REKLAMA

KSF: będzie grupa robocza ds. kredytów walutowych

2016-08-10 17:22
publikacja
2016-08-10 17:22

Komitet Stabilności Finansowej powołał w środę Grupę Roboczą ds. Ryzyka Walutowych Kredytów Mieszkaniowych, w której skład wejdą przedstawiciele instytucji reprezentowanych w KSF - poinformował NBP w komunikacie po posiedzeniu KSF. Była to inicjatywa prezesa NBP Adama Glapińskiego.

fot. Marian Zubrzycki / / FORUM

"Zadaniem Grupy jest opracowanie projektu rekomendacji Komitetu w zakresie rozwiązań, które prowadziłyby do restrukturyzacji portfela walutowych kredytów mieszkaniowych na zasadzie dobrowolnego porozumienia pomiędzy bankami i ich klientami oraz nakreślały ramy pożądanego kształtu takiej restrukturyzacji. Rekomendacja powinna w szczególności zakładać rozłożenie w czasie procesu restrukturyzacji portfela kredytów walutowych i służyć zachowaniu stabilności krajowego systemu finansowego. Natomiast rozwiązania zaproponowane w rekomendacji powinny uwzględniać zakres instrumentów będących w dyspozycji poszczególnych instytucji, zgodnie z ich kompetencjami" - głosi komunikat.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął również uchwałę ws. rekomendacji dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc., a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego odpowiednich informacji dotyczących tego bufora.

Mając na uwadze istotną niepewność w otoczeniu makroekonomicznym, związaną m.in. z wynikami referendum nt. członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, Komitet podkreślił wagę utrzymywania wysokiej odporności systemu finansowego na zaburzenia. Komitet omówił główne źródła ryzyka dla stabilności krajowego systemu finansowego. W szczególności zwrócono uwagę na sytuację na rynku nieruchomości komercyjnych, konsekwencje działań związanych z kwestią kredytów walutowych oraz wyzwania wynikające z dodatkowych obciążeń sektora bankowego. Zwrócono uwagę, że wprawdzie banki osiągnęły za I półrocze 2016 r. dobre wyniki finansowe, jednak były one w dużej mierze efektem wpływów ze sprzedaży akcji Visa Europe, a zatem zdarzenia jednorazowego. Na posiedzeniu omówiono również wyniki testów warunków skrajnych w polskim sektorze bankowym w 2016 r. przeprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego i uznano, że banki krajowe nadal charakteryzują się wysoką odpornością na niekorzystne zjawiska gospodarcze i finansowe

W skład Komitetu Stabilności Finansowej wchodzą prezes NBP Adam Glapiński, minister finansów Paweł Szałamacha, szef KNF Andrzej Jakubiak i prezes BFG Zdzisław Sokal.

KSF wydał opinie dot. buforów innych instytucji o znaczeniu systemowym

Komitet Stabilności Finansowej wydał opinie dotyczące identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na nich dodatkowego bufora - poinformował Komitet po wtorkowym posiedzeniu.

Identyfikacja innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenie na nie buforów nastąpić ma w formie decyzji administracyjnych Komisji Nadzoru Finansowego.

"Postępowania administracyjne w tych sprawach są w toku i są prowadzone z udziałem banków będących stronami postępowań, a decyzje będą wydane w terminach określonych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego" - poinformowała w środę Komisja.

O planach nałożenia dodatkowych buforów informował wcześniej między innymi PKO BP, Getin Noble Bank oraz ING Bank Śląski.

PAP/NBP

Źródło:Bankier24
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (101)

dodaj komentarz
~szf
frankowicze cierpia bo kurs franka wzrosł dwukrotnie. co powiedza kredytobiorcy którzy mają kredyt w zl jak rekordowo dzisiaj niski wibor skoczy w gore?
~Franek_Kimono

Prawda jest taka że tak zwani "Frangsterzy" walczą o to żeby Polska istniała bo poki co mamy eldorado bankowo-korporacyjne oszukujące rodaków:

1. Poliso-lokaty (5 mln polaków, 54 mld uwięzone)
2. Opcje walutowe (ponoć 15mld strat)
3. Kredyty preudo-walutowe (2mln polaków, straty - nie do oszacowania,

Prawda jest taka że tak zwani "Frangsterzy" walczą o to żeby Polska istniała bo poki co mamy eldorado bankowo-korporacyjne oszukujące rodaków:

1. Poliso-lokaty (5 mln polaków, 54 mld uwięzone)
2. Opcje walutowe (ponoć 15mld strat)
3. Kredyty preudo-walutowe (2mln polaków, straty - nie do oszacowania, 10, 20 a może 100mld)
~gil
W 2008r. KNF opublikowała raport krytycznie oceniający działania banków w obszarze kredytów tzw.walutowych. Czy ktoś siętym wówczas przejął? Cytaty z raportu:
"Nie można też wykluczyć, że pomimo obecnej aprecjacji złotego, w długiej
perspektywie dojdzie do jego osłabienia względem CHF (czy też po ewentualnym
W 2008r. KNF opublikowała raport krytycznie oceniający działania banków w obszarze kredytów tzw.walutowych. Czy ktoś siętym wówczas przejął? Cytaty z raportu:
"Nie można też wykluczyć, że pomimo obecnej aprecjacji złotego, w długiej
perspektywie dojdzie do jego osłabienia względem CHF (czy też po ewentualnym przystąpieniu Polski do strefy
euro osłabnięcia EUR względem CHF), co spowoduje, że część kredytobiorców nie będzie w stanie wywiązać
się ze swoich zobowiązań. O tym, że jest to scenariusz, który musi być brany pod uwagę (zarówno przez
kredytobiorców, banki, jak i nadzór bankowy) przekonuje historia notowań dolara amerykańskiego. Pomimo, że
gospodarka amerykańska jest największą gospodarką na świecie i do niedawna rozwijała się w szybkim tempie
to w okresie ostatnich lat doszło do „załamania” kursu dolara względem innych walut głównych. W związku z
tym może się okazać, że oba przedstawione warianty nie odzwierciedlają faktycznego ryzyka ponoszonego tak
przez banki, jak i klientów. "
"Inspekcje przeprowadzone w bankach w latach 2006-2007 wykazały, że
wprawdzie banki wprowadziły postanowienia Rekomendacji S do swoich procedur, jednak w mniejszym
stopniu wykorzystały je w praktyce. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie realizacji wymogów
Rekomendacji S dotyczyły m.in.:
− braku określenia w strategii akceptowalnego poziomu ryzyka z tytułu kredytowania rynku nieruchomości
oraz/lub braku dokumentu określającego politykę zarządzania ryzykiem portfela ekspozycji finansujących
rynek nieruchomości (rekomendacja nr 1);
− niewłaściwych rozwiązań organizacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych
zabezpieczonych hipotecznie (rekomendacja nr 5);
− niewystarczającego zakresu limitów odnoszących się do portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych
hipotecznie (rekomendacja nr 7);
− braku sformalizowanych zasad lub praktyki przeprowadzania testów warunków skrajnych w zakresie
oddziaływania ryzyka kursowego dłużnika (rekomendacja nr 11);
− braku sformalizowanych zasad lub praktyki przeprowadzania testów warunków skrajnych w zakresie
oddziaływania ryzyka stopy procentowej dłużnika (rekomendacja nr 12);
− braku procedur służących aktualizacji oceny wartości nieruchomości, przyjmowanych jako zabezpieczenie
(rekomendacja nr 13);
− braku praktyki monitoringu wielkości LtV w okresie trwania umów kredytowych (rekomendacja nr 14);
− braku dostępu do bazy danych na temat rynku nieruchomości lub niewystarczającego zasobu danych w
takiej bazie (rekomendacja nr 15)
− braku przygotowania rozwiązań pozwalających na podjęcie szybkich środków zaradczych na wypadek
spadku wartości nieruchomości przyjętych na zabezpieczenie udzielonych kredytów (rekomendacja nr 17).
Ponadto, w niektórych bankach „chęć zdobycia rynku” doprowadziła do nadmiernego rozluźnienia polityki
kredytowej przez m.in.:
− przyjmowanie zaniżonych kosztów utrzymania gospodarstw domowych;
− nieuwzględnianie w ocenie wszystkich zobowiązań finansowych obciążających kredytobiorcę;
− rezygnację z dokumentów potwierdzających sytuację dochodowo-majątkową dłużnika ograniczając się do
oświadczenia kredytobiorcy o wysokości uzyskiwanych dochodów lub niewystarczającą weryfikację
dokumentów;
− wydłużanie okresów trwania umów kredytowych;
− stosowanie okresów preferencyjnych marż i odsetek, co było jedną z przyczyn „kryzysu subprime”.
~ww
Jakie dobrowolne porozumienie z bankiem. Już widzę jak klient dogaduje się z bankiem , chyba że przewalutowanie po kursie bieżącym, łaski bez wynika to z umowy.
~fixinc
Wzrost gospodarczy, a przy tym stabilność PL jedzie na cienkim lodzie, na szczęście PiS dba przede wszystkim o majątek państwowy, interes obywatela ma głęboko w..., w tym przypadku będzie chciał rozwodnić i zamieść problem pod dywan, bo zjedzenie rezerw walutowych oraz przeniesienie ryzyka na banki zwiększy cenę Wzrost gospodarczy, a przy tym stabilność PL jedzie na cienkim lodzie, na szczęście PiS dba przede wszystkim o majątek państwowy, interes obywatela ma głęboko w..., w tym przypadku będzie chciał rozwodnić i zamieść problem pod dywan, bo zjedzenie rezerw walutowych oraz przeniesienie ryzyka na banki zwiększy cenę CDS dla Polski oraz koszty zadłużenia się. A pomysły socjalne już wiemy że wymagać będą zdolności kredytowej kraju na rynku międzynarodowym, stąd niestety frankowcy leżą na grilu i będą gotowani jak żaba, bo jedynym pomysłem będzie rozłożenie go w czasie a nie sprzedanie komuś .
~fixinc
Nikt z liczących się klientów depozytowych nie dołączy się do nieposłuszeństwa, nie wiem dlaczego mieliby ciąć gałąź na której siedzą od strony drzewa.
A frankowcy nie mają żadnej depozytowej siły, bo mają kredyt. Jeżeli mają i kredyt i depozyt to z przyjemnością posłucham jak taka strategia może być
Nikt z liczących się klientów depozytowych nie dołączy się do nieposłuszeństwa, nie wiem dlaczego mieliby ciąć gałąź na której siedzą od strony drzewa.
A frankowcy nie mają żadnej depozytowej siły, bo mają kredyt. Jeżeli mają i kredyt i depozyt to z przyjemnością posłucham jak taka strategia może być opłacalna. Tak więc pokrzykiwania frankowców jak na razie na nikim wrażenia nie zrobią.
~duuur
Bo to tylko pokrzykiwania cwaniaków; do roboty a nie na ulice!
~obserwator odpowiada ~duuur
Na ulice to wyjdą już niedługo. Z całym dobytkiem. Wystarczy CHF po 5 PLN albo wzrost stóp procentowych SNB o 1%. Banki zalane (na swoje własne życzenie) złymi długami zwrócą się wtedy do rządu po pomoc. Będzie pomoc BANKOM za pieniądze "biednego podatnika", ale będzie też pewnie bail-in. Wasze fetyszyzowane Na ulice to wyjdą już niedługo. Z całym dobytkiem. Wystarczy CHF po 5 PLN albo wzrost stóp procentowych SNB o 1%. Banki zalane (na swoje własne życzenie) złymi długami zwrócą się wtedy do rządu po pomoc. Będzie pomoc BANKOM za pieniądze "biednego podatnika", ale będzie też pewnie bail-in. Wasze fetyszyzowane "depozyty" zobaczycie wtedy jak świnia gwiazdy. No, ale przynajmniej na szczęście żaden "cwaniak" frankowicz nie otrzyma pomocy. Świat znów zostanie uratowany przed zakusami "cwaniaków". :)
~ddd
Kolejna grupa robocza powolana zeby nabic im kase, koszty tych prezydenckich ekspertow tez byly wysokie i co Wielki obronca bankow Pan Glapinski , powiedzial to co jemu pasuje , a nasz wyzwoliciel Pan Prezydent przepiekna ustawe skierowal do sejmu. Panie Prezydencie nie na takiego Prezydenta glosowalam.Nie ma Pan odwagi powiedziec Kolejna grupa robocza powolana zeby nabic im kase, koszty tych prezydenckich ekspertow tez byly wysokie i co Wielki obronca bankow Pan Glapinski , powiedzial to co jemu pasuje , a nasz wyzwoliciel Pan Prezydent przepiekna ustawe skierowal do sejmu. Panie Prezydencie nie na takiego Prezydenta glosowalam.Nie ma Pan odwagi powiedziec ze lobby bankowe jest zakorzenione i Pan nie da rady ich pokonac , zachowalby Pan swoj honor.
~re
Internet pamięta, że Szałamacha jeszcze w opozycji mówił, iż zakończenie "nowoczesnej formy niewolnictwa" (copyright J.Kaczyński) - to wzrost PKB od 1 do 1,5%.

TO TERAZ JAKO MINSTER FINANSÓW CHYBA CHCE DODATKOWEGO TURBOPRZYSPIESZENIA PKB?

Powiązane: Życie z frankiem

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki