REKLAMA

Kiedy ZUS a kiedy pracodawca? Kto płaci świadczenia w razie choroby, wypadku i rodzicom

Ewelina Czechowicz2023-08-10 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-08-10 06:00
Kiedy ZUS a kiedy pracodawca? Kto płaci świadczenia w razie choroby, wypadku i rodzicom
Kiedy ZUS a kiedy pracodawca? Kto płaci świadczenia w razie choroby, wypadku i rodzicom
fot. MIA Studio / / Shutterstock

W czasie choroby, po wypadku, za czas urlopu macierzyńskiego czy ojcowskiego pracownicy podlegający ubezpieczeniu chorobowemu lub wypadkowemu mogą liczyć na świadczenia. Wyjaśniamy, kiedy ZUS, a kiedy pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński czy zasiłek wyrównawczy.

Sytuacja pracowników pobierających świadczenia z ubezpieczenia społecznego, wypadkowego czy zdrowotnego jest zróżnicowana. Niektórzy chorujący, opiekujący się dzieckiem czy osoby po wypadkach muszą czekać na przelew z ZUS, inni otrzymują pieniądze od pracodawcy. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje i z czego finansowane są świadczenia dla pracowników

Świadczenia wypłacane w czasie choroby

Zasiłek chorobowy mają obowiązek wypłacać pracodawca lub ZUS. Przepisy w tej kwestii są bardzo precyzyjne i jednoznaczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca ma obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Wyjątek stanowią zasady dotyczące pracowników, którzy ukończyli 50 lat. Tym pracownikom pracodawca zobowiązany jest płacić zasiłek chorobowy jedynie przez 14 dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek chorobowy wypłacany jest przez cały okres choroby przez pracodawcę, który zatrudnia powyżej 20 osób. W innych sytuacjach od 15 lub 34 dnia choroby zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. Pracownik ma możliwość sprawdzenia daty wypłaty zasiłku na platformie PUE ZUS.

Świadczenia wypłacane po wypadku przy pracy lub na skutek choroby zawodowej

Po wypadku przy pracy lub stwierdzeniu choroby zawodowej pracownik ma prawo do takich świadczeń jak:

  • zasiłek chorobowy
  • świadczenie rehabilitacyjne
  • zasiłek wyrównawczy
  • jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy
  • renta z tytułu niezdolności do pracy
  • dodatku pielęgnacyjnego
  •  pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne są wypłacane przez pracodawcę kiedy zatrudnia on powyżej 20 pracowników. W przypadku kiedy pracodawca nie zatrudnia 20 osób płatnikiem tych świadczeń jest ZUS i pracownik musi oczekiwać na wypłaty dokonywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, których termin może różnić się od terminu wypłaty wynagrodzenia za prace.

Płatnikiem rent, dodatku pielęgnacyjnego oraz jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy jest również ZUS. Świadczenia te finansowane są ze składek odprowadzonych przez pracodawcę na ubezpieczenie wypadkowe.

Zasiłek macierzyński i urlop ojcowski

Rodzice korzystający z tzw. urlopu macierzyńskiego otrzymują świadczenia finansowane z systemu ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że nie jest to koszt ponoszony przez pracodawcę, ale przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rodzic korzystający z urlopu macierzyńskiego czy ojcowskiego otrzymuje świadczenia, które są wypłacane przez ZUS. W sytuacji kiedy pobiera je w trakcie zatrudnienia, a jego pracodawca zatrudnia ponad 20 pracowników, wpływają one na rachunek bankowy pracownika od pracodawcy, jednak to nie pracodawca je finansuje.

60 dni opieki na dziecko z ZUS

Do wypłaty zasiłku opiekuńczego za czas opieki nad chorym dzieckiem niezbędny jest wniosek pracownika. Pracodawca będzie widział zwolnienie lekarskie swojego pracownika na koncie w PUE. Jednak żeby został wypłacony zasiłek opiekuńczy, pracownik musi złożyć wniosek Z-15a, zasiłek opiekuńczy również finansowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy to świadczenie, z którego mogą  skorzystać wyłącznie osoby ubezpieczone, które są pracownikami ze zmniejszoną sprawnością do pracy, gdy ich wynagrodzenie zostało obniżone poprzez poddanie się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy. Jeżeli zasiłek wyrównawczy wypłacany jest przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3. W przypadku kiedy pracodawca zatrudnia powyżej 20 osób to on wypłaca zasiłek wyrównawczy.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (3)

dodaj komentarz
fiat126p
Pracodawca powinien płacić za 0 (zero) dni zwolnienia chorobowego pracownika niezależnie od jego wieku, płci, ilości dzieci, stanu cywilnego, wyznania itp. Bo nie ma na to wpływu. Nie powinien ponosić ksztów cudzych decyzji (dzieci, oddawanie krwi) albo losowych (choroby nie związane z pracą).
I nie powinno to zależeć od ilości
Pracodawca powinien płacić za 0 (zero) dni zwolnienia chorobowego pracownika niezależnie od jego wieku, płci, ilości dzieci, stanu cywilnego, wyznania itp. Bo nie ma na to wpływu. Nie powinien ponosić ksztów cudzych decyzji (dzieci, oddawanie krwi) albo losowych (choroby nie związane z pracą).
I nie powinno to zależeć od ilości zatrudnionych.

Powiązane: Polityka rodzinna

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki