REKLAMA

KNF nałożyła 800 tys. zł kary na Solar Company

2015-12-17 16:15
publikacja
2015-12-17 16:15

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła wysokie kary na spółki Solar Company SA i POLYMETAL SA, a akcje tej drugiej wykluczyła bezterminowo z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych - poinformowała KNF w komunikacie po czwartkowym posiedzeniu.

KNF jednogłośnie nałożyła na Solar Company SA karę pieniężną w wysokości 800 tysięcy złotych m.in. dlatego, że spółka nienależycie wykonywała obowiązki informacyjne, przewidziane w ustawie o ofercie publicznej.

Kara dotyczy raportów za 2011 rok, pierwsze półrocze 2012 r., 2012 r. oraz za pierwsze półrocze 2013 r.

"W opinii Komisji nie ulega wątpliwości, że brak objęcia APH Grutex Jolanta Gruszka skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi spółki za 2011 r., I półrocze 2012 r., 2012 r. oraz za I półrocze 2013 r. w znaczący sposób wpłynął na zaprezentowany uczestnikom rynku obraz nie tylko sytuacji finansowej spółki, ale także zasad prowadzonej przez nią działalności operacyjnej" - podano w komunikacie.

"Użytkownicy przedmiotowych sprawozdań finansowych nie uzyskali na ich podstawie jasnej i precyzyjnej informacji na temat roli Grutex w modelu biznesowym spółki oraz znaczenia tego podmiotu z perspektywy osiąganych przez spółkę wyników finansowych" - dodano.

W ocenie Komisji ujęcie Gruteksu w ramach skonsolidowanych sprawozdań spółki oznaczałoby "zasadniczą zmianę" w ich prezentacji.

KNF zwróciła również uwagę na niepoinformowanie przez Solar o porozumieniu przedłużającym terminy płatności w umowie między spółka a Gruteksem.

"Zdaniem Komisji działania spółki miały charakter zamierzony i doprowadziły do naruszenia podstawowego prawa uczestników rynku kapitałowego, tj. prawa do rzetelnej i kompletnej informacji" - podano.

250 tys. zł kary dla POLYMETAL SA i wykluczenie spółki z obrotu na GPW

Komisja jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje POLYMETAL SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Nastąpi to "po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja KNF stanie się ostateczna". Komisja nałożyła też na spółkę POLYMETAL SA karę pieniężną w wysokości 250 tysięcy złotych.

"W przedmiotowej sprawie Komisja stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez emitenta, którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym (tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, których prawidłowe wykonywanie ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego. Nieprawidłowości dotyczyły nieprzekazania Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku 2015, raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku 2015" - głosi komunikat.

"Podanie do publicznej wiadomości informacji o nałożonej karze ma na celu uświadomienie innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnej, a tym samym nieopłacalności dopuszczania się naruszeń prawa. Ma stanowić bodziec dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków, ugruntowując jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji państwa" - czytamy też w komunikacie KNF.

kuc/ jtt/pś/son

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (11)

dodaj komentarz
~Jażem
A gdzie był KNF gdy MSXRESOURCES zostało okradzione , a wraz z nimi akcjonariusze
~tata-janek
Teraz będzie postępowanie karne i pozwy funduszy o odkup po cenie z IPO.
~kiedy
kiedy KNF zajmie się tymi cypryjskimi "inwestorami" którzy nie dotrzymują terminów informowania o zbyciu akcji ???!!!!

Boruta
~autor
Szefostwo KNF na jakiś czas wstrzymało łykanie bonusów i wlepia kary aby Jarosław "brzoza" Kaczyński uwierzył, że pilnują rynku.
~kolo
Gdzie był KNF jak Petrol kiwał ludzi na setki milionów?
~autor
Kara wpłynie do akcjonariuszy czy do budżetu? A w ogóle to cud, że KNF cokolwiek wykryła a że już ukarała to znaczy, że próbuje się przypodobać nowej władzy. Ale wodzu i tak wyp... górę. Z drugiej strony świadczy to też o tym, że spółka Solar nie wie jak funkcjonuje rynek i jak takich kar można unikać. Powinni Kara wpłynie do akcjonariuszy czy do budżetu? A w ogóle to cud, że KNF cokolwiek wykryła a że już ukarała to znaczy, że próbuje się przypodobać nowej władzy. Ale wodzu i tak wyp... górę. Z drugiej strony świadczy to też o tym, że spółka Solar nie wie jak funkcjonuje rynek i jak takich kar można unikać. Powinni pójść po radę do rodziny z Yawalu.
~inka
Ukarany powinien zostać Zarząd i osoby odpowiedzialne, które na tym oszustwie zarobiły duże pieniądze!!!
~zez
to taki debilizm współczesnego kapitalizmu. Karane są spółki i to tylko finansowo, więc kary są tylko dodatkowym kosztem prowadzenia działalności. Natomiast osoby która dopuszczają się nieprawidłowości chodzą bezkarne
~Ktoś odpowiada ~zez
Jak sądze udziałowcy mogą się wypowiedzieć na ten teamt np wywaleniem prezesika na ryjek i ewentualnie obciążeniem go kara za "niedopilnowanie" itp
~autor odpowiada ~Ktoś
No co ty? :)
Większość tych kar to ułamek tego co zarobiła firma. Jeszcze mu dodatkową premię zafundują albo akcje menedżerskie.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki