REKLAMA

Kiedy trzeba a kiedy warto założyć działalność gospodarczą?

2012-09-30 06:00
publikacja
2012-09-30 06:00

Sprzedawanie towarów lub oferowanie usług może wymagać założenia działalności gospodarczej, ale nie musi. Kiedy założenie działalności gospodarczej jest obowiązkiem, a kiedy jest dobrowolne? W którym momencie zarejestrowanie własnej firmy może być opłacalną decyzją? Jakie pułapki czekają na osoby, które chcą przejść na samozatrudnienie i oferować usługi byłemu pracodawcy?

OPIS
Źródło: Thinkstock

Kto musi założyć działalność gospodarczą?

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa, że działalność gospodarcza to „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Innymi słowy, każdy, kto planuje zajmować się sprzedażą towarów lub usług przez dłuższy czas, w sposób profesjonalny i zorganizowany, musi założyć działalność gospodarczą. Działalnością gospodarczą jest np. sprzedawanie książek przez internet, wykonywanie remontów mieszkań, prowadzenie gabinetu lekarskiego, a nawet prowadzenie stoiska z biżuterią tylko na czas wakacji. W takich wypadkach zarejestrowanie działalności to obowiązek, od którego nie można uciec.

Do niektórych czynności nie trzeba zakładać działalności, ale można

Zakładanie działalności gospodarczej nie jest wymagane, aby od czasu do czasu sprzedać kilka przedmiotów za pomocą Allegro lub wykonywać okazjonalnie usługi dla osób prywatnych. Zakładania działalności gospodarczej nie wymaga też wykonywanie działalności osobistej, m.in.:

 • zarabianie z tytułu umów o dzieło lub zlecenie realizowanych na rzecz przedsiębiorców i instytucji,
 • zarabianie z tytułu umów o dzieło lub zlecenie realizowanych na rzecz właściciela nieruchomości, jej zarządcy lub administratora na potrzeby nieruchomości,
 • prowadzenie działalności twórczej: publicystycznej, oświatowej, naukowej, artystycznej, literackiej i trenerskiej,
 • pełnienie funkcji biegłego lub inkasenta,
 • zarabiania z tytułu honorariów i tantiem z tytułu praw autorskich.

Co to oznacza? Osoby, które zamierzają wykonywać powyższe czynności, nie muszą zakładać własnej działalności. Przykładowo: freelancer, który zamierza tworzyć strony internetowe dla przedsiębiorców i podpisywać z nimi za każdym razem umowy o dzieło, nie musi zakładać własnej firmy. Nie ma znaczenia liczba zawieranych umów z klientami ani fakt, że jest to jego główna działalność zarobkowa.

Dotyczy to również osób, które otrzymują wynagrodzenie w formie honorariów z tytułu praw autorskich - zarówno z tytułu umowy o dzieło, jak i tantiem otrzymywanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Wszystkie przychody z działalności osobistej są opodatkowane skalą podatkową o dwóch progach podatkowych (18% i 32%).

Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, by działalność gospodarczą zarejestrować i w ramach własnej firmy podpisywać umowy o dzieło lub zlecenie, prowadzić działalność twórczą lub jako biegły sądowy, naliczać swoje wynagrodzenie w ramach działalności gospodarczej. Nie zawsze jednak będzie się to opłacać.

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

E-book

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać


Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Kiedy założenie działalności gospodarczej jest opłacalne?

Czasami założenie działalności gospodarczej jest koniecznością ze względu na charakter wykonywanych czynności, ale istnieje kilka sytuacji omówionych wcześniej, w których zarejestrowanie firmy jest dobrowolne. W takim przypadku należy przede wszystkim rozważyć czy założenie działalności jest opłacalne. Przed podjęciem decyzji należy dokładnie porównać obciążenia podatkowe przy działalności osobistej z obciążeniami przy założonej działalności gospodarczej.

Na przykład freelancerzy, którzy podpisują umowy o dzieło z przeniesieniem majątkowych praw autorskich, korzystają ze zryczałtowanych, 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów. W przypadku pozostałych umów o dzieło i zlecenie, zryczałtowane koszty wynoszą tylko 20%. Natomiast przy działalności gospodarczej nie istnieje pojęcie zryczałtowanych kosztów. Można do nich zaliczyć wszystkie wydatki potrzebne do zrealizowania dzieła lub zlecenia, ale muszą być udokumentowane. Jeśli ktoś regularnie zajmuje się tworzeniem dzieł lub wykonuje zlecenia, których koszty przekraczają wartość określoną ryczałtem, wtedy założenie działalności gospodarczej może okazać się opłacalne.

Dodatkowo, działalność gospodarczą można opodatkować na różne sposoby. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

 • skala podatkowa (dwa progi podatkowe: 18% i 32%, możliwość odliczania kosztów, dostępne ulgi podatkowe);
 • podatek liniowy (jeden próg podatkowy: 19%, możliwość odliczania kosztów, brak kwoty wolnej od podatku i ulg);
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (niskie progi podatkowe, ale bez możliwości odliczenia kosztów, np. podatek dla działalności usługowej wynosi 8,5%);
 • karta podatkowa (podatek wyrażony w stałej kwocie, tylko dla wąskiego grona przedsiębiorców np. prowadzących drobną wytwórczość).

Przy obliczaniu czy działalność gospodarcza będzie się opłacać, należy wziąć pod uwagę:

 • szacowane przychody,
 • szacowane koszty (prowadzenie księgowości, opłaty za media itp.),
 • formę opodatkowania,
 • konieczność opłacania comiesięcznych składek ZUS w stałej wysokości (ok. 400 zł przez pierwsze dwa lata, później ok. 950 zł) - składki można zmniejszyć będąc jednocześnie zatrudnionym na umowę o pracę.

Samozatrudnienie - opłacalne czy nie? To zależy

Dla wielu osób motywacją do założenia własnej firmy jest chęć przejścia na samozatrudnienie. Należy jednak pamiętać, że jeśli pracownik był w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym zatrudniony na umowę o pracę i po założeniu firmy wykonuje czynności o podobnym charakterze dla swojego byłego pracodawcy, to nie może skorzystać z obniżonych składek ZUS. Ponadto, nie ma wówczas prawa do rozliczania się podatkiem liniowym ani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Kolejne ograniczenie dotyczy wykonywania pracy charakterystycznej dla stosunku pracy, pod pozorem samozatrudnienia. Osobie samozatrudnionej nie wolno rozliczać przychodu jako pochodzącego z działalności gospodarczej, jeżeli w umowie z przedsiębiorcą dla którego pracuje znajdują się zapisy mówiące o tym, że:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat zleconych czynności bierze na siebie zlecający, a nie samozatrudniony (z wyłączeniem czynów niedozwolonych),
 • czynności mają być wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego,
 • samozatrudniony nie ponosi ryzyka gospodarczego wykonując zlecone czynności.

Takie zapisy są bowiem charakterystyczne dla umów o pracę. W przypadku kontroli skarbowej, urząd skarbowy może zwrócić się do sądu o uznanie umowy z takimi zapisami za ukrytą umowę o pracę. W związku z tym urząd może też nakazać przekwalifikowanie umowy, a następnie opodatkowanie wstecz według zasad obowiązujących umowy o pracę. Z tym może wiązać się konieczność zapłacenia zaległych podatków oraz składek ZUS.

Samozatrudnienie może być korzystne np. w sytuacji, gdy osoba zamierza oferować usługi dla więcej niż jednej firmy i nie była wcześniej zatrudniona na umowę o pracę u żadnego z kontrahentów. Ponadto, czynności związane ze świadczeniem usług zamierza wykonywać w ustalonym przez siebie miejscu i czasie, za pomocą własnego sprzętu, samochodu, telefonu itp. Dla pracodawcy to korzyść, ponieważ otrzymuje tylko fakturę lub rachunek do zapłacenia i nie musi prowadzić skomplikowanej dokumentacji pracowniczej oraz trudnych rozliczeń związanych z wypłatą wynagrodzenia. Samozatrudniony zaś korzysta z zalet płynących z elastycznego zatrudnienia oraz faktu, że może bez przeszkód rozliczać koszty prowadzenia działalności, a tym samym obniżać podatek do zapłacenia.

/Sebastian Bobrowski (inFakt)

Źródło:
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (13)

dodaj komentarz
annatrzebnica
Najlepsze usługi księgowe świadczone przez https://biuro-rachunkowe.chost.pl/ :)
pawelczer
Dobre spostrzeżenia na temat zakładania firmy są na http://www.eduforum.pl/oplaca-sie-zalozyc-wlasna-firme/
~Grzegorz
skąd informacja, że nie trzeba zakładać DG, aby " wykonywać okazjonalnie usługi dla osób prywatnych"? Jestem tym zainteresowany stąd chciałbym mieć poparcie prawne.
~freelancer
Chciałbym dorabiać sobie jako freelancer. Robić grafikę dla firm i osób prywatnych pracując w domu przed komputerem. Czy muszę zakładać działalność gospodarczą jeśli będzie to miało charakter ciągły? Chciałbym nadmienić, że jest to swojego rodzaju umowa zlecenie lub o dzieło choć zawarta tylko słownie - bez podpisywania umowy, nie Chciałbym dorabiać sobie jako freelancer. Robić grafikę dla firm i osób prywatnych pracując w domu przed komputerem. Czy muszę zakładać działalność gospodarczą jeśli będzie to miało charakter ciągły? Chciałbym nadmienić, że jest to swojego rodzaju umowa zlecenie lub o dzieło choć zawarta tylko słownie - bez podpisywania umowy, nie wydaje mi się by zleceniodawca odprowadzał jakiekolwiek składki od tej umowy. W jaki sposób rozliczyć takie dochody?
~-rękodzielnik
Juz w pierwszych zdaniach mamy brak ścisłości bo "każdy, kto planuje zajmować się sprzedażą towarów lub usług przez dłuższy czas," - tzn. jaki ?
"profesjonalny i zorganizowany" - tzn. mam miec papiery na klejenie pierogów? a zorganiozowany to np klejenie od 6-12 ? a jak zmienię z klejenia pierogów na kolczyki
Juz w pierwszych zdaniach mamy brak ścisłości bo "każdy, kto planuje zajmować się sprzedażą towarów lub usług przez dłuższy czas," - tzn. jaki ?
"profesjonalny i zorganizowany" - tzn. mam miec papiery na klejenie pierogów? a zorganiozowany to np klejenie od 6-12 ? a jak zmienię z klejenia pierogów na kolczyki i będe robić od 20-24 to już nie?
"Zakładanie działalności gospodarczej nie jest wymagane, aby od czasu do czasu sprzedać kilka przedmiotów za pomocą Allegro " i tu czytam w internecie, że jest inaczej bo jeśli wznowię aukcję to jest już cykliczna i mam mieć DG
niestety ten artykuł nie odpowiedział na moje pytania
Bo jestem hobbystą rzeźbiarzem, który otrzymał zaproszenie do wstawienia wyrobów do sklepu z dewocjonaliami, nie prowadzę działalności gospodarczej a wartość moich prac to 400 zł i co mam zakładać DG żeby oddać 400 zł na zus?
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~Kiszka
~Mądrala : mądze mówisz ale tylko w połowie. US spyta cie o paragon(dowód zakupu) żeby ustalic czy sprzedajesz z zyskiem (dochodem) czy bez i leżysz. Nie masz paragonu czyli masz tylko dochód i musisz płacić podatek dochodowy. Na tym polega draństwo.
~Mądrala
Ale tutaj głupole. Mądry wie, że najlepsza jest szara strefa. Poza tym, Konstytucja RP mówi, że każdy może swobodnie dysponować swoim majątkiem czyli może także go sprzedać. Głupole nie odróżniają kwestii podatkowych od kwestii porządkowych. Dlatego, dla informacji powiem, że podatek dochodowy (i żaden inny) trzeba opłacić tylko Ale tutaj głupole. Mądry wie, że najlepsza jest szara strefa. Poza tym, Konstytucja RP mówi, że każdy może swobodnie dysponować swoim majątkiem czyli może także go sprzedać. Głupole nie odróżniają kwestii podatkowych od kwestii porządkowych. Dlatego, dla informacji powiem, że podatek dochodowy (i żaden inny) trzeba opłacić tylko wtedy kiedy sprzeda się jakąś rzecz DROŻEJ niż się ją nabyło, i tylko wtedy gdy od czasu nabycia do czasu sprzedaży nie minęło więcej niż 6 miesięcy (dla nieruchomości - 5 lat). A ta pacjentka co się podpisała ksywą OBYWATELKA to rozbawiła Mnie do łez - ponosi straty a pyta czy musi płacić podatek od zysków (ciekawe co to jest podatek od zysków???).... Mądrala
~Mądrala
Jeszcze w uzupełnieniu powiem, że POlskie głupole niebawem będą zakładać działalność aby sprzedać stary samochód na giełdzie. ... Mądrala
~Jaa
warto również wiedzieć, kiedy opłaca się taka działalność, a kiedy nie http://alterweb.pl/freelancer-jaka-dziedzine-wybrac-cz-1/

Powiązane: Prawo przedsiębiorcy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki