Jak uzyskać szybszy zwrot podatku VAT?

Gdy przedsiębiorca występuje o zwrot VAT-u, przeważnie musi czekać ustawowe 60 dni. Niekiedy można skrócić ten okres i tym samym poprawić płynność finansową firmy. Jednak aby się ubiegać o skrócony termin zwrotu, trzeba spełnić kilka warunków.

jak uzyskać szybszy zwrot VAT?

foto: thinkstock

Przedsiębiorca, który w przyjętym przez siebie okresie rozliczeniowym (miesiąc albo kwartał) nie dokonał czynności podlegających opodatkowaniu na terenie Polski, na zwrot VAT-u może liczyć dopiero w terminie 180 dni. Często organ skarbowy przedłuża ten okres, przeprowadzając kontrole krzyżowe u jego kontrahentów. W wielu przypadkach przyczynia się to do obniżenia płynności finansowej – efektem jest nawet groźba upadłości firmy. Ale można próbować odzyskać VAT wcześniej.

Zwrot VAT-u nawet po 25 dniach

– Co do zasady w przypadku zwrotu podatku od towarów i usług obowiązuje termin 60 dni. Podatnik ma prawo do zwrotu podatku, jeżeli kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego. Na mocy art. 87 ust. 6 tej ustawy można się jednak ubiegać o zwrot w terminie skróconym, a mianowicie w ciągu 25 dni – mówi Przemysław Pruszyński z Konfederacji Lewiatan.

Szef każe mi płacić za nieuregulowane faktury » Interwencja Bankier.pl: Szef każe mi płacić za nieuregulowane faktury
Jak tłumaczy Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP, podatnik chcący uzyskać zwrot VAT-u w terminie krótszym niż 60 dni (na podstawie art. 87, ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług) może zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o przyspieszony zwrot różnicy podatku. Odpowiedni dokument należy złożyć wraz z deklaracją podatkową. W takiej sytuacji urząd skarbowy byłby zobowiązany do wypłaty wspomnianej różnicy w ciągu 25 dni po złożeniu rozliczenia.

Zagraniczny kontrahent a wcześniejszy zwrot podatku VAT

O przyspieszony termin zwrotu podatku od towarów i usług może się ubiegać przedsiębiorca, który prowadzi interesy z kontrahentami z zagranicy. W przypadku takiej firmy nie są wymagane faktury VAT, lecz dokumenty celne, deklaracje importowe lub decyzje organów celnych. Firmy handlujące z partnerami z Unii Europejskiej na podstawie uproszczonych wspólnotowych procedur nie są zobowiązane do przedstawienia dodatkowych dokumentów dotyczących tych operacji. Muszą one jedynie wykazać kwotę podatku należnego od tych transakcji.

- Warto zaznaczyć, że skrócony termin (25 dni) nie przysługuje podatnikom, którzy dokonują dostaw towarów oraz świadczenia usług wyłącznie poza terytorium kraju. Podatnicy niedokonujący sprzedaży opodatkowanej w kraju mogą się zwracać o zwrot nadwyżki w terminie podstawowym (60 dni) – dodaje Dorota Mościcka z kancelarii Lucrum.

Warunki rozpatrzenia wniosku

Aby wniosek o przyspieszony zwrot VAT-u był rozpatrzony pozytywnie, musimy mieć uregulowane wszystkie faktury, których dotyczy ten zwrot, oraz złożone deklaracje za okres, w którym się rozliczamy (miesięcznie lub kwartalnie).

Potwierdza to Łukasz Kozłowski, mówiąc, że prawo do wystąpienia o przyspieszony zwrot VAT-u nie przysługuje każdemu przedsiębiorcy. Zwrot może zostać wypłacony w przypadku, gdy wykazane w deklaracji kwoty podatku naliczonego (a więc dotyczącego zakupionych przez nas dóbr) wynikają z faktur dokumentujących kwoty należności w całości zapłaconych przez podatnika.

– Jak jednak wynika z niedawnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, warunkiem skorzystania z tej możliwości jest opłacenie wszystkich faktur uwzględnionych w deklaracji VAT, a nie tylko faktur dotyczących miesiąca, za który deklaracja jest składana – dodaje Kozłowski.

Musimy też liczyć się z tym, że w przypadku ubiegania się o przyspieszony zwrot VAT-u organ skarbowy zweryfikuje zasadność wniosku i przeprowadzi czynności sprawdzające. Wojciech Lewandowski, rzecznik prasowy Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie uspokaja jednak, że UKS dokonuje kontroli wcześniejszego zwrotu podatku VAT tylko w uzasadnionych przypadkach. Na przykład wtedy, gdy na skutek analizy lub informacji przekazanej przez urząd skarbowy zachodzi uzasadnione podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości skutkujących zawyżeniem kwoty zwrotu podatku VAT.

 »Z jakich faktur nie można odliczyć VAT? 

Lewandowski tłumaczy, że nieprawidłowości te dotyczą faktur dokumentujących poniesienie kosztów związanych z funkcjonowaniem podmiotu w życiu gospodarczym i dokumentują np. usługi transportowe, szkoleniowe, porządkowe, marketingowe lub reklamowe. Często też przedsiębiorcy próbują zawyżać kwotę zwrotu VAT-u w przypadku faktur za usługi dotyczące poszukiwania klientów, opracowanie projektów imprezy integracyjnej, wizualizacje strony internetowej, prezentacje multimedialne, opracowanie programu konferencji, pośrednictwo w sprzedaży towarów, koordynację prac produkcyjnych, naprawę i konserwację urządzeń, roboty remontowo-budowlane.

Justyna Niedbał
Bankier.pl


j.niedbal@bankier.pl

 

Justyna Niedbał

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 0 ~barski

Ale czy te informacje od russel są na pewno aktualne? Macie potwierdzenie tych informacji w przepisach?

! Odpowiedz
0 1 ~herdo

Nie ma żadnych problemów, po prostu zasady są powszechnie znane, zobaczcie to - http://www.russellbedford.pl//pl/glowna/aktualnosci/podatek-vat/item/982-fiskus-nie-mo%C5%BCe-dowolnie-zatrzymywa%C4%87-zwrot%C3%B3w-vat.html

! Odpowiedz
1 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

!
Polecane
Najnowsze
Popularne