA

MDI ENERGIA S.A.: wyniki finansowe

2022-09-30 19:26
publikacja
2022-09-30 19:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MDI_Energia_SA_SF_JEDNOSTKOWE_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MDI_Energia_SA_SZZD_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MDI_Energia_S.A._30.06.2022_r.-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 98 906 123 575 21 304 27 176
II. Koszt własny sprzedaży 94 910 116 795 20 443 25 685
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 305 3 504 66 771
IV. Zysk (strata) brutto -250 3 087 -54 679
V. Zysk (strata) netto -1 602 2 323 -345 511
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,03 0,05 -0,01 0,01
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 493 -16 394 2 260 -3 605
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 -10 -6 -2
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 414 3 402 -4 182 748
XI. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XII. Aktywa trwałe 4 589 7 019 980 1 526
XIII. Aktywa obrotowe 116 765 130 450 24 947 28 362
XIV. Kapitał własny 28 479 30 081 6 084 6 540
XV. Zobowiązania długoterminowe 6 594 7 154 1 409 1 555
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 86 281 100 234 18 434 21 793
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,62 0,65 0,13 0,14
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
MDI Energia SA SF JEDNOSTKOWE 30.06.2022.pdfMDI Energia SA SF JEDNOSTKOWE 30.06.2022.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia S.A. za I półrocze 2022r.
MDI Energia SA SZZD 30.06.2022.pdfMDI Energia SA SZZD 30.06.2022.pdf Sprawozdanie zarządu z działalności MDI Energia S,A. za I półrocze 2022r.
Raport z przeglądu MDI Energia S.A. 30.06.2022 r.-sig.pdfRaport z przeglądu MDI Energia S.A. 30.06.2022 r.-sig.pdf Raport Audytora z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Grzegorz Sochacki Prezes Zarządu
2022-09-30 Piotr Gajek Wiceprezes Zarządu
2022-09-30 Przemysław Skwarek Członek Zarządu
2022-09-30 Magdalena Bartkowiak Główny Księgowy
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki