REKLAMA

Jak rozliczyć PIT?

Łukasz Piechowiak2011-04-26 09:40główny ekonomista Bankier.pl
publikacja
2011-04-26 09:40

2 maja mija termin złożenia deklaracji rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2010 rok. Jak zwykle radzimy, by nie składać deklaracji podatkowej na ostatnią chwilę. W związku z tym rozpoczynamy cykl „Rozlicz PIT z Bankier.pl”. A wszystko po to, by w możliwie najprostszy sposób wyjaśnić zagadnienia związane z rocznym rozliczeniem podatkowym.

Dla większości podatników wypełnienie deklaracji PIT to „czarna magia”. Najprostszym sposobem na prawidłowe złożenie deklaracji będzie więc skorzystanie z jednego z wielu darmowych programów do rozliczeń podatkowych, np. e-pity 2010.

Korzystając z programu, podatnik nie musi martwić się o to, że pomylił rubryki lub zrobił błąd w obliczeniach, a samo wypełnienie i złożenie deklaracji nie zajmie więcej czasu niż wypicie jednej porannej kawy. Program poprosi o wprowadzenie tylko kilku wartości, następnie sam dokona obliczeń, a wynik „wpisze” do odpowiedniej rubryki. Dzięki odpowiedniej funkcji gotową deklarację można złożyć przez internet lub wydrukować i osobiście zanieść do urzędu. Jednak do pracy z programem również należy się przygotować.Krok 1


Każdy podatnik zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub pokrewnej (umowy-zlecenia, o dzieło) powinien do końca lutego otrzymać od swojego pracodawcy (wszystkich pracodawców) prawidłowo wypełnioną deklarację PIT-11. To jest obowiązek pracodawcy – niedopełnienie tego obowiązku może słono kosztować.


To właśnie na otrzymanym dokumencie znajdują się informacje dotyczące uzyskanych dochodów oraz odprowadzonych zaliczek na podatek i składek na ubezpieczenie społeczne. Wypełnienie zeznania rocznego bez wglądu do PIT-11 jest bardzo trudne, ponieważ podatnik musiałby sam dokonać wielu obliczeń.

Ważne! Na otrzymanej deklaracji PIT-11 w rubryce 20 podatnik znajdzie swój Numer Identyfikacji Podatkowej.

Krok 2

Kolejną czynnością powinno być przygotowanie wszystkich dokumentów uprawniających do ulg oraz podjęcie decyzji, czy rozliczyć się:

 • samemu (indywidualnie),
 • ze współmałżonkiem (lub zmarłym współmałżonkiem),
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • jako rezydent (obcokrajowiec) z certyfikatem z UE uzyskujący przychody w Polsce.
Wybór formy opodatkowania w kreatorze rozliczeń e-pity 2010

Ważne! Podatnik oprócz numeru NIP potrzebuje również numer PESEL, który znaleźć można m.in. na dowodzie osobistym.

Dwie najpopularniejsze ulgi to ulga prorodzinna (na dzieci) i na internet.

Ulga na dzieci przysługuje każdemu podatnikowi wychowującemu i utrzymującemu dziecko do 18. roku życia lub uczące się (do 25. roku życia, których dochód w roku podatkowym nie przekroczył 3089 zł). Więcej na ten temat w artykule Ulga prorodzinna w serwisie PIT.pl.

Ulga na internet, czyli prawo do odliczenia od dochodu kwoty wydatkowanej na korzystanie z internetu w lokalu (budynku) stanowiącym miejsce zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Więcej na ten temat w artykule Ulga na internet w serwisie PIT.pl.


Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

E-book

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać


Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Które zeznanie wybrać?

W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-36, PIT-36L – ogólnie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, PIT-38 – przychód z kapitałów pieniężnych, PIT-39 – zbycie nieruchomości.

Najczęściej składanym zeznaniem jest PIT-37. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali przychody:

 • wyłącznie w Polsce,
 • za pośrednictwem płatnika,
 • opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, w szczególności przychody ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej,
 • z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy),
 • ze stypendiów,
 • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów-zleceń),
 • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (np. zasiłku dla bezrobotnych),
 • z praw autorskich.

Więcej informacji o tym, które zeznanie podatkowe wybrać, w serwisie PIT.pl.


Krok 3


Gdy sprawdzimy, które zeznanie podatkowe należy wypełnić oraz jakie przysługują nam ulgi i odliczenia, przystępujemy do właściwego wypełniania deklaracji.

Ręczne wypełnianie deklaracji
PIT-37 jest skomplikowane i czasochłonne. Polecamy skorzystać z jednego z dostępnych w sieci darmowych programów do rozliczeń. Program e-pity 2010 powinien w pełni wystarczyć, niemniej po wpisaniu w Google'u hasła „darmowy program pity” uzyskamy odsyłacze do wielu innych.


Ręczne wypełnienie deklaracji

Gdy podatnik (na przykład otrzymujący dochód z tytułu umowy o pracę z jednym pracodawcą) decyduje się na ręczne wypełnienie deklaracji, powinien zaopatrzyć się w zeznanie PIT-37, załącznik PIT/0 (tu pobierz) i kalkulator i krok po kroku kierować się instrukcją zawartą po lewej stronie deklaracji (przy każdej rubryce opisany jest sposób obliczania). Następnie:
 • wybrać formę opodatkowania (zaznaczyć poz. 6),
 • w części A podać nazwę urzędu skarbowego oraz zaznaczyć opcję złożenie deklaracji,
 • w części B wypełnić dane podatnika,
 • w części C przepisać z PIT-11 wartości przychodu (39), kosztów uzyskania przychodu (40), dochodu (41) i zaliczki pobranej na podatek (43), następnie zsumować je w rubrykach (62-65),
 • w części D wpisać wartości składek na ubezpieczenia społeczne (93). Następnie, kierując się instrukcja znajdującą się po lewej stronie, dokonać stosownych obliczeń (w rubryce 99 wpisać kwotę ulgi na internet) i w rubryce (105) wpisać dochód po odliczeniach,
 • w części E w rubryce 106 przepisać wartość z rubryki 105,
 • w części F wpisać wartość składek na ubezpieczenie zdrowotne (rubryka 110) i wartość ulgi na dzieci (rubryka 114), podatek po odliczeniach wpisujemy do rubryki (116),
 • w cześci G dokonujemy obliczenia podatku. Wynik z rubryki 123 będzie nadpłatą, czyli zwrotem z podatku jaki podatnik winien otrzymać,
 • w części H należy podać nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego i obliczyć 1% podatku (zgodnie z instrukcją),
 • w cześci J podajemy informacje o załącznikach – np. jeżeli przysługuje nam ulga na internet, to zaznaczamy PIT/0 (który też należy ręcznie wypełnić),
 • W części K należy obowiązkowo złożyć podpis.

Szczegółową instrukcję ręcznego wypełnienia przykładowej deklaracji można odnaleźć w serwisie PIT.pl.

Po co liczyć? Lepiej pobierz e-pity 2010 i złóż deklarację w 10 minut!

Korzystający z darmowego programu e-pity 2010 poproszeni zostaną o:
 • wybór formy opodatkowania (indywidualnie, wspólnie z małżonkiem)
 • wybór podatnika (należy wypełnić formularz z danymi osobowymi: adres zamieszkania, imię i nazwisko, PESEL, NIP itp.),
 • przepisanie wartości z PIT-11,
 • zaznaczenie przysługujących ulg i wpisanie wartości,
 • ulga na internet to suma rachunków, ale nie więcej niż 760 zł,
 • przy uldze prorodzinnej należy dodać każde dziecko (wystarczy numer PESEL), na które przysługuje ulga, oraz zaznaczyć okres, za który przysługuje (dotyczy rozwiedzionych rodziców),
 • wybór Organizacji Pożytku Publicznego, której chą przekazać swój 1% podatku. Więcej na ten temat przeczytasz na specjalnej stronie bankier.pl.
Wybór OPP w kreatorze e-pity 2010


Interfejs jest bardzo prosty, w związku z tym wypełnienie całej deklaracji zajmie ok. 10-15 minut. Naturalnie podatnik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie popełnił żadnego błędu, dlatego zanim wydrukuje zeznanie, winien w szczególności zwrócić uwagę na to, czy nie podał złych wartości dochodu i odliczeń z tytułu przysługujących mu ulg.

Uwaga! Pamiętaj, by na wypadek ewentualnej korekty zapisać zeznanie na dysku!

Krok 4


W ostatnim i najważniejszym kroku podatnik musi zadecydować, czy chce złożyć zeznanie tradycyjnie w urzędzie skarbowym, czy może przez internet.

Gdy zdecyduje się na tradycyjne rozwiązanie:
 • Wypełnioną deklarację należy wydrukować wraz ze wszystkimi załącznikami.
 • Koniecznie złożyć podpis na zeznaniu.
 • Wydrukowane dokumenty najlepiej spiąć i włożyć do koszulki, a następnie zanieść je lub wysłać listem poleconym do urzędu skarbowego.
Gdy podatnik zdecyduje się złożyć deklarację przez internet:
 • Sprawdzić na zeznaniu z 2009 roku kwotę dochodu – jest ona potrzebna ministerstwu finansów do weryfikacji podatnika.


 • Wybrać opcję Złóż deklarację przez internet, a następnie przycisk Wyślij.

 • Pobrać i wydrukować UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.
 • Jeżeli deklaracja została wypełniona prawidłowo, program poinformuje o tym, że zeznanie zostało złożone przez internet z powodzeniem.

Uwaga! Lepiej dmuchać na zimne – UPO zapisać jako PDF, ale także wydrukować. Sprzęt bywa zawodny, możliwe, że trzeba będzie sformatować dysk twardy i przez przypadek zapomnimy o UPO, które należy przechowywać prawie 6 lat!).

Złożenie deklaracji to obowiązek podatnika


Złożenie deklaracji podatkowej to obowiązek każdego podatnika. Kto nie uczyni tego w terminie, musi liczyć się z kosztownymi konsekwencjami. Jeszcze kilkanaście lat temu wypełnienie deklaracji podatkowej dla większości było zbyt skomplikowane. W związku z tym korzystano z pomocy sąsiadów, „wyspecjalizowanych” członków rodziny lub udawano się do doradcy podatkowego czy zakładowego księgowego.

Od tamtego czasu sam wygląd i stopień skomplikowania „pitów” nie uległ wielkiej poprawie, ale za to pojawiła się możliwość skorzystania z pomocy bezpłatnych programów. Dzięki nim praktycznie każdy podatnik może łatwo i szybko wypełnić deklarację, co więcej – nawet nie musi iść do urzędu skarbowego, bo można złożyć zeznanie przez internet.

Niestety nie każda deklaracja jest taka prosta do wypełnienia. Co zrobić, gdy prowadzimy działalność gospodarczą i jednocześnie pracujemy na etat, mamy jedno dziecko uczące się, ale będące na naszym utrzymaniu, a drugie z innego związku tylko w weekendy, a rachunki za bezprzewodowy internet wyniosły 800 zł? Wydaje się trudne, ale mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z artykułami z cyklu
Rozlicz PIT z Bankier.pl wypełnienie nawet takiej deklaracji nie zajmie wiele czasu. Odpowiedzi na różne pytania znajdują się też w serwisie PIT.pl.

Łukasz Piechowiak
Bankier.pl
l.piechowiak@firma.bankier.pl

 
Źródło:

Do pobrania

załącznikpngzałącznikpngzałącznikpng
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2010

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki