REKLAMA

Kara dla szefa, który na czas nie przekazał pracownikom PIT-11

Barbara Sielicka2011-02-07 07:00
publikacja
2011-02-07 07:00

Wielu pracowników już myśli nad rozliczeniem się z fiskusem. Część z nich nadal jeszcze czeka na dokumenty od swojego pracodawcy. Pamiętajmy, ze szef ma na to czas do końca lutego.

Pracodawca oraz inni płatnicy mają obowiązek sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imiennej informacji PIT-11. Dokument ten zawiera dane o uzyskanych dochodach w poprzednim roku, pobranych zaliczkach na podatek oraz zapłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracodawcy (płatnicy) są zobowiązani do przekazania imiennej informacji do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

- Przedsiębiorca, który na czas nie przekazał pracownikowi PIT-11, naraża się na odpowiedzialność z kodeksu karnego skarbowego (dalej: KKS). Wskazanie podstawy prawnej w tym zakresie może jednak nastręczyć pewnych trudności. Wynika to z faktu, iż przepisy podatkowe nie rozstrzygają jednoznacznie, czy imienną informację należy traktować jako deklarację, czy też informację podatkową. Na podstawie art. 53 § 30 KKS użyte w kodeksie określenia „deklaracja” oraz „informacja podatkowa” należy rozumieć według znaczenia wskazanego w Ordynacji podatkowej – mówi Tomasz Kaczmarski, konsultant podatkowy w Kancelarii Piekielnik i Partnerzy we Wrocławiu.

- Zgodnie z art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej przez deklarację rozumie się również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci – dodaje nasz ekspert.


Jeżeli więc informacja imienna zostanie potraktowana jako deklaracja, wówczas płatnik, który nie składa w terminie deklaracji podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Z kolei w przypadku, gdy informacja imienna zostanie potraktowana jako informacja podatkowa, wówczas za niedopełnienie obowiązku złożenia informacji podatkowej, płatnik podlega karze grzywny do wysokości 180 stawek dziennych. W przypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Stawka dzienna za przestępstwo skarbowe może być określona od 46,20 zł (1/30 minimalnego wynagrodzenia, czyli 1/30 z 1386 zł) do 18 480 zł (czterystukrotność najniższej stawki). W związku z powyższym we wskazanym przypadku maksymalna kara, teoretycznie może wynieść nawet 3 326 400 zł (18 480 zł x 180). Natomiast za wykroczenie skarbowe może być nałożona kara grzywny w wysokości od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, tj. od 138,60 zł do 27 720 zł.

Jak wyjaśnia nam Tomasz Kaczmarski, na ogół niewydanie w terminie PIT-11 traktowane jest przez organy kontroli skarbowej jako tzw. wypadek mniejszej wagi, a przy niewielkich uchybieniach nakładany jest mandat w wysokości do 2 772 zł (dwukrotność minimalnego wynagrodzenia). Natomiast w innych przypadkach kara, co do zasady, nie powinna przekroczyć 27 720 zł  (wykroczenie skarbowe).

Warto więc na czas przekazać pracownikom wymagane dokumenty tak, aby obciążenie dla pracodawcy z tytułu nieterminowego przekazania PIT-11, nie okazało się dotkliwe dla kondycji finansowej firmy.

Barbara Sielicka
Bankier.pl
b.sielicka@bankier.pl
Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2010

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki