REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

KGL S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży KGL S.A. za 2022 r.

2023-02-10 08:07
publikacja
2023-02-10 08:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal._ESPI_2.2023_-_Szac.przych._za_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-10
Skrócona nazwa emitenta
KGL S.A.
Temat
Szacunkowe przychody ze sprzedaży KGL S.A. za 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KGL S.A. z siedzibą w Mościskach ["Emitent", "Spółka"] informuje, że według wstępnych wyliczeń dokonanych na dzień 10 lutego 2023 r. szacunkowe przychody Spółki ze sprzedaży za 2022 r. wyniosły ponad 652 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w 2021 roku o ok. 13%.

Więcej informacji dotyczących szacunkowych przychodów oraz szczegółowy komentarz Zarządu Spółki znajduje się w załączniku do niniejszego raportu, przy czym Spółka informuje, że przedstawione w załączeniu dane obejmują wyłącznie szacunkowe przychody ze sprzedaży Spółki za 2022 r., które nie zostały jednak zweryfikowane przez audytora.

Jednocześnie Emitent informuje, że proces agregacji danych finansowych realizowany na potrzeby opracowania wyników finansowych za rok 2022 pozostaje w toku, natomiast według wstępnych ewaluacji dokonanych na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, wyniki operacyjne za okres IV kwartału 2022 r. i całego roku obrotowego 2022, w dalszym ciągu determinowane były niekorzystnym wpływem zwiększonych kosztów działalności produkcyjnej w porównaniu do poprzednich analogicznych okresów sprawozdawczych, które będą miały negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w całym 2022 r. poprzez spodziewaną stratę netto w tym okresie na poziomie ok. 17,0 – 19,0 mln zł.

Zarazem Spółka informuje, że z całego szeregu niezależnych od Emitenta czynników kosztowych, które zostały odnotowane w roku 2022, znaczną część (jak w szczególności koszty energii) udaje się Spółce redukować począwszy od bieżącego roku, co w założeniu Emitenta ma doprowadzić do stabilizacji kosztu wytworzenia, a w konsekwencji przyczynić się do powrotu do wysokości marż, które Spółka osiągała w poprzednich latach.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w roku 2023, opublikowanym przez Spółkę raportem bieżącym nr 1/2023, zaplanowany termin publikacji raportu rocznego za 2022 rok zbadanego przez biegłego to 28 kwietnia 2023 roku.
Załączniki
Plik Opis
Zał. ESPI 2.2023 - Szac.przych. za 2022.pdfZał. ESPI 2.2023 - Szac.przych. za 2022.pdf Załącznik do raportu bieżącego nr 2/2023 KGL S.A. - Szacunkowe przychody ze sprzedaży spółki KGL S.A. za 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-10 Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu
2023-02-10 Lech Skibiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki