KNF cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności przez GO TFI

Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności przez GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz nałożyła na firmę łącznie 6,5 mln zł kar - podała KNF w komunikacie.

(fot. Michał Dyjuk / FORUM)

Kara w wysokości 5 mln zł nałożona została w związku z zarządzaniem przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi w sposób "nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także niezgodny z najlepiej pojętym interesem zarządzanych funduszy oraz uczestników tych funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego". W związku z oceną KNF, że to naruszenie było rażące, Komisja zdecydowała o cofnięciu Towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności - sankcja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Kara w wysokości 1 mln zł nałożona została za naruszenie przez GO Fund FIZ w zakresie działalności wydzielonego subfunduszu subGO Fund Wierzytelności w związku z dokonywaniem lokat w sposób niezgodny z limitami inwestycyjnymi i ograniczeniami inwestycyjnymi określonymi w ustawie oraz statucie funduszu.

Kara pieniężna w wysokości 500 tys. zł nałożona została za dokonywanie przez GO Fund Property FIZ lokat w sposób niezgodny z limitami inwestycyjnymi określonymi w ustawie oraz statucie funduszu.

Wszystkie naruszenia zostały stwierdzone przez KNF w okresie od 30 września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

Od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez GO TFI reprezentowane są przez depozytariuszy tych funduszy. Okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie trzy miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia.

"W tym okresie depozytariusz, kierując się interesem uczestników funduszy, powinien poszukiwać towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które przejmie zarządzanie danym funduszem inwestycyjnym. Po upływie tego okresu, jeżeli zarządzanie poszczególnymi funduszami nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ulegną one rozwiązaniu" - napisano w komunikacie.

Dodano, że jeżeli termin wykupu certyfikatów inwestycyjnych przypadnie w okresie, w którym fundusz jest reprezentowany przez depozytariusza, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala.

Na koniec 2018 roku aktywa funduszy zarządzanych przez GO TFI wzrosły o 21 proc. do 1,65 mld zł. (PAP Biznes)

kuc/ gor/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
GOTFI 0,00% 10,90
2020-06-02 09:07:00

Największe wzrosty i spadki

SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 173,61  zł 29,48 (20,45%)
SPM18 Lumen Polskie Perły FIZ 37,67  zł 6,36 (20,31%)
CAB25U Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 12,23  $ 1,80 (17,26%)
IPO85 Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 91,20  zł -5,28 (-5,47%)
ALT28 ALTIUS Short (FIO Parasolowy) 95,59  zł -6,13 (-6,03%)
SUP08 Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 675,79  zł -44,80 (-6,22%)
SUP14 Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 104,17  zł 27,31 (35,53%)
CAB59 Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 134,87  zł 35,34 (35,51%)
PCS55A1 PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 192,08  zł 45,77 (31,28%)
SEB03 Novo Akcji (Novo FIO) 98,20  zł -37,78 (-27,78%)
ALL77 Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 65,45  zł -28,28 (-30,17%)
OPE35 Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 3,54  zł -1,63 (-31,53%)
PCS55A1 PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 192,08  zł 85,88 (80,87%)
PCS55 PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 187,47  zł 83,30 (79,97%)
CAB59 Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 134,87  zł 42,43 (45,90%)
SEB03 Novo Akcji (Novo FIO) 98,20  zł -79,85 (-44,85%)
SPM18 Lumen Polskie Perły FIZ 37,67  zł -47,14 (-55,58%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -16,63  zł 490,75 (-96,72%)

Znajdź profil